CNV: "Niet nog meer EU, zorg eerst voor een fatsoenlijke arbeidsmarkt”

07-06-2016

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

"We hebben niet nog meer Europa nodig, maar een eerlijke Europese Unie. De aanpassing van de Detacheringsrichtlijn is daarbij een eerste stap", stelt CNV Voorzitter Maurice Limmen in aanloop naar het gesprek dat hij woensdag 8 juni heeft met Europese vakbonden (EVV executive commitee) in Brussel. In Europa zitten alle vakbonden, ook die uit de landen die een 'gele kaart' trokken, op één lijn om de regels rondom detachering aan te passen.

Maar niet alleen de Europese vakbeweging kan daar wat tegen doen. Ook de Nederlandse overheid heeft een belangrijke rol hierin om haar invloed uit te oefenen. Limmen: "Tijdens deze laatste maand van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie heeft Nederland nog de kans om Europese lidstaten te overtuigen van het belang van gelijk-loon-voor-gelijk-werk op dezelfde werkplek. De urgentie is hoog, daar moet de minister nu dus mee aan de slag."

Gele kaart

De Europese vakbondsbijeenkomst op woensdag 8 juni gaat vooral over de gele kaart die de parlementen van elf lidstaten op 10 mei jongstleden trokken tegen het voorstel van eurocommissaris Marianne Thyssen om de Europese Detacheringsrichtlijn aan te passen. De huidige richtlijn zorgt voor oneerlijke concurrentie en verdringing. 

Omdat elf lidstaten - uit Oost-Europa, de Baltische staten en Denemarken - de gele kaart trokken, moet eurocommissaris Thyssen haar voorstel voor een betere Detacheringsrichtlijn nu heroverwegen. Limmen deed eerder al een oproep aan Thyssen om haar rug recht te houden. "Haar voorstel om de Detacheringsrichtlijn aan te passen is een eerste noodzakelijke stap om loonconcurrentie tussen werknemers uit verschillende landen tegen te gaan."

Limmen: "Daarom roep ik Europese bonden op hun nationale parlementen te bewerken, zodat zij het belang van aanpassing van de Detacheringsrichtlijn in gaan zien. Werkgevers uit die landen kunnen nu werknemers naar Nederland detacheren om tegen veel lagere loonkosten hier te werken. Dat gaat ten koste van Nederlandse werknemers."

Nederlands voorzitterschap

Volgende week komen de Europese ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van alle lidstaten voor de laatste maal onder Nederlands voorzitterschap bijeen in Luxemburg. De vorige bijeenkomst stond vooral in het teken van het initiatief van de Europese Commissie voor een Europese Pijler van Sociale Rechten.

Limmen: "Wij roepen minister Asscher op om volgende week aan zijn Europese collega's duidelijk te maken dat een Europa zonder oneerlijke concurrentie broodnodig is. Laat de commissie dus eerst zorgen dat er een nieuwe Detacheringsrichtlijn komt en vlucht niet in allerlei nieuwe initiatieven waarvan het risico levensgroot is dat dat voor de Nederlandse werknemer alleen maar een verslechtering betekent."

Lees ook de column: Niet méér maar beter Europa!

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×