Reactie CNV op advies bescherming arbeidsmigranten – nu door!

30-10-2020

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Het kabinet moet direct aan de slag met de aanbevelingen van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten, dat vandaag werd gepresenteerd. In het advies wordt onder andere opgeroepen tot een certificeringssysteem voor de uitzendsector, het stellen van hogere eisen aan huisvesting en meer handhaving door de Inspectie SZW. 

CNV heeft gedurende het proces advies gegeven aan het aanjaagteam. Voorzitter Piet Fortuin stelt: “Het advies legt de vingers op de zere plekken in het huidige systeem. En de urgentie is hoog. Het is daarom van het grootste belang dat de aanbevelingen van het aanjaagteam zo snel mogelijk opvolging krijgen. De handhaving moet direct worden opgeschaald, zodat we de misstanden die we dagelijks in het nieuws zien aan kunnen pakken en de vaak kwetsbare positie van mensen verbeterd kan gaan worden. De Coronacrisis heeft die urgentie nog maar eens extra duidelijk gemaakt, en daarom is het zo belangrijk dat dit advies er ligt.” Met name de extra inzet op handhaving is daarbij essentieel. De problemen die in het advies worden benoemd zijn deels het gevolg van een gebrek aan effectieve naleving de afgelopen jaren. “Beleid en papier zijn geduldig. Bottom-line is dat de pakkans voor slechte werkgevers omhoog moet, en er strengere eisen moeten worden gesteld om een uitzendbureau te beginnen. Het is essentieel dat effectieve handhaving, en een flinke investering in de capaciteit daarvoor bij de Inspectie, de basis vormen van de uitrol van dit advies in de komende jaren.” 

Verder gesprek nodig 

Wat CNV betreft is de discussie over de Nederlandse arbeidsmarkt met het advies nog niet afgesloten. “In het advies zien we de nauwe verbondenheid tussen de kwetsbare positie van arbeidsmigranten en de doorgeschoten flexibilisering in ons land. Dat is een breder vraagstuk dan enkel een vraagstuk dat arbeidsmigranten van binnen de EU raakt.” Die discussie voert het CNV al jaren en moet de komende tijd verder worden gevoerd. “Er liggen nu een aantal rapporten, waaronder dit nieuwe advies, die eigenlijk allemaal concluderen: flexibele arbeid in Nederland op de huidige manier kan niet meer. Daarom moet wat ons betreft het verdienmodel wat eraan ten grondslag ligt de komende tijd nog verder onderwerp van gesprek zijn. We moeten het de komende tijd gaan hebben over de noodzaak en wenselijkheid van zo’n grote flexibele schil in Nederland van mensen die werken tegen minimale arbeidsvoorwaarden.” In het advies worden deze punten doorgeschoven naar de ‘Borstlap-discussie’. “Dit advies levert heel goede, praktische bouwstenen om gaten in het systeem te dichten. Het is daarmee een heel waardevolle bijdrage voor de korte termijn, maar ook voor de discussie over de langere termijn van wat voor arbeidsmarkt we willen in Nederland. Laten we die ook snel voeren. En zorg tegelijk dat de goede adviezen in het rapport al zo snel mogelijk worden opgevolgd!”. 

Geef een reactie

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×