CNV doet suggestie handreikingen voor overleg sociale partners en kabinet

14-12-2017

Word nu lid!

Meld je aan bij CNV en profiteer van alle voordelen.

Word lid

In het regeerakkoord wordt verscheidene malen de uitnodiging aan sociale partners gedaan om in overleg te treden met het nieuwe kabinet. Minister Koolmees heeft daarbovenop aangegeven het "heel belangrijk te vinden dat er een sociaal akkoord komt." Het CNV waardeert deze uitnodigingen en is uiteraard bereid om met het nieuwe kabinet en werkgevers het gesprek aan te gaan. Basisvoorwaarde daarbij voor het CNV is wel dat die gesprekken concreet gaan bijdragen aan het doel van meer duurzame arbeidsrelaties. Het CNV denkt altijd constructief mee, maar het is uiteindelijk het resultaat dat telt: het resultaat voor werkend Nederland en voor onze leden. Dit regeerakkoord schiet tekort in het keren van de trend van doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt. Wil een overleg hierover, tussen kabinet, werknemers en werkgevers, succesvol zijn, dan vraagt dat een grote inspanning vragen van àlle betrokken partijen. Zeker omdat de eerdere gesprekken tussen werknemers en werkgevers om in aanloop naar het regeerakkoord tot afspraken te komen niet tot resultaat hebben geleid.

Het CNV doet daarom drie suggesties voor handreikingen om te kijken of er aan de kant van het kabinet ook echt daadwerkelijk ruimte is om de afspraken in het regeerakkoord aan te passen. De handreikingen staan beschreven in een brief aan de leden van de Tweede Kamer in aanloop naar de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid volgende week. De voorstellen zijn om serieus werk te maken van een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers, om zo een gelijk speelveld op de arbeidsmarkt dichterbij te brengen; een hogere vergoeding bij ontslag voor de werknemer dan nu wordt voorgesteld door het kabinet; en een verhoging van de transitievergoeding, zodat werkgevers eerder geneigd zijn iemand een vaste baan aan te bieden.

Lees hier de volledige brief van het CNV aan de Tweede Kamer.

Geef een reactie

Column voorzitter

Een tijd van verbinding, ook op de arbeidsmarkt

De decembermaand is een tijd van verbinding. Met familie, vrienden, buren of collega’s op het werk. En ook een tijd om...

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×