CNV Onderwijs

Jouw Partner in de school


CNV Onderwijs is de vakvereniging voor iedereen die werkt in een van de onderwijssectoren. Van het primair- tot en met het hoger beroepsonderwijs. Ook studenten van pabo’s en lerarenopleidingen kunnen lid worden, net als gepensioneerden, werkzoekenden en anders actieven (arbeidsongeschikten etc.) en het personeel uit de onderwijsdienstverlening. CNV Onderwijs telt bijna 54.000 leden. 

CNV Onderwijs is dé vakvereniging die opkomt voor het welzijn en de belangen van onderwijspersoneel. CNV Onderwijs is jouw partner in de school op het gebied van beroepsinhoud, individuele (rechts)bijstand en en collectieve belangenbehartiging. De organisatie is geworteld in de joods-christelijke traditie. Van daaruit is CNV Onderwijs een vereniging voor onderwijspersoneel die geïnspireerd wordt door de kernwaarden rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en solidariteit. Vanuit deze kernwaarden wil de vereniging onderwijspersoneel weerbaar en wendbaar maken, en in staat stellen om talenten verder te ontwikkelen. 

De vrijheid van onderwijs ziet de organisatie als een randvoorwaarde voor goed onderwijs, waarin de bovengenoemde kernwaarden ook op schoolniveau kunnen worden ingevuld. CNV Onderwijs is een open en toekomstgerichte vereniging die in beginsel altijd zal kiezen voor de dialoog. De vereniging staat open voor iedereen die in het onderwijs werkt, heeft gewerkt en gaat werken en die zich aangetrokken voelt tot de kernwaarden en doelstellingen. 

Contributie per maand

 • Jongeren (tot en met 26 jaar)    € 11,00
 • Onderwijsondersteunend personeel t/m schaal 8   € 11,00
 • Onderwijsondersteunend personeel vanaf schaal 9  € 17,50
 • Onderwijsgevend personeel   € 17,50
 • Schoolleiders  € 28,00
 • Studenten (na overleggen van je inschrijvingsbewijs. Het studententarief geldt voor hen die studeren voor een eerste onderwijsbevoegdheid en vervalt na afstuderen)   € 1,-
 • Invallers  € 11,00
 • Anders actief (tarief bij 100% niet-actief)  € 11,00
 • Gepensioneerd (vanaf 100% FPU) € 11,00
 • Zelfstandigen (ZZP'ers)  € 17,50

Voor betalingen anders dan per automatische incasso geldt een toeslag van € 1,20 per betaling.

Krijg tot 42% van je contributie terug
Gemiddeld betalen leden slechts 10,15 euro netto per maand. Dit bedrag ontstaat doordat je heel eenvoudig tot 42 procent van het contributiebedrag via je werkgever kunt terugkrijgen. Hiervoor ontvang je t.z.t. van ons de contributiebrief. Deze brief moet je alleen nog ondertekenen en inleveren bij de werkgever. 

Huisgenotenregeling
Elke huisgenoot krijgt per maand € 1,20 korting op zijn/haar ledenbijdrage volgens de tabel 2013. (Niet van toepassing op het studententarief).

 

 

 

 

Meld je nu aan als lid

Website onderwijs

Meer weten? kijk dan op de website van CNV Onderwijs

 

Voordelen lidmaatschap

 • rechtsbijstand
 • belastinghulp
 • Flinke korting op ziektekostenverzekering
 • Deskundigheid als het gaat over werken
 • Uitgebreid cursusprogramma
 


 
 
Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit? Lees meer