Wij maken op deze website gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op "Ik ga akkoord" klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Onderhandelingen klimaatakkoord door naar de volgende ronde

20-12-2018

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Vandaag is er een nieuwe set aan mogelijke maatregelen voor in het toekomstige klimaatakkoord vastgesteld. Deze maatregelen gaan nu door het Centraal Planbureau (CPB) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) worden doorgerekend op effectiviteit, maar ook op koopkrachteffecten en werkgelegenheidseffecten. Pas als dat bekend is en goed uitpakt kan er een definitief akkoord worden gesloten. Een akkoord dat het CNV eerst aan de achterban zal voorleggen.
 


Het CNV neemt als vakbond deel aan de onderhandelingen voor een klimaatakkoord. Een ambitieuze doelstelling is om de CO2-emissie met 49 % te verminderen. Dit leidt tot maatregelen op veel terreinen: in de landbouw, de industrie, het vervoer en de bebouwde omgeving. Met ingrijpende gevolgen en zeker ook voor werk en inkomen. Het CNV legt het klimaatakkoord dan ook langs de lat van werk en inkomen. Werknemers in sectoren die door klimaatafspraken geraakt worden moeten zeker zijn van een nieuwe baan en van scholing. Investeren in het klimaat moet dus hand in hand gaan met investeren in mensen, in scholing en het begeleiden van mensen van baan naar baan. Daarbij staat voor het CNV, vanuit het uitgangspunt van rentmeesterschap, het buiten kijf dat de klimaatdoelen behaald moeten worden. Wel slaagt deze transitie naar een duurzame toekomst alleen als er genoeg draagvlak is en er niemand achterblijft.


Ook de koopkracht is een belangrijk aandachtspunt voor het CNV. De transitie zal een bijdrage vragen van alle groepen in de Nederlandse samenleving, maar het mag nooit zo zijn dat de rekening onevenredig verdeeld wordt. De koopkracht van werkend Nederland moet in de transitie overeind blijven. Wonen en vervoer kan dan wel anders worden, maar moeten wel betaalbaar blijven. Dat is voor het CNV van belang, en daarop zal de doorberekeningen door de planbureaus worden getoetst. Besparing van energie zou wat het CNV betreft zelfs moeten kunnen leiden tot een positief effect op de koopkracht.

Geef een reactie

Column

Klimaatconferentie

"CNV, Rentmeesterschap en Klimaat", meld u aan voor de ledenbijeenkomst op 11 september 2019

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×