CNV: Kom de banenafspraak na en bezuinig niet op mensen met een arbeidsbeperking

07-02-2018

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Vakbond CNV heeft grote zorgen over de mate waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk komen.

In 2015 is de banenafspraak gemaakt tussen werkgevers, werknemers en de overheid om 125.000 banen te creëren voor deze mensen. Maar het beeld van het CNV is dat juist degenen die deze banen het hardst nodig hebben, omdat ze al langer aan de kant staan, die banen niet krijgen. CNV voorzitter Maurice Limmen: ‘Wij verwachten dan ook van werkgevers, politiek en overheid dat er een forse extra stap wordt gezet om deze mensen wel aan het werk te helpen en niet alleen de makkelijke weg te kiezen. Juist die mensen die lang langs de kant staan verdienen een kans.’


Het CNV ziet daarnaast dat veel mensen met een arbeidsbeperking die wel een baan vinden een tijdelijk contract krijgen en na afloop van het contract weer op straat staan. Limmen: ‘Eén van de zaken die van cruciaal belang zijn om aan het werk te blijven, is goede begeleiding, bijvoorbeeld door een jobcoach. Die begeleiding is er maar zelden. Het CNV pleit daarom al jaren voor een individueel recht op begeleiding en dat moet er nu echt komen.’


Voor mensen die door hun beperking niet bij een reguliere werkgever kunnen werken is er afgesproken dat er in de komende jaren 30.000 plekken beschut werk worden gecreëerd. Tot nu toe zijn er echter maar 735 beschutte banen geregeld. CNV voorzitter Maurice Limmen: ‘Een werkelijk abominabele prestatie. Mensen hebben recht op werk in een veilige omgeving. Daarom schetst het mijn verbazing dat in het regeerakkoord geld wordt vrijgemaakt voor nog een 20.000 beschutte werkplekken. Zorg eerst maar eens dat die eerder afgesproken 30.000 plekken er komen. En snel graag, deze mensen willen dolgraag aan de slag en zitten nu te wachten tot de overheid en werkgevers hun eigen afspraken eindelijk nakomen.’ 

‘Daarnaast zou het goed zijn als de SW-bedrijven verantwoordelijk zouden worden voor het organiseren van beschut werk, zoals de SER al in 2016 adviseerde. Zij hebben de kennis en expertise om dit te doen,’ aldus Limmen.

Ten slotte wijst het CNV Kamerleden nogmaals op de brief die is verstuurd naar hen samen met de FNV en de VCP over loondispensatie. Het CNV vindt het principieel onjuist om mensen terug te duwen in de uitkering met alle nadelen die daarbij horen. Limmen: ‘Kort niet op mensen met een beperking. Deze groep verdient een reguliere en volwaardige baan, net als iedereen.’ Het kabinet heeft voorgesteld om de loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking te vervangen voor loondispensatie.


Vandaag heeft het CNV een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin 7 voorstellen om meer mensen met een arbeidsbeperking die nu aan de kant staan aan het werk komen. Op donderdag 8 februari wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de voortgang van de Participatiewet die daarvoor moet zorgen.

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×