Maurice Limmen: breek de trend en geef de middengroepen houvast

05-07-2017

Word nu lid!

Meld je aan bij CNV en profiteer van alle voordelen.

Word lid

'De verkenning van de WRR toont aan dat de positie van de middengroepen sterk onder druk staat', aldus Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale, in reactie op de vandaag gepubliceerde verkenning van de WRR "De val van de middenklasse?", over de middengroepen. 'De middengroepen zijn het cement van onze samenleving. Zonder de middengroep valt de samenleving uit elkaar en is het voor mensen aan de onderkant veel moeilijker om uit de armoede te komen. Daarom zijn stabiele middengroepen voor een maatschappij heel belangrijk. Het nieuw te formeren kabinet moet de trend breken en opkomen voor de middenklasse.' 

De verkenning van WRR laat duidelijk zien dat er in Nederland een kwetsbaar middensegment is dat te maken heeft met een enorme en plotselinge sociale daling.

CNV Vakcentrale kan zich daarom vinden in een aantal concrete aanbevelingen van de WRR en roept de partijen aan de formatietafel op om de positie van de middengroepen te versterken. Limmen: ‘Er moet een einde komen aan de doorgeschoten flexibilisering en het gedwongen zzp schap en er moet een stevig fundament zijn voor mensen die op zoek moeten naar werk. Hou het arbeidsrecht in stand en bescherm de WW.’   

Bevorder meer zekerheid in de arbeid

‘Mensen moeten steeds harder werken, maar krijgen er steeds minder zekerheid voor terug. Het creëren van meer zekere banen, is een advies dat ik van harte onderschrijf, 'aldus Limmen. 'De verkenning onderstreept onze oproep om te stoppen met de flexibilisering van de arbeidsmarkt. De flexibilisering slaat nu als een uitslaande brand toe in de middengroepen, zoals in de bouw en het onderwijs.’

Hou sociale zekerheid overeind voor de middengroepen

‘Hol de sociale voorzieningen die zekerheid bieden aan juist de middenklasse – zoals bij uitstek de WW - niet uit. ‘De middengroepen houden via premies en belastingen het stelsel van sociale zekerheid voor een belangrijk deel in stand. Daar moet draagvlak voor blijven. Ook daarom is het belangrijk dat middengroepen zekerheden aan dit sociale stelsel kunnen ontlenen.’

Investeer in scholing en onderwijs

'Naast meer zekere banen is ook veel intensievere inzet op scholing en ontwikkeling nodig', legt Limmen uit. 'Veel banen van de middengroep staan op de tocht door de digitalisering en globalisering.  Daarom is scholing, bijvoorbeeld door het instellen van een individueel ontwikkelingsbudget, zo belangrijk. Juist voor deze groep.'

‘Geef de middengroepen dus houvast. Met een fatsoenlijk arbeidsrecht en WW, een einde aan de doorgeslagen flexibilisering van werk en een stabiel en houdbaar pensioen.’

Geef een reactie

Column voorzitter

Eén zwaluw maakt nog geen zomer

Onlangs was ik te gast op radio 1, om te praten over de recente cijfers van het CBS over de arbeidsmarkt. Het CBS maakte...

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×