Bezuinigen op subsidieregeling voor praktijkleren contraproductief

29-06-2018

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Het CNV is bezorgd over het voornemen van het kabinet om de subsidieregeling voor praktijkleerplaatsen te schrappen. De SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven) heeft vandaag een brief gestuurd naar de minister van Onderwijs en haar zorgen geuit over de door OC&W voorgenomen bezuiniging op of zelfs afschaffen van de subsidieregeling praktijkleerplaatsen.

Het CNV is in de SBB vertegenwoordigd en deelt die zorg. Het gaat bij de subsidie om een bedrag van €200 miljoen dat is bedoeld om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen aan te bieden. Deze vormen de kern van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), waarin leren en werken worden gecombineerd. De huidige regeling loopt tot het einde van 2018. Of de regeling wordt voortgezet is nu de vraag. Het CNV vindt de geluiden die nu naar buiten komen, niet geruststellend.

De voorgenomen bezuiniging leidt er toe dat er praktijkleerplaatsen zullen verdwijnen. De studenten die hier gebruik van maken zullen naar de duurdere beroepsopleidende leerweg (BOL) moeten uitwijken. Voor studenten die beter leren in de praktijk is dat geen aantrekkelijk vooruitzicht. Voor sectoren als de bouw is de BBL een belangrijke opleidingsroute.

Het kabinet lijkt te vinden dat sectoren de praktijkleerplaatsen zelf moeten financieren. Dat is extra zorgelijk. Ten eerste wordt er door de sectoren al flink in geïnvesteerd. Ook bedrijven leveren al een bijdrage. Een erkend leerbedrijf investeert zo’n €12.000 per jaar in een praktijkleerplaats. Meer kosten voor bedrijven en sectoren zal een vermindering van het aantal praktijkleerplaatsen tot gevolg hebben. Vooral voor kleine MKB-bedrijven is de subsidie praktijkleren belangrijk om een praktijkleerplaats aan te kunnen bieden. Ten tweede, de BBL leidt op tot de starkwalificatie en behoort daarmee tot de verantwoordelijkheid van de overheid en het collectief gefinancierde onderwijs. De overheid lijkt hiermee zijn verantwoordelijkheid voor een deel af te willen wentelen op sectoren. Ten derde gaat een extra belasting van sectoren ten kosten van het leven lang ontwikkelen. Terwijl dit juist een onderwerp is dat hoog op de agenda staat. Het kabinet heeft van leven lang ontwikkelen een belangrijk punt gemaakt. Een euro kan nu eenmaal maar een keer worden uitgegeven.

De bezuiniging die wordt geboekt door een eventueel afschaffen van de subsidieregeling praktijkleren zal vooral boekhoudkundig zijn. De rekening wordt ergens anders neergelegd. Op termijn kan die zelfs hoger blijken dan hetgeen de bezuiniging oplevert. Ondertussen wordt een goede en betaalbare opleidingsroute in gevaar gebracht, die bovendien voor veel studenten en sectoren erg geschikt is. De alternatieven zijn duurder. En dat in een tijd dat de arbeidsmarkt schreeuwt om goed opgeleide vakmensen.

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×