Wij maken op deze website gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op "Ik ga akkoord" klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Wat zit er in het vat voor werkend Nederland?

05-11-2017

Meld je aan!

Word lid van het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Het zijn spannende tijden. Na de presentatie van het regeerakkoord een paar weken geleden, volgde deze week een verhit debat over de regeringsverklaring waar het kabinet de plannen voor de komende vier jaar moest verdedigen. Voor het CNV was er ook een telefoontje van de nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan ondergetekende, gevolgd door een ontmoeting. Daarover later meer.

Eerst maar eens dat regeerakkoord. Van de 55 pagina’s tekst die het akkoord telt, gaan er maar liefst 9 over de arbeidsmarkt, sociale zekerheid en pensioenen. De middengroepen tegemoet komen en meer mensen aan een vast contract helpen, dat is de ambitie die je leest in het stuk dat ook nog eens ‘Vertrouwen in de toekomst’ heet.

Klinkt goed zou je zeggen. Maar... de nieuwe regering denkt dit te bereiken door het bijvoorbeeld makkelijker en goedkoper te maken om mensen te ontslaan en door werknemers een langere proeftijd te geven van 5 maanden. Die vaste baan blijkt een uitgeklede vaste baan.

Daarnaast wil het kabinet wat doen aan de doorgeschoten flexibilisering. Ook die ambitie delen we als CNV. Hier wil kabinet ook wel wat aan doen. Het zegt bijvoorbeeld toe om payrolling en nulurencontracten aan te zullen gaan pakken. Maar de grote, en fundamentele zorg die ik heb bij het pakket aan plannen dat er nu ligt, is dat flexwerk uiteindelijk toch gewoon een stuk goedkoper blijft dan een werknemers in vaste dienst. Zo blijft de perverse prikkel bestaan voor werkgevers om vooral de goedkoopste weg te kiezen. Daarmee dreigt de flexibilisering op de arbeidsmarkt gewoon door te gaan.

Er valt uiteraard nog veel meer te zeggen over dit regeerakkoord. Over wat we erin missen, zoals de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Over waar we weinig over lezen, zoals wat de overheid gaat doen aan de problemen van oudere werknemers die niet meer aan de bak komen of het niet meer volhouden. We stuurden daarover al een uitgebreidere brief aan de Tweede Kamer en komen over al die onderwerpen zeker te spreken de komende periode.

 Voor nu constateer ik dat deze coalitie 76 zetels heeft in de Tweede Kamer. Ofwel een meerderheid van één zetel. Dit kabinet is dus naarstig op zoek naar steun en draagvlak, zowel binnen als buiten de Tweede Kamer. De deur van de Trèvezaal staat op een kier, zei de premier. Minister Koolmees deed er zelfs nog een schepje bovenop en zei in de media dat hij een sociaal akkoord wil. Niet veel later ontmoetten hij en ik elkaar op het ministerie. Een uitgestoken hand dus. En de wens om tot een sociaal akkoord te komen. Dat klinkt mooi. Immers dat zou betekenen dat een aantal verkeerde plannen die dit kabinet heeft voor de arbeidsmarkt niet in graniet geschreven staan; dat er nog over onderhandeld kan worden.

 Maar laten we ons vooral niet rijk rekenen. Want in die onderhandelingen zitten wij weer gewoon weer tegenover werkgevers. Dat zijn dezelfde werkgevers die in september nog de stekker trokken uit de anderhalf jaar durende onderhandelingen over een sociaal akkoord. Het is natuurlijk sterk de vraag of dit regeerakkoord -wat in een aantal opzichten zo sterk hun kant op komt- hen in onze richting inschikkelijker zal maken.

Eén ding is wel duidelijk: eventuele gesprekken over een sociaal akkoord moeten wel écht ergens over gaan. Vanuit het CNV willen we in ieder geval concreet perspectief zien op het aanpakken van de doorgeschoten flexibilisering en gedwongen zzp-schap. De trend van toenemende onzekerheid waar nu juist de middengroepen zo onder te lijden hebben, moet doorbroken worden. Het goede nieuws is en blijft; dat kàn ook. Er ligt een grote opdracht. Als dit kabinet daar écht werk van wil maken, er écht voor wil zorgen dat het vaste contract weer leidend wordt in Nederland, dan treffen we ook hen graag aan tafel. Want meer echte zekerheid is het juiste medicijn voor de onze arbeidsmarkt en uiteindelijk beter voor heel Nederland.

Wil je reageren, klik hier

Column

Kabinet moet zich inzetten voor duurzame arbeidsrelaties

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde op 1 december een gezamenlijk artikel van CNV, RMU en CGMV. De vakbonden maken...

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×