CNV: Stop nu concurrentie op loonkosten in Europa

26-01-2017

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

"Onze cijfers laten zien dat kiezers in Nederland, ongeacht leeftijd, politieke voorkeur of arbeidsmarktsituatie, in grote getale vinden dat concurrentie op loonkosten in Europa moet stoppen", stelt CNV-voorzitter Maurice Limmen. Zo blijkt uit een recente peiling door Maurice de Hond in opdracht van het CNV dat het overgrote deel van de bevolking (67%) vindt dat Europese regels aangepast moeten worden zodat werknemers uit andere Europese landen niet goedkoper zijn dan Nederlandse werknemers.

Limmen refereert hieraan omdat donderdag 26 januari Europarlementariërs een rapport met strengere regels voor tijdelijk werken over de grens (detachering) zouden bespreken: "Recent is er weer een kleine stap gezet naar een eerlijkere Europese arbeidsmarkt, maar er is nog een lange weg te gaan. En de laatste aanscherping gaat ons nog niet ver genoeg." Donderdag werd duidelijk dat de bespreking wordt verzet naar februari.

In maart vorig jaar stelde de Europese Commissie een herziening van de Detacheringsrichtlijn voor. Het CNV uitte direct na lancering van dit voorstel al kritiek. Sinds de lancering heeft het CNV ingezet op verdere aanscherping van de regels rondom detachering.

Een belangrijk punt voor het CNV is het beperken van de duur van detachering. Werknemers kunnen nu onbeperkt worden gedetacheerd. De Europese Commissie stelt voor dit terug te brengen naar twee jaar. Deze periode moet wat het CNV betreft maximaal zes maanden zijn. "Landen moeten ook zelf kunnen bepalen wat er in hun cao’s onder het begrip beloning valt", vervolgt Limmen. "In Nederland maken pensioenpremies een aanzienlijk deel uit van het loon, en die mogen nu – met deze richtlijn - niet meetellen voor de hoogte van het loon. Hierdoor zijn buitenlandse werknemers direct stukken goedkoper." 

In december 2016 publiceerden twee rapporteurs van de commissie sociale zaken van het Europees Parlement een rapport over het voorstel van de Europese Commissie. "In dit rapport staan een aantal voorstellen die in lijn zijn met wat het CNV wil", aldus Limmen. "Zoals dat de Detacheringsrichtlijn niet alleen is gericht op het gemakkelijker maken van werken over de grens, maar ook op het beschermen van werknemersrechten." Ook zouden lidstaten zelf moeten kunnen bepalen wat wel en niet onder beloning valt. Maar de maximale tijdsduur van de detachering is nog steeds niet ver genoeg teruggebracht.

Limmen: "Het is van de zotte dat je, als je langer dan zes maanden ergens werkt, nog steeds valt onder de regels van het land waar je woont in plaats van het land waar je daadwerkelijk werkt. Werknemers uit een andere lidstaat hebben gedurende twee jaar nog steeds niet volledig dezelfde rechten als Nederlandse werknemers en zijn daarmee vaak nog steeds goedkoper."

Op donderdag 26 januari bespreekt de commissie sociale zaken van het Europees Parlement een rapport over de aanpassing van de Detacheringsrichtlijn. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel herziening Detacheringsrichtlijn in juli 2017 aangenomen door het Europees Parlement.

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×