Schijnconstructies moeten ook via Europa worden aangepakt

09-02-2015

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Schijnconstructies moeten ook via Europa worden aangepakt. Dat advies geeft CNV voorzitter Maurice Limmen vandaag mee aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tijdens een werkbezoek aan een Champignon Kwekerij in Heeswijk.

Dit champignonbedrijf heeft te maken met collega-bedrijven in de sector die gebruik maken van zogenaamde schijnconstructies. De voorzitter van CNV Vakmensen Arend van Wijngaarden, heeft de minister van SZW en de voorzitter van het CNV uitgenodigd om de knelpunten uit de praktijk met elkaar te bespreken. Een van de grootste problemen is dat er oneigenlijke inhoudingen op het nettoloon van deze arbeidsmigranten plaatsvindt, bijvoorbeeld voor erg hoge kosten voor slechte huisvesting.

Limmen: ‘Schijnconstructies, de naam zegt het al, zijn doorgaans schimmig en complex. Om hier meer helderheid in te brengen is het onder andere van belang beter zicht te krijgen op het aantal en de duur van gedetacheerde Europese werknemers die hier komen werken. Daar biedt de zogenoemde Handhavingsrichtlijn van de Detacheringsrichtlijn mogelijkheden voor.’

In de Handhavingsrichtlijn staat dat lidstaten dienstverleners uit een andere lidstaat mogen verplichten vóór het begin van hun activiteiten informatie te verschaffen over het aantal werknemers dat gedetacheerd wordt, de plek waar dit gebeurt, het soort werk en de duur van hun detachering. Controle op, en aanpak van, schijnconstructies wordt zo makkelijker.

Limmen: ‘Als je goed zicht hebt op hoeveel mensen er werken, kun je er beter op sturen. En daarvoor moet je ook weer beter kunnen controleren, dus pleit ik ervoor dat het aantal Arbeidsinspecteurs wordt uitgebreid.’

De minister van SZW geeft in zijn vandaag gepubliceerde brief over de voortgang van de aanpak van schijnconstructies aan dat hij de invoering van zo’n notificatieplicht overweegt. Limmen: ‘En dat is een positieve stap in de goede richting.’  

De minister van SZW heeft de Tweede Kamer 9 februari de derde voortgangsrapportage van het ‘Actieplan aanpak schijnconstructies’ gestuurd. 

Geef een reactie

  • Categorieën:
  • Werk en inkomen

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×