Detacheringsrichtlijn gewijzigd: maar oneerlijke concurrentie blijft bestaan

06-06-2017

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Het CNV vindt het voorlopig onderhandelingsresultaat van de Europese ministers van sociale zaken en werkgelegenheid over de detacheringsrichtlijn volstrekt onvoldoende en teleurstellend. Deze boodschap geeft CNV Vakcentrale de Tweede Kamer mee. Woensdag 7 juni bespreekt de Tweede Kamer met verantwoordelijk minister Asscher de Nederlandse inzet voor de vergadering van 15 juni van de Europese ministers van sociale zaken waarin zij een definitief besluit over de detacheringsrichtlijn gaan nemen.

In de Europese detacheringsrichtlijn is geregeld onder welke voorwaarden werknemers uit andere EU-landen (tijdelijk) in Nederland kunnen werken. Deze regels maken oneerlijke concurrentie en verdringing op de Europese arbeidsmark mogelijk. Eurocommissaris Marianne Thyssen heeft eerder voorstellen gedaan om de detacheringsrichtlijn te wijzigen. Nu hebben de Europese ministers van sociale zaken een voorlopige gezamenlijke reactie geformuleerd op de wijzigingsvoorstellen van Thyssen waarin ze een aantal aanpassingen voorstellen op haar voorstel. De aanpassingen houden onder meer in dat gedetacheerde werknemers niet alleen recht hebben op het minimumloon maar ook op andere beloningsbestanddelen zoals bijvoorbeeld overwerktoeslag of avondtoeslag. Limmen: "Dit is een klein stapje in de juiste richting maar een reëel Europees gelijk speelveld is nog heel ver weg. Heel zorgelijk blijft dat het voorstel is om werknemers uit andere lidstaten pas na 24 maanden volledig onder de Nederlandse regels te laten vallen. Het standpunt van het CNV is: gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek. De arbeidsvoorwaarden die gelden voor gedetacheerde werknemers, zijn vaak slechter -en daarmee ook goedkoper uit- voor werknemers uit het buitenland."

Ook andere Europese regels maken het mogelijk dat steeds oneerlijke concurrentie kan plaatsvinden in Nederland tussen werknemers uit het buitenland en Nederlandse werknemers. Buitenlandse werknemers blijven een stuk goedkoper omdat er geen pensioen hoeft te worden opgebouwd en er ook niet betaald hoeft te worden voor sociale zekerheid. Dan heb je het over tientallen procenten verschil in loonkosten. Alleen al voor ons pensioen werken we in dit land immers gemiddeld één dag per week. Maurice Limmen: “Niet de advocaat uit de Zuid-as tegen het tarief van 400 euro per uur, maar de schilder die de hele dag op een ladder moet staan is de klos. Hiermee ondergraaf je de solidariteit binnen en geloofwaardigheid van Europa op het gebied van rechtvaardige sociale verhoudingen."

Het CNV wil dat minister Asscher nog een laatste keer alles op alles zet om een beter resultaat te bereiken op 15 juni wanneer hij met zijn Europese collega’s over aanpassing van de detacheringsrichtlijn een definitief besluit neemt. 

Meer informatie: 
Hennie Zoontjes
Woordvoerder CNV
06 10 97 47 71

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×