Wij maken op deze website gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op "Ik ga akkoord" klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Ga pal staan voor werknemersrechten bij de Brexit

19-04-2018

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Op de hoorzitting van de Tweede Kamer over de Brexit vandaag roept het CNV de Nederlandse regering op zich sterk te maken voor werknemersrechten in de Brexit-onderhandelingen. CNV voorzitter Maurice Limmen: “De inzet van onderhandelende partijen kan niet blijven bij mooie woorden of loze beloftes. Nederland moet zich opwerpen als voorvechter van concrete, afdwingbare afspraken met het Verenigd Koninkrijk (VK) over werknemersrechten. Dat moet een kernvoorwaarde zijn bij de onderhandelingen. Het alternatief is een groot buurland met lagere arbeidsnormen, met als resultaat oneerlijke concurrentie op basis van een race naar het putje.’


Beconcurreer elkaar niet naar het putje
Het CNV roept Kamer en kabinet op om pal te gaan staan voor de werknemersrechten bij de Brexit-onderhandelingen en geen slechte of halfzachte afspraken te maken. Maurice Limmen: ‘De EU moet eisen dat Europese sociale standaarden nu en in de toekomst in Britse nationale wetgeving worden omgezet. Verder moet schending van werknemersrechten even zwaar bestraft worden als schending van investeerdersbelangen. Anders kiezen we voor bedrijven boven werknemers en beconcurreren we elkaar naar het putje.’ In het vrijhandelsverdrag met Canada (CETA) kunnen investeerders naar een internationale rechtbank stappen als zij vinden dat hun belangen worden geschonden en een financiële vergoeding eisen. CNV wil dat de gevolgen van deze handelsovereenkomst voor werknemersrechten in kaart wordt gebracht. Er moet een, ook voor vakbonden toegankelijke en transparante geschillenbeslechting zijn. Op basis hiervan moeten er handelssancties zoals boetes, opgelegd kunnen worden, net als bij de schending van investeerdersbelangen.

Geen uitholling werknemersrechten
Het CNV wil dat er keihard wordt ingezet om dat EU-standaarden van werknemersrechten afdwingbaar de norm blijven in het VK. Limmen: ‘De minister moet de lat hoger leggen. Dat is ook hard nodig. De Britse regering zal immers waarschijnlijk juist die rechten willen afbouwen die door het huidige EU recht gegarandeerd worden: zoals arbeidstijdenwetgeving, arbo-wetgeving, en gelijke beloning voor uitzendkrachten’.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat het kabinet, om oneerlijke concurrentie en een race to the bottom te voorkomen, hecht aan “effectieve waarborgen” voor een gelijk speelveld, maar geeft ook aan dat het VK als ‘derde land’ niet langer gebonden zal zijn aan Europese wet- en regelgeving. Het geeft de Britten teveel ruimte om te bepalen in hoeverre ze zullen vasthouden aan het Europese model.

200.000 banen op de tocht

Limmen: ‘Het is ook voor werknemers essentieel dat Nederland veel handel blijft drijven met het VK. 200.000 voltijdsbanen zijn direct afhankelijk van export naar het VK. Een handelsovereenkomst gebaseerd op weinig tarief-barrières heeft dus de voorkeur. Maar dan is gelijke bescherming van Britse en Europese werknemers nu en in de toekomst cruciaal. Wij moeten garanderen dat bestaande en toekomstige EU-arbeidsnormen, -voorwaarden en –rechten na het vertrek van het VK gehandhaafd blijven. Transparantie en betrokkenheid van de vakbonden blijft in elk stadium van het Brexit-proces dus van belang,’ aldus Limmen.   


Compensatie en scherpere veiligheidsnormen
CNV vindt het essentieel dat werknemers die door de Brexit hun baan verliezen, worden ondersteund in de overgang naar ander werk. Hier ligt in eerste instantie een verantwoordelijkheid voor werkgevers. Nederlandse bedrijven kunnen immers in de problemen komen door hogere handelsbarrières, waardoor de export naar het VK afnemen. Er staan 200.000 banen onder druk. Bedrijven kunnen in de problemen komen door hogere handelsbarrières waardoor de export naar het VK afneemt. Limmen: ‘Werkgevers moeten hun verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat die mensen begeleid worden naar ander werk.’

Draagvlak voor Europa
Limmen: ‘Draagvlak is nu belangrijker dan ooit. De Brexit zorgde voor een schok in Europa. Voor het eerst in de geschiedenis van de Europese samenwerking zal een lidstaat de Gemeenschap verlaten. Ook in andere lidstaten maken burgers zich zorgen over ontwikkelingen in Europa. In Nederland heeft een aanzienlijk deel van de bevolking zich uitgesproken tegen verdere Europese integratie. Onderzoek van het CBS laat zien dat minder dan de helft van de Nederlanders vindt dat economische migranten uit de Europese Unie in Nederland mogen wonen en werken! Veelgehoorde kritiek is dat het niet zo kan zijn dat werknemers uit verschillende Europese landen die hetzelfde werk doen op dezelfde plaats ongelijk beloond worden en dat ze minder rechten hebben. In een echt sociaal Europa horen dit soort praktijken gewoon volstrekt niet thuis. Dat is één van de lessen van de Brexit waar de politiek juist nu wat mee kan en moet.’  


Lees meer in het position paper Brexit van het CNV.

Geef een reactie

Column

CNV bepleit onvoorwaardelijke Anw-uitkering van 3 jaar

Een onvoorwaardelijke Anw-uitkering van 1200 euro per maand, 3 jaar lang, voor iedereen die in Nederland zijn partner...

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×