We blijven ons inzetten voor meer zekerheid en fatsoenlijk loon

08-09-2017

Word nu lid!

Meld je aan bij CNV en profiteer van alle voordelen.

Word lid

Het zal niemand ontgaan zijn. Na maanden van intensieve besprekingen tussen vakbonden en werkgevers om oplossingen te vinden voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt, zijn de partijen zonder afspraken uit elkaar gegaan. Onze inzet bij die gesprekken is altijd helder geweest: De vakbeweging wil dat het nieuwe kabinet inzet op een arbeidsmarkt die werknemers meer zekerheid biedt. Ik roep de formerende partijen dan ook op om de doorgeslagen flexibiliteit van de arbeidsmarkt nu aan te pakken.

Tijdens de veertien maanden durende gesprekken met werkgeversorganisaties heeft het CNV samen met de andere bonden er altijd naar gestreefd de brede flextrend trend te keren. Flexibele arbeid als verdienmodel moet stoppen. Het ondermijnt de zekerheid van de werknemer, holt het vertrouwen op de arbeidsmarkt uit, creëert A- en B-medewerkers en heeft een negatieve weerslag op de samenleving als geheel. Dat was het belangrijkste punt van onze gesprekken, maar daar kwam veel te weinig op terug. Ik kan niet anders constateren dan dat werkgevers daar eigenlijk niets of nagenoeg niets op hebben willen bewegen.

Voor het CNV waren er in ieder geval geen taboes in deze gesprekken. Als je fundamenteel wilt hervormen – en dat is nodig om de arbeidsmarkt in te richten op de toekomst – moet je ook bereid zijn om breed te praten. 

We blijven ons inzetten voor meer zekerheid en fatsoenlijk loon

Hoe nu verder? Nu het overleg in de polder stopt, zijn de onderhandelaars VVD, CDA, D66 en ChristenUnie aan zet. De bonden en werkgevers hebben een uitnodiging gehad van de formerende partijen en die nemen we met beide armen aan. Aan hun nu de taak om werk te maken van doorgeschoten flexibilisering, om te zorgen voor meer vaste banen, om schijnconstructies aan te pakken. Dat is goed voor iedereen in Nederland en ook voor de concurrentiekracht en innovatief vermogen van de Nederlandse economie.

Een vast contract moet de norm zijn. Hierdoor hebben werknemers zekerheid voor de toekomst. Flexibele en zelfstandige arbeid hebben zeker een plaats op de arbeidsmarkt, maar worden nu vooral gebruikt om kosten te besparen en risico’s af te wentelen op de werkenden. De vakbonden willen daarom dat zekerheden en bescherming die voor alle werkenden noodzakelijk zijn, ook voor flexibele en zelfstandige arbeid goed worden geregeld door wetgeving en collectieve afspraken.

En wij zullen ons daar onverminderd voor blijven inzetten. We laten onze stem luid en duidelijk horen richting Den Haag en zullen zo mogelijk constructief blijven meepraten over het terugdringen van het terugdringen van doorgeschoten flexibilisering, meer zekerheid voor zelfstandigen of de aanpak van schijnconstructies.

Voor een meer zekerheid, voor een fatsoenlijk loon. Voor die hardwerkende Nederlander die er iedere dag weer wat moois van probeert te maken -  voor u.


Maurice Limmen, voorzitter CNV Vakcentrale

 

 

 

Wil je reageren, klik hier

Column voorzitter

Een tijd van verbinding, ook op de arbeidsmarkt

De decembermaand is een tijd van verbinding. Met familie, vrienden, buren of collega’s op het werk. En ook een tijd om...

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×