Naar een gelijk speelveld op de Europese arbeidsmarkt

23-12-2016

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Het CNV is fel tegen uitbuiting en oneerlijke concurrentie op de Europese arbeidsmarkt. “Als in Nederland bijvoorbeeld twee collega’s samen een nieuwe brug bouwen, is het oneerlijk als voor de ene werknemer andere arbeidsvoorwaarden gelden als voor de ander", legt CNV-voorzitter Maurice Limmen uit. “Zolang Nederlandse werknemers duurder zijn dan gedetacheerde werknemers uit het buitenland, zal de werkgever buitenlandse arbeiders aannemen. Dit omdat deze werknemers goedkoper zijn. Zo kan het niet langer! Werknemers moeten collega’s zijn, geen concurrenten.”

Werknemers die tijdelijk over de grens werken, kunnen in Europa vallen onder het ‘vrije verkeer van diensten.' Daarover zijn afspraken gemaakt in de zogenoemde ‘detacheringsrichtlijn’, waar de Europese Commissie nu een wijzigingsvoorstel voor heeft gedaan. "Het detacheren van werknemers  in de Europese Unie moet anders worden geregeld om uitbuiting en verdringing op de arbeidsmarkt tegen te gaan", zegt Limmen. “Het voorstel vanuit de Commissie dat er nu ligt gaat niet ver genoeg. Daarom komt het CNV met een reeks aan vergaande voorstellen met het oog op verandering in de Detacheringsrichtlijn. Daarmee wijzen we de weg naar een gelijk en eerlijk speelveld op de Europese arbeidsmarkt.”

Bezwaren van het CNV

Het huidige voorstel van de Europese Commissie stuit op bezwaren van Limmen. “Het CNV vindt: gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plek. De arbeidsvoorwaarden die gelden voor gedetacheerde werknemers, zijn vaak slechter -en daarmee ook goedkoper- voor werknemers uit het buitenland. In feite profiteren werkgevers over de rug van buitenlandse arbeiders om! Dat gaat ook ten koste van de werkgelegenheid voor Nederlandse arbeiders. Dat moet echt niet kunnen. Onze voorstellen zetten een andere koers uit om uitbuiting tegen te gaan.”

Lees de volledige notitie over het CNV standpunt Detacheringsrichtlijn.

 

 

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×