Wij maken op deze website gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op "Ik ga akkoord" klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

CNV, FNV en VCP uiten grote zorgen over pensioen aan Kamer en staatssecretaris

19-01-2016

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

De drie vakcentrales CNV, FNV en VCP vragen in een gezamenlijke brief gericht aan de Tweede Kamer en aan staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aandacht voor enkele belangrijke zorgpunten over pensioenen. De Tweede Kamer en de staatssecretaris praten woensdag 20 januari over de pensioenregelingen. Ze kaarten daarin de problemen aan met de rekenrente en de overbruggingsregeling AOW, waardoor mensen in de problemen komen.

Groot probleem is de rekenrente die pensioenfondsen moeten hanteren. Die bepaalt hoeveel geld de fondsen in kas moeten houden om de pensioenen uit te keren. De Nederlandsche Bank (DNB) verlaagde deze rekenrente afgelopen zomer plotseling van 4,2 naar 3,3 procent. De vakcentrales hebben eerder gevraagd om dat besluit terug te draaien, maar staatssecretaris Klijnsma heeft dat geweigerd.

CNV Voorzitter Maurice Limmen: “Werknemers en mensen die met pensioen zijn, gaan dat in hun portemonnee voelen. De verlaging heeft ernstige gevolgen voor pensioenfondsen. Het betekent immers dat fondsen meer geld in kas moeten houden. Dit kan bij sommige fondsen leiden tot een verhoging van de pensioenpremie. En andere pensioenfondsen zullen door deze lagere rekenrente hun pensioenopbouw juist verminderen. Met dus een lagere pensioenuitkering tot gevolg.” Limmen vervolgt: “Een stijging van de pensioenpremie leidt tot koopkrachtverlies en het vertraagt het economisch herstel.”

In hun brief wijzen de vakcentrales wederom op deze ernstige gevolgen en roepen zij de staatssecretaris en de Tweede Kamer op er voor te zorgen dat het besluit van DNB alsnog spoedig wordt herzien.  

Overbruggingsregeling AOW

Daarnaast vragen de vakcentrales aandacht voor mensen die met de vut of prepensioen zijn en te maken krijgen met een periode waarin zij geen of weinig inkomen hebben door het versneld verhogen van de AOW-leeftijd. Die ging altijd in op 65-jarige leeftijd, maar wordt nu dus versneld verhoogd. Daardoor kan het zijn dat de vut of het prepensioen stopt als iemand 65 jaar wordt en dat de AOW pas maanden later ingaat, waardoor er tijdelijk geen inkomsten zijn. Voor mensen met weinig spaargeld en weinig inkomen is er een overbruggingsregeling AOW. Nu is deze overbruggingsregeling is maximaal €740,05 per maand voor mensen met een jongere echtgenoot, zonder eigen inkomen.

“Een gezin van twee personen kan daar onmogelijk van rondkomen”, aldus Limmen. “Maar, is het wel duidelijk wat hier eigenlijk gebeurt? Van de jongere echtgenoot wordt nu gevraagd dat deze met betaalde arbeid het gezinsinkomen aanvult. Anders is een beroep op de bijstand noodzakelijk. Dat is een absurde situatie. Veel jongere echtgenoten zijn meestal tussen de 50 en de 65 jaar oud, voor deze oudere werknemers is het heel moeilijk om aan de slag te komen. Een gang naar het gemeenteloket om bijstand aan te vragen is dan dus het enige wat rest voor deze mensen, die vlak voor hun pensioen staan. Is er wel nagedacht over de sociale impact hiervan op deze mensen?”

De vakcentrales roepen de Tweede Kamer en de staatssecretaris dan ook op de overbruggingsregeling snel aan te passen zodat mensen, die vlak voor hun pensioen staan, een beroep op de bijstand bespaard blijft.

Ook geven de vakcentrales in hun brief nog een keer aan dat pensioenpremie enkel bedoeld is om pensioen mee op te bouwen, en dus niet gebruikt kan worden voor hypotheekaflossing. Limmen: “want anders komt de opbouw van een toereikend pensioen in gevaar.”

Geef een reactie

Column

Kabinet moet zich inzetten voor duurzame arbeidsrelaties

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde op 1 december een gezamenlijk artikel van CNV, RMU en CGMV. De vakbonden maken...

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×