Wij maken op deze website gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op "Ik ga akkoord" klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

CNV: "Reparatie Dagloonbesluit goede stap, maar perverse prikkel blijft"

30-11-2015

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

"Het voorstel om het Dagloonbesluit te repareren is een stap in de goede richting, maar gaat te laat in. Ook is onduidelijk hoe de geleden schade wordt gecompenseerd. Bovendien bevat de reparatie een perverse prikkel. Dat moet beter", stelt Maurice Limmen, voorzitter van het CNV, in reactie op de brief van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van vrijdag 27 november. In de brief over de Wet Werk en Zekerheid stelt de minister een aantal reparaties voor in het Dagloonbesluit.

In de zomer wees het CNV de politiek op de dramatische gevolgen van het nieuwe Dagloonbesluit voor starters, flexwerkers en herintreders. Het dagloon bepaalt de hoogte van de ww. De hoogte van de ww-uitkering werd berekend op basis van wat er verdiend was in de maanden dat iemand een baan had. Op 1 juli 2015 veranderde die regel. Vanaf dat moment werden ook maanden waarin niet is gewerkt meegenomen in de berekening van de hoogte van de ww. Door deze wijziging kan de ww-uitkering soms wel tientallen procenten lager uitvallen. Asscher stelt nu in zijn brief dat hij die bepaling per 1 januari 2017 wil terugdraaien.

"Het is te gek voor woorden dat in de brief staat dat starters en flexwerkers nog tot 1 januari 2017 een te lage ww-uitkering krijgen. Het is nog totaal onduidelijk hoe deze mensen gecompenseerd worden voor die te lage uitkering. Ik hoop dat de Tweede Kamer de minister tijdens de begrotingsbehandeling aanspoort meer vaart te maken en meer duidelijkheid te geven", zegt Limmen. "Het is dankzij de inzet van het CNV dat het ministerie tot het inzicht gekomen dat het besluit van 1 juli fout was. Het voorstel dat nu voorligt zal er in de toekomst voor zorgen dat veel flexwerkers, starters en herintreders bij werkloosheid weer gewoon een fatsoenlijke uitkering krijgen. Maar ik blijf me inzetten voor een nog beter besluit."

Perverse prikkel

Dat de maanden waarin niet is gewerkt niet langer meetellen bij de berekening van de hoogte van de ww, pakt goed uit voor starters, flexwerkers en herintreders. Een laag inkomen uit een tijdelijke klus of deeltijdbaan telt per 1 januari 2017 echter wel mee in de bepaling van het dagloon. In de praktijk kan dit betekenen dat tijdelijk werk in de ene maand de hoogte van de ww in de volgende maand verlaagt.

"Het nieuw voorstel bevat daarmee een perverse prikkel. Ik vind het juist goed als iemand die werkloos is probeert een eigen inkomen te verdienen. Al is het maar door een klus van een paar dagen aan te pakken. De voorgestelde oplossing bestraft dit. Omdat je niet de hele maand werkloos bent geweest telt dit lage inkomen mee in de berekening van de hoogte van je uitkering. Tijdelijk werken verlaagt zo dus je ww-uitkering. Die perverse prikkel moet je niet willen, daar moeten Kamerleden de minister op aanspreken."

Geef een reactie

Column

CNV bepleit onvoorwaardelijke Anw-uitkering van 3 jaar

Een onvoorwaardelijke Anw-uitkering van 1200 euro per maand, 3 jaar lang, voor iedereen die in Nederland zijn partner...

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×