Europese minimumnormen helpen Nederlandse werknemers niet

22-12-2017

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

“Het nieuwe Europese voorstel in het kader van de Europese Pijler van Sociale Rechten bevat naast een uitbreiding van werknemersrechten ook minimum arbeidsnormen die juist druk zetten op de Nederlandse normen. Dit kabinet stelt recent voor om de proeftijd te verlengen tot vijf maanden, en Europa doet daar nog een schepje bovenop door zes maanden voor te stellen.” aldus Maurice Limmen, voorzitter CNV. Vandaag presenteerde de Europese Commissie een nieuw voorstel om vorm te geven aan de Europese Pijler van Sociale Rechten. De Commissie stelt voor de Richtlijn schriftelijke verklaring te herzien en wil daarmee dat meer werknemers sneller beschikken over uitgebreidere informatie over de arbeidsvoorwaarden waaronder ze werken. Het is goed dat deze richtlijn uit 1991 wordt herzien. Zeker gezien de toename van allerlei atypische contracten die afwijken van reguliere vaste contracten zoals nuluren en flexcontracten, die nu ook onder de richtlijn gaan vallen. Het is helemaal van groot belang dat gedetacheerde werknemers op tijd en schriftelijk beschikken over de juiste informatie over de voorwaarden waaronder zij werken.

Echter, met het voorstel voor herziening wil de Europese Commissie een stap verder gaan door Europese minimum arbeidsnormen vast te stellen op vijf terreinen. “Hier moeten we heel erg uitkijken”, aldus CNV-voorzitter Maurice Limmen, “als er minimumnormen op Europees niveau komen die lager liggen dan wat we in Nederland gewend zijn, ontstaat er direct een beweging richting die norm”.
Eén van de vijf minimumnormen die de Europese Commissie vandaag voorstelt is een maximale lengte van proeftijden van 6 maanden. Dit ligt ver boven wat we in Nederland gewend zijn en deze proeftijd is zelfs langer dan een van de onzalige maatregelen uit het regeerakkoord dat nu voorligt. “Hoe kunnen we partijen op nationaal niveau overtuigen dat 5 maanden, zoals nu het kabinet voorstelt, onwenselijk is als Europa tegelijkertijd een norm stelt op 6 maanden? Daar gaan we al,” vervolgt Limmen, “dit is nou precies het probleem van Europese minimumnormen. De Europese interne markt heeft er in het verleden al toe geleid dat Nederlandse normen op de arbeidsmarkt onder druk zijn komen te staan. Dit heeft juist bijgedragen aan groeiende euroscepsis! Het antwoord van CNV op deze groeiende euroscepsis is niet méér Europa op allerlei terreinen, maar vooral een eerlijker Europa."

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×