Wij maken op deze website gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op "Ik ga akkoord" klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Mensen met een arbeidsbeperking moeten volwaardig loon krijgen

28-03-2018

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Het CNV heeft zich uitgesproken tegen de plannen van het kabinet om de regels rondom het loon voor mensen met een arbeidsbeperking te veranderen. Staatssecretaris Van Ark heeft bekend gemaakt te willen voortgaan met de afspraak in het regeerakkoord om loonkostensubsidie te vervangen door loondispensatie. Ze stuurde hierover een notitie naar de Tweede Kamer. 

Het CNV vindt het principieel onjuist om mensen blijvend in een uitkering te laten zitten met alle nadelen die daarbij horen. Dit gebeurt als het voorstel voor loondispensatie van het kabinet doorgaat. CNV bestuurder Willem Jelle Berg: ‘Kort niet op mensen met een beperking. Deze groep verdient een volwaardig inkomen, net als iedereen.’ Het kabinet stelt voor om de loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking te vervangen voor loondispensatie. ‘En dat terwijl de vereniging voor sociale werkgelegenheid Cedris onlangs nog becijferde dat maar liefst 80% van de werkgevers die werken met mensen met een arbeidsbeperking, juist tevreden is met de manier waarop het nu geregeld is. Het zou goed zijn als we in overleg met de werkgevers nog tot een alternatief kunnen komen.’

‘We krijgen vanuit de achterban, met name van onze jongeren, berichten dat men ongerust is over de mogelijke maatregel. We doen daarom de oproep om loonkostensubsidie te handhaven. Loonkostensubsidie geeft de doelgroep van mensen met een arbeidsbeperking de kans op een ‘echt’ loon en pensioenopbouw, zoals dat hoort bij volwaardige participatie door middel van werk. En de werknemer wordt niet met onnodige bureaucratie belast zoals bij loondispensatie.’

Bij loondispensatie betaalt de werkgever de werknemer alleen loon voor het deel dat hij kan produceren en vult de overheid het loon aan tot wettelijk minimumloon. Bij loonkostensubsidie betaalt de werkgever het volledige loon aan de werknemer voor de gewerkte uren en krijgt hij subsidie van de gemeente. Loonkostensubsidie is geïntroduceerd met de invoering van de participatiewet. Loondispensatie bestond al en wordt ingezet voor Wajongers. Omdat de toegang tot de Wajong is afgesloten zou uiteindelijk alleen het instrument loonkostensubsidie overblijven. Werkgeversorganisaties hebben geprotesteerd tegen het feit dat er verschillende regelingen zijn en dat loonkostensubsidie leidt tot administratieve lasten. Echter met het voorstel van het kabinet blijven er verschillende instrumenten (loondispensatie in de Wajong, loonkostensubsidie voor degenen die dit nu krijgen en loondispensatie voor nieuwe gevallen). Bovendien worden de administratieve lasten verplaatst van werkgevers naar werknemers. 

Binnen de Stichting van de Arbeid wordt door sociale partners gesproken over dit onderwerp. Een gezamenlijk geluid van de vakbonden en de werkgevers kan belangrijk zijn om de politiek op andere gedachten te brengen.

Geef een reactie

Column

Kabinet moet zich inzetten voor duurzame arbeidsrelaties

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde op 1 december een gezamenlijk artikel van CNV, RMU en CGMV. De vakbonden maken...

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×