Blog's van onze vakbond

De blogs worden nu gefilterd met: februari 1
Reset het filter om alle blogs te zien.

23.02.2012

Aanpassing ontslagrecht ambtenaren te eenzijdig

Positie ambtenaren verslechtert door voorstel

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel van initiatiefnemers Fatma Koser Kaya (D66) en Eddy van Hijum (CDA). Zij willen af van de speciale rechtsbescherming die ambtenaren genieten, 'Ik vind het een gemiste kans dat ons kabinet niet zelf het initiatief heeft genomen om tot een goed wetsvoorstel te komen, en daar ook met ons over te overleggen', meldt voorzitter Eric de Macker van CNV Publieke Zaak in een interview op de website Republic.nl.

De rechtsbescherming was bedoeld om ambtenaren te beschermen tegen politieke redenen voor ontslag en om te voorkomen dat een te kritische ambtenaar om zijn mening de laan uitgestuurd zou worden. Dat verdwijnt in het voorstel, zonder dat er een alternatief voor terugkomt

Werknemers in de markt hebben een preventieve toets door het UWV of door de kantonrechter, en mogen alleen ontslagen worden als deze instanties daarvoor  toestemming geven. Bij ambtenaren geldt die preventieve toets niet.

Het recht op thuis werken

Wat kan wel en wat kan niet?

CDA en Groen Links presenteerden half februari een wetsontwerp dat werknemers het recht geeft op thuiswerken en op flexibele werktijden.


CNV vice-voorzitter Maurice Limmen vindt de invloed van werknemers op hun werktijden en het organiseren van hun werk erg belangrijk, “Zeker als het gaat om werk en privé beter op elkaar aan te laten sluiten. Maar ik maak bij thuiswerken de kanttekening dat er ook een valkuil in zit: zo loop je het risico dat de grens tussen werk en privé vervaagt.”

Weetjes

 • Als 20 procent van de beroepsbevolking meer thuis gaat werken (red. nu is dat zo’n 10 procent) levert dat per dag 90 tot 180 duizend minder auto's op de weg op, dus minder file, minder CO2, minder verkeersdoden, en tot 1.700 minder gewonden. Aldus PriceWaterhouseCoopers. PWC berekende ook dat dankzij meer Nieuw Werken tot 2,9 miljard euro extra kan worden geproduceerd, doordat de helft van de bespaarde reistijd in werktijd kan worden omgezet.
 • Verkeersminister Schulz stelde eind vorig jaar 24 miljoen ter beschikking om thuiswerken te stimuleren.
 • Er komen ruim achtduizend nieuwe werknemers op de arbeidsmarkt, met name ouderen, zieken en gehandicapten en jongeren.
 • Nadelen voor werknemers zijn er ook. Onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen stelden vast dat het ontberen van dagelijks contact met collega's leidt tot een grotere kans op een burn-out. Om dat te voorkomen moet de werknemer zorgen voor een goede balans van werk en privé en voor een goede werkplek thuis.
 • Thuiswerken is niet voor iedereen weggelegd. Newcom Research concludeerde jaren geleden al dat ict'ers, automatiseerders en mensen bij banken en verzekeraars vaak thuis werken. De chemische industrie volgt op de voet. De zorgsector, uitgeverijen, communicatie- en mediabedrijven, het onderwijs en de overheid scoorden laag. Volgens Karlien Haak, die namens het CNV de voorzitter is van het Kennisscentrum Werk en Vervoer, zijn ook in die sectoren veranderingen gaande. Gemeenten zijn hard bezig thuiswerk te faciliteren. Ook in de zorg gebeurt het steeds vaker. Zo kunnen jeugdzorgers hun rapporten thuis schrijven. En thuiszorgers blijven soms wat langer bij hun klant en schrijven daar hun verslagjes.

