Wij maken op deze website gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op "Ik ga akkoord" klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Uitleg CNV over pensioenakkoord

23-11-2018

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Dinsdagavond 20 november klapte het overleg tussen kabinet, werknemers en werkgevers over een nieuw pensioenakkoord. Het CNV heeft, samen met de vakbonden FNV en VCP, na weken van overleg geconstateerd dat het gat tussen wat het kabinet wilde bieden en wat de bonden nodig hadden om het nieuwe pensioencontract met vertrouwen aan hun achterban voor te leggen, onoverbrugbaar, is. Het plan dat op tafel lag was veel te mager. Het liet te veel vragen onbeantwoord. Het plan bevatte te veel risico’s voor grote groepen mensen. In deze vorm zouden alle tegenvallers en risico’s terechtkomen bij werkend Nederland.

Onderstaand de geschilpunten:

  • In het nieuwe systeem zou er eerder ruimte komen om de pensioenen te indexeren. Het CNV is voor indexatie, maar er zijn geen berekeningen gemaakt dat dat ook feitelijk kan. Die berekeningen komen pas in de loop van volgend jaar. Het CNV kan niet instemmen met een plan waarvan volgend jaar pas duidelijk is hoe het er concreet uitziet voor alle pensioendeelnemers.
  • Ook zou in het nieuwe plan de doorsneesystematiek worden afgeschaft. Dat betekent dat er een overgangsperiode is voor mensen in de leeftijd tussen circa 45 en 65 jaar die daardoor een lager pensioen krijgen. Het CNV vindt dit onwenselijk en wil dat deze mensen gecompenseerd worden. Dat kost in totaal tussen de € 60 en € 100 miljard. De compensatie zou plaats moeten vinden vanuit de pensioenfondsen. Wij willen dat de overheid verantwoordelijk is voor de compensatie als fondsen dit niet kunnen opbrengen.
  • Al langere tijd zeggen vakbonden tegen de overheid dat de versnelde stijging van de AOW teruggedraaid moet worden. Oorspronkelijk zou de AOW in 2021 ingaan op 66 jaar en in 2025 op 67. Door de extra versnelling in de crisistijd is dat nu 67 jaar al in 2021. De overheid wilde nu niet verder gaan dan 67 jaar in 2024.
  • Momenteel is de levensverwachting gekoppeld aan de AOW leeftijd. Concreet: als de levensverwachting een jaar stijgt moet je een jaar langer werken. In 2011 is al vastgesteld dat dat niet correct is. Als je een jaar langer leeft  is 6 tot 8 maanden langer werken voldoende om de kosten daarvan te dekken. De overheid wilde alleen een onderzoek toezeggen en de bereidheid om tegen iedereen te zeggen dat de koppeling omlaag moest maar niet die 6 tot 8 maanden zou moeten zijn.
  • Veel mensen in zware beroepen halen niet of met grote moeite hun AOW leeftijd. Sommigen zouden, in overleg of op verzoek van hun werkgever,  eerder willen stoppen. Dat kan wel maar werkgevers die daar aan  mee werken krijgen daar nu een boete van 52% voor. Deze boete wordt in het kabinetsvoorstel weliswaar enigszins vermindert, maar niet afgeschaft zoals de bonden willen
  • Vakbonden willen dat zzp’ers verplicht pensioen opbouwen zodat zelfstandigen ook na hun pensioenleeftijd een fatsoenlijk inkomen hebben. Daarbij zijn we bereid  om mensen die al een vergelijkbare regeling hebben van de verplichting uit te zonderen.

Al met al was het pakket dat voor lag enerzijds te onzeker voor wat betreft de compensatie afschaffen doorsneessystematiek en de indexatie en anderzijds wilde de overheid geen harde afspraken maken over het loskoppelen van de levensverwachting aan het  werkzame leven, het afschaffen van de boete op eerder uittreden en de verplichting voor zzp’ers om een pensioen te hebben.

Met dit plan zou werkend Nederland ernstig worden gedupeerd. Het CNV wil dat werknemers op tijd en gezond met pensioen kan, zonder dat hun werkgevers worden beboet voor vervroegd uittreden. We willen dat veertigers en vijftigers niet worden gekort op hun pensioen, wat in het kabinetsvoorstel wel het geval zou zijn. We willen ook dat zzp’ers een fatsoenlijk pensioen opbouwen.

Het is op dit moment onduidelijk welke vervolgstappen er worden genomen voor een nieuw pensioenstelsel. Het CNV is altijd bereid om in gesprek te gaan voor de beste deal voor werkend Nederland. Dat zijn we verplicht aan onze leden, aan heel het land. We blijven ons daarom sterk maken voor een goed en fatsoenlijk pensioenstelsel.

Geef een reactie

Column

Kabinet moet zich inzetten voor duurzame arbeidsrelaties

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde op 1 december een gezamenlijk artikel van CNV, RMU en CGMV. De vakbonden maken...

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×