Corona

Dit moet je als werknemer weten over het Coronavirus

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Waarschijnlijk heb je als werknemer veel vragen over het coronavirus. Hier vind je een actueel overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden over jouw rechten en plichten. Ook vertellen we je alles over wat jouw werkgever moet doen om een veilige en gezonde werkplek te creëren. Corona ontwikkelingen volgen zich in rap tempo. Wij doen er alles aan om je optimaal te informeren. Daarom geven we je graag antwoorden op vragen die hebt in verschillende situaties. Kijk voor actuele informatie ook vooral op de website van het RIVM

Klik op het onderwerp waar je meer over wilt weten

1. Avondklok

2. Vaccineren en je werknemersrechten

3. Routekaart 1,5 metereconomie

4. Minder werk door coronavirus

5. Testbