Principe akkoord voor stevige loonsverhoging in cao kinderopvang

12-02-2020

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

 

CNV Zorg & Welzijn heeft samen met het FNV en werkgevers een principe akkoord bereikt over de cao van de ruim 84.000 werknemers in de kinderopvang. De looptijd is 18 maanden, van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021.

De werknemers in de kinderopvang ontvangen per 1ste van de maand volgend op de algemeen verbindend verklaring (AVV) 3% salarisverhoging en daarnaast een eindejaarsuitkering van 2% in december. Ter compensatie van de maanden tussen 1-1-2020 en de 1ste  van de maand van de AVV, ontvangen werknemers een eenmalige uitkering van 3%. Verder is er een nominaal bedrag afgesproken per 1-1-2021 dat toegevoegd wordt aan alle salarisschalen. Niet onbelangrijk is de afspraak dat de 0.4 % vitaliteitsbudget, voorheen levensloop, nu definitief verwerkt wordt in het salaris en dat daarmee de jarenlange discussie over dit budget afgesloten is.

Werk/privé balans

Het CNV is blij met dit principe akkoord omdat het recht doet aan de ontwikkelingen in de kinderopvang sector. CNV-onderhandelaar Lizelotte Smits: “Er zijn belangrijke  stappen  gezet in de richting van meer zeggenschap voor werknemers op het gebied van de werk/privé balans en de erkenning van het vak van de pedagogisch medewerker die zoveel bijdraagt aan de ontwikkeling in een veilige omgeving van kinderen van nul tot 12 jaar.”

Beroepscode

Nieuw is de afspraak over de ontwikkeling van een beroepscode waarmee werknemers een handvat krijgen om met beroepsethische vraagstukken om te gaan  en waar ze op terug kunnen vallen voor wat betreft de waarden en normen van de beroepsgroep. Dit was voor het CNV een belangrijk punt in de verdere ontwikkeling van de professionalisering en uitstraling van het vak van pedagogisch medewerker.

Levensfasebudget en werkdruk

Werknemers kunnen met deze nieuwe cao verlof sparen van extra gewerkte uren en bovenwettelijk verlof met een maximum van 138 uur per jaar bij een voltijds dienstverband.  Dit kunnen ze inzetten bij levensgebeurtenissen die om extra verlof vragen. De werknemer krijgt hiermee meer invloed op de werk/privé balans. In de nieuwe cao zijn ook afspraken gemaakt over het recht om niet bereikbaar te zijn, en zijn de uren voor werkzaamheden anders dan het begeleiden van de groep (Niet Groep gebonden Uren/NGU), verhoogt van 37.5 naar 46 uur per fte per jaar per locatie. Deze afspraken hebben effect  op het verminderen van de werkdruk.

 

 

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×