Maatwerk bij UWV blijft noodzakelijk

Digitale dienstverlening is geen doel op zich

'Moeilijk bemiddelbare mensen mogen niet de dupe worden van de bezuiniging bij het UWV.'  Voor werkzoekenden met weinig of geen computerervaring, zou dat nu kunnen, aldus voorzitter Jaap Smit. Hij wil dat Tweede Kamerleden de invoering van e-dienstverlening bij het UWV nauwgezet volgt. In de Tweede Kamer wordt donderdag 16 februari het jaarplan van het UWV besproken.

Smit wil dat de Tweede Kamerleden ook controleren op toegankelijkheid en veiligheid van de e-dienstverlening, zodat op tijd kan worden ingegrepen. Smit: 'Het bemiddelen van mensen van-werk-naar-werk is een vak, waarbij persoonlijk contact belangrijk is, voor mensen die dat nodig hebben. Maar als persoonlijk contact niet noodzakelijk is omdat contact per mail volstaat is dat ook goed. Ik heb daar niets op tegen, mits mensen daarmee goed worden begeleid.'

Bezuinigingen bij het UWV maken ingrijpende aanpassingen op de dienstverlening noodzakelijk. Eén aanpassing is het inkrimpen van 100 werkpleinen naar 30 werkpleinen. Daarnaast gaat het UWV in versneld tempo over op digitale dienstverlening. Alleen een kleine groep werkzoekenden krijgt nog de gelegenheid tot face-tot-face-contact.

En voor de anderen met wie alleen nog elektronisch wordt gecommuniceerd, is het een vereiste dat de systemen toegankelijk en veilig zijn. Smit: 'Aan beide schort het nu nog. Digitale dienstverlening kan prima werken, maar het is geen doel op zich. Ik pleit voor maatwerk in de bemiddeling van werkzoekenden!'

 

15.02.2012

Vertrouwen is sleutelwoord om economie uit slop te trekken

Reactie CBS cijfers over economische ontwikkeling 2011

'Vertrouwen, vertrouwen, vertrouwen zijn de woorden waar het naast, werk, werk en werk om moet gaan de komende tijd', dat stelt voorzitter Jaap Smit naar aanleiding van de cijfers van het CBS over de economische ontwikkeling in 2011.

'Een belangrijke reden voor het stagneren van de Nederlandse economie is het wegvallen van consumentenbestedingen. Als je alle plannen van het kabinet hoort is het niet meer dan logisch dat consumenten nu een pas op de plaats maken in hun bestedingen.'

Op 1 maart volgen de cijfers van het CPB. Deze cijfers richten zich op de ontwikkeling van de economie in 2012 en 2013. Op basis van deze cijfers bepaalt het kabinet welke extra maatregelen nodig zijn.

Smit: 'Als ik deze cijfers van het CBS zie is het niet moeilijk een keuze te maken. Als je werknemers weer vertrouwen wilt geven moeten ze zicht op continuïteit van werk hebben en zeker zijn van een solide vangnet, mochten ze hun baan onverhoopt toch verliezen. Als het vertrouwen er weer is stijgen de bestedingen weer. Ik hoorde minister Verhagen vanmorgen de vergelijking maken met een zeilschip in zwaar weer, waarbij op tijd de zeilen moeten worden gereefd (red. inkorten). Ik wil hem duidelijk maken: het gaat hierbij om de juiste mate van reven en het volgen van de juiste koers. Een schip dat niet de juiste koers vaart wint geen vertrouwen. Beide zijn dringend noodzakelijk. Je kunt teveel reven, waardoor de vaart uit de economie verdwijnt. En als mensen nu een heldere koers zien, zal het vertrouwen toenemen.'

