Wij maken op deze website gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op "Ik ga akkoord" klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Het Klimaatakkoord: iedereen mee naar de duurzame toekomst

05-07-2018

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Verschillende maatschappelijke organisaties, private partijen en overheidsinstellingen – zoals vakbonden, waaronder het CNV, werkgevers, milieuorganisaties, de gemeenten en het Rijk – praten momenteel over het Klimaatakkoord. Dat is de Nederlandse uitwerking van het internationale klimaatakkoord dat gesloten werd in Parijs. In dat akkoord worden afspraken gemaakt over de stappen die genomen moeten worden om de klimaatdoelen te behalen. Voor het CNV staat het buiten kijf dat deze doelen behaald moeten worden, voor een duurzame toekomst. Wel slaagt deze transitie naar een duurzame toekomst alleen als er genoeg draagvlak is, en er niemand achter blijft.

Het CNV legt de doelstellingen van het klimaatakkoord daarom langs de lat van werk en inkomen. Werknemers in sectoren die door klimaatafspraken dreigen te verdwijnen moeten zeker zijn van nieuw werk en scholing. Investeren in het klimaat moet dus hand in hand gaan met investeren in mensen, in scholing en het begeleiden van mensen werk naar een nieuwe (duurzame) baan.

Ook de koopkracht is een belangrijk aandachtspunt voor het CNV. De transitie zal een bijdrage vragen van alle groepen in de Nederlandse samenleving, maar het mag nooit zo zijn dat de rekening onevenredig verdeeld wordt. De koopkracht van werkend Nederland moet in de transitie overeind blijven. Besparing van energie zou wat het CNV betreft zelfs moeten kunnen leiden tot een positief effect op de koopkracht.

Breed draagvlak dus. Alleen zo zal de stap naar een duurzame toekomst slagen.

Dinsdag worden hoofdlijnen voor het akkoord gepresenteerd. Nadat die hoofdlijnen van het Klimaatakkoord zijn aangeboden aan minister Wiebes, zal die de plannen deze zomer laten doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. In de nazomer wordt deze doorrekening verwacht en gaat dan met commentaar van het kabinet naar de Tweede Kamer.

 

Daarna gaat het akkoord met een aanbeveling van de Kamer weer terug naar de onderhandelaars van vakbonden, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Die hebben dan tot het einde van dit jaar om de maatregelen uit te werken, te bespreken met de achterban  en van een handtekening te voorzien.

Geef een reactie

Column

Klimaatconferentie

"CNV, Rentmeesterschap en Klimaat", meld u aan voor de ledenbijeenkomst op 11 september 2019

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×