Historische uitspraak Hoge Raad: Ondernemingsraad behoudt adviesrecht bij faillissement

02-06-2017

Word nu lid!

Meld je aan bij CNV en profiteer van alle voordelen.

Word lid

De Hoge Raad heeft FNV en CNV vandaag gelijk gesteld in de principiële zaak die de bonden namens de ondernemingsraad (OR) van DA Retailgroep zijn gestart. De Ondernemingskamer oordeelde eerder dat de OR van de drogisterijketen niet meer mocht meebeslissen over wat er met de werknemers zou gaan gebeuren toen DA failliet ging. De Hoge Raad heeft die beschikking vandaag vernietigd en besloten dat het adviesrecht van een OR, zoals vastgesteld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), ook in faillissementssituaties geldt. ‘Deze historische uitspraak geldt vanaf nu voor elke Nederlandse onderneming die in financiële moeilijkheden zit.’

Kitty Jong, dagelijks bestuurder FNV: ‘Dit is een hele belangrijke uitspraak voor het medezeggenschapsrecht, waar wij als vakbond uiteraard heel blij mee zijn. De OR van een onderneming behoudt nu een heel belangrijk recht om advies te geven bij een mogelijk faillissement. Dat kan bijvoorbeeld gaan over hoe de onderneming gered kan worden, wat daar de financiële gevolgen van zijn en wat dit betekent voor de werkgelegenheid van de onderneming. Ook bij doorstart. De mensen die werken bij een bedrijf dat failliet dreigt te gaan blijven nu tenminste betrokken bij hun eigen toekomst.’

Oproep
Arend van Wijngaarden vicevoorzitter van CNV: ‘Het CNV is tevreden over de uitspraak van de rechter. We vinden het belangrijk  dat werknemers betrokken worden bij de besluitvorming en afwikkeling van een faillissement en een mogelijke doorstart. Het gaat immers over hun baan en verdere toekomst. Wel maakt deze case de noodzaak weer eens helder dat goede wettelijke bescherming van werknemers van een onderneming in financiële moeilijkheden van groot belang is. Er moet worden voorkomen dat een werkgever de belangen van werknemers gewoon maar naast zich neer kan leggen. Tevens roepen we het  nieuwe kabinet op om de positie van de werknemer bij faillissementen en doorstarten te versterken. In de afgelopen jaren hebben we hier tal van misstanden gezien en is de huidige wetgeving op sommige punten zo lek als een mandje.’

Doorstart 2015
December 2015 werd DA failliet verklaard, maar al binnen 8 uur kwam de aankondiging van een doorstart en tweederde van het personeel kon overstappen. De FNV zette vraagtekens bij de gang van zaken omdat het er sterk op leek dat DA failliet moest gaan om zonder ballast verder te kunnen, ten koste van schuldeisers, belastingdienst en medewerkers. Ook waren er vragen over de dubbelrol van de directeur. 

Terugverwezen
De Hoge Raad heeft het geding tegen DA voor wat betreft de kostenveroordeling terug verwezen naar de Ondernemingskamer voor verdere behandeling en beslissing.

CNV Vakcentrale 
Telefoon: +3130 751 1338
Mobiel: +316 10 97 47 71
Postbus 2475, 3500 GL Utrecht 
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Mail: h.zoontjes@cnv.nl

Geef een reactie

Column voorzitter

Eén zwaluw maakt nog geen zomer

Onlangs was ik te gast op radio 1, om te praten over de recente cijfers van het CBS over de arbeidsmarkt. Het CBS maakte...

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×