Ongelijke afdracht sociale premies funest voor fatsoenlijke Europese arbeidsmarkt

08-02-2017

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

“De periode dat buitenlandse werknemers hun sociale premies kunnen afdragen op het niveau van hun thuisland moet drastisch worden ingekort. Dat is een belangrijke maatregel om oneerlijke concurrentie op loonkosten onmogelijk te maken.” Dat zegt CNV-voorzitter Maurice Limmen in een brief (LINK) aan de Tweede Kamer. Daar wordt donderdag 9 februari de Europese arbeidsmarkt besproken. Arbeidsmigratie, ofwel het verkeer van werknemers tussen de lidstaten, is daarbij een belangrijk onderwerp. “De afgelopen periode heeft het CNV regelmatig aangegeven wat er wat ons betreft moet gebeuren voor een fatsoenlijke Europese arbeidsmarkt zonder oneerlijke concurrentie en uitbuiting. Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek is daarbij steeds ons uitgangspunt. We zien dat de Nederlandse regering en ook de Europese politiek stappen zet om dit doel dichterbij te brengen, maar er is beslist meer werk aan de winkel.”

Eerder wees het CNV op 16 maatregelen om tot een fatsoenlijke Europese arbeidsmarkt te komen. Deze voorstellen krijgen in de brief een update, naar aanleiding van de laatste voorstellen van de Europese Commissie op dit onderwerp die 13 december 2016 naar buiten werden gebracht. “Met haar voorstellen voor betere regels rondom de afdracht van sociale premies voor gedetacheerde werknemers komt de Europese Commissie tegemoet aan enkele CNV-maatregelen. Maar nog steeds kan een buitenlandse werknemer de premies twee jaar lang betalen op het niveau van zijn of haar thuisland. Wanneer daar dan lagere afdracht geldt, maakt dat deze werknemer goedkoper dan werknemers uit eigen land. Daarom stellen wij voor om de periode dat deze lagere afdracht is toegestaan in te perken tot een half jaar”, aldus Limmen.

Meldplicht en bestrijding van fraude
In de brief van het CNV komen ook andere punten en maatregelen aan bod rondom arbeidsmigratie. Zo wil het CNV ook dat minister Asscher snel komt met een uitwerking van een meldplicht voor zelfstandigen uit andere Europese lidstaten. “De Europese arbeidsmarkt moet een stuk transparanter”, legt Limmen uit. “Het moet glashelder zijn waar iemand vandaan komt, door wie hij of zij is ingehuurd, voor hoe lang en tegen welke voorwaarden. Dit gaat in 2018 al wel voor werknemers gelden, maar wij vinden dit ook voor zelfstandigen nodig.”

Een derde maatregel uit de CNV-brief heeft betrekking op fraude met sociale premies. Buitenlandse werknemers moeten aangeven dat hun sociale premies in het buitenland betaald zijn. Dat doen ze via een  ‘A1 verklaring’. Maar de inhoud van deze verklaringen moet veel steviger: het loon, de duur, de aard en de plaats van de werkzaamheden moeten duidelijk zijn. Limmen: “Er wordt te vaak gefraudeerd met deze verklaringen. Dat gaat ten koste van Nederlandse werknemers die niet kunnen concurreren met deze goedkopere arbeidskrachten.”

Voor alle voorstellen van het CNV: lees de volledige brief.

 

 

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×