Wij maken op deze website gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op "Ik ga akkoord" klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

CNV: waardering voor SER verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling

20-05-2016

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

“Een welkome stap in de discussie over de toekomst van ons pensioenstelsel”, zo reageert Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale, op de vandaag uitgebrachte verkenning persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling van de Sociaal Economische Raad (SER). De SER, waarin ook het CNV deelneemt, heeft onderzocht of het mogelijk is over te gaan naar een nieuw soort pensioencontract, om zo ons pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in de verkenning.

De SER heeft beoordeeld of het kan dat in een nieuw pensioenstelsel iedereen een eigen pensioenspaarpot opbouwt, maar dat dan wel samen doet binnen een pensioenfonds om zo collectief de risico’s te delen. Uiteindelijk is geconcludeerd dat twee soorten pensioencontracten hiervoor mogelijkheden bieden. Limmen: “Het verbaast mij niet dat juist deze twee vormen van pensioencontracten aantonen dat een toekomstbestendig pensioenstelsel alleen kan met de absolute sterkmakers collectiviteit, solidariteit en de verplichtstelling.” Beide contractvormen streven naar een zo optimaal mogelijk pensioenresultaat. Het ene pensioencontract heeft gelijkenis met het huidige pensioencontract, terwijl het andere pensioencontract echt een nieuwe vinding is, omdat dit in wezen een combinatie is van het opbouwen van de eigen pensioenspaarpot met het collectief delen van de risico`s binnen een pensioenfonds.     

 Limmen: “In deze laatste contractvorm storten de werknemer en de werkgever samen geld in de persoonlijke pensioenspaarpot. Dit geld wordt collectief beheerd door het pensioenfonds, waarbij opgebouwd wordt. Dit is voordelig, want hierdoor zijn de kosten veel lager en blijft er dus meer over voor in de pensioenspaarpot. Ook krijg je een veel beter pensioen als je collectief belegt en dat vooral ook blijft doen na pensionering. En ook dat is mogelijk in het door de SER nader bekeken pensioencontract.”

Limmen vervolgt: “Als je collectief risico`s deelt voorkom je pech- en gelukgeneraties. En door het collectief delen van risico`s wordt de kans op een beter pensioen een heel stuk groter. Verder bouw je dan toch nog pensioen op als je arbeidsongeschikt raakt en ook je partner krijgt pensioen als je onverhoopt vroeg komt te overlijden. Dit nader onderzochte pensioencontract maakt dus goed gebruik van de grote voordelen van collectiviteit en solidariteit, waardoor een beter pensioenresultaat mogelijk wordt. Verder vindt de SER – net als het CNV - dat het heel belangrijk is dat mensen verplicht pensioen opbouwen. Want zonder de verplichtstelling loop je een veel te groot risico dat mensen geen of veel te weinig pensioen opbouwen.”

Limmen: “Sinds jaar en dag spreekt het CNV uit dat een toekomstbestendig pensioenstelsel niet kan zonder collectiviteit, solidariteit en de verplichtstelling en ik zie nu dat we daarin dus gesteund worden door deze verkenning.

Een heel belangrijk aandachtspunt bij een toekomstbestendig pensioenstelsel is hoe om te gaan met de zogenoemde doorsneesystematiek. Nu werken veel grote pensioenfondsen met een systeem waarbinnen iedereen dezelfde premie betaalt. Terwijl een jongere werknemer eigenlijk minder premie hoeft te betalen dan een oudere werknemer, omdat zijn premie nog veel langer kan renderen. In de verkenning van de SER wordt afscheid genomen van de doorsneesystematiek. En dat lijkt me een goede zaak, mits deze afschaffing zeer zorgvuldig verloopt.”

Verder concludeert de SER dat er nog veel nader moet worden onderzocht, bijvoorbeeld op het terrein van pensioenopbouw voor ZZP`ers. Limmen: “Daar werken wij graag aan mee.  Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid doet er goed aan de uitkomsten van de SER verkenning mee te nemen in haar zogenoemde uitwerkingsnota.”

In deze uitwerkingsnota, die de staatssecretaris vooralsnog begin juli aan de Tweede Kamer wil verzenden, informeert zij de Tweede Kamer welke mogelijkheden er zijn om een toekomstbestendig pensioenstelsel vorm te geven. Het CNV houdt bijeenkomsten om met leden te praten over het pensioen.Zij kunnen dan ook vragen stellen over de wijziging van het pensioenstelsel.

Geef een reactie

Column

Kabinet moet zich inzetten voor duurzame arbeidsrelaties

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde op 1 december een gezamenlijk artikel van CNV, RMU en CGMV. De vakbonden maken...

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×