Wat Smit betreft wordt er daarom bij onderhandelingen die begin maart starten tussen de coalitiepartijen over extra bezuinigingen gekeken naar structurele hervormingen, zoals de woningmarkt, de zorg en de arbeidsmarkt. Juiste hervormingen zorgen nu  - en op de lange termijn - voor werkgelegenheid en herstelt het vertrouwen. Smit: 'En dan geldt ook hierbij: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Het kabinet moet zoveel mogelijk afblijven van de sociale zekerheid. Uit een recente enquête van het CNV blijkt dat de achterban van het CNV solidariteit hoog in het vaandel heeft. Hervorming van de woningmarkt wordt breed gesteund. Er is geen steun om het sociale vangnet verder uit te kleden.'

 

meer weten?

Jaap Smit is aanstaande zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur te beluisteren op radio 1 in het programma TROS Kamerbreed. De uitzending gaat over de groeiende werkloosheid, en de krimpende economie en hoe dat de koers van de overheid bepaalt

Nieuwsuur over de CBS cijfers

14.02.2012

Scheer pensioenfondsen en verzekeraars niet over één kam

CNV over witboek pensioenen van de Europese Commissie

'Europa moet pensioenfondsen en verzekeraars niet over één kam scheren. Het is aan cao-partijen in de lidstaten zelf afspraken te maken over pensioenen. En een pensioen is wezenlijk verschillend van een verzekeringspolis', aldus vice-voorzitter Maurice Limmen.

Maar het CNV vindt wel dat er mandaat moet zijn om vanuit Europa toezicht te houden op de financiële handel en wandel van lidstaten.

De Europese Commissie presenteert - waarschijnlijk deze week - haar Witboek voor pensioenen, zoals ze het zelf noemen: “een agenda voor adequate, veilige en duurzame pensioenen”. Het witboek bevat een aantal pensioenmaatregelen die de Europese Commissie neemt.

Limmen maakt zich zorgen om de voorstellen die de commissie in 2012 zal doen over strengere financiële regelgeving (genoemd solvency 2). 'De Solvency-eisen vragen hogere buffers van verzekeraars en straks mogelijk ook van pensioenfondsen. Maar pensioenfondsen zijn wezenlijk verschillend van een verzekeringsproduct. Pensioenfondsen zijn niet te vergelijken met verzekeringsproducten, onder meer vanwege de ingebouwde solidariteit en de sturingsmogelijkheden die pensioenfondsen hebben. Verder leiden hogere buffers tot hogere premies en negatieve macro-economische gevolgen in Nederland. Daarom moet de Europese Commissie zich niet via directe regelgeving bemoeien met de pensioenstelsels van lidstaten. Het is aan cao-partijen in de lidstaten om afspraken te maken over pensioenen.' 

Het CNV vindt wel dat de commissie het uitwisselen van ervaringen en good practices tussen lidstaten moet faciliteren. De Commissie moet ook sociale partners raadplegen bij voorgenomen maatregelen. Verder vindt het CNV dat de Commissie moet kunnen ingrijpen als de houdbaarheid van de overheidsfinanciën onder druk staat. 'Veel van de maatregelen in het Witboek Pensioenen voldoen aan bovenstaande uitgangspunten', aldus Limmen.

 

Agenda

« februari 2012»
Z M D W D V Z
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Archief

 • 2014
  • april
  • maart
  • februari
  • januari
 • 2013
  • december
  • november
  • oktober
  • september
  • augustus
  • juli
  • juni
  • mei
  • april
  • maart
  • februari
  • januari
 • 2012
  • december
  • november
  • oktober
  • september
  • augustus
  • juli
  • juni
  • mei
  • april
  • maart
  • februari
  • januari
 • 2011
  • december
  • november
  • oktober
  • september
  • augustus
  • juli
  • juni
  • mei
  • april
  • maart
  • februari
  • januari
 • 2010
  • december
  • november
  • oktober
  • september
  • augustus
  • juli
  • juni
  • mei

Kopieer deze link in je RSS Reader

RSS 0.91Blogs
RSS 2.0Blogs
 

CNV vakbond nieuwsbrief

Onze bloggers

Maurice Limmen

Voorzitter van het CNV. 
Maurice Limmen op Twitter

 


 
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit? Lees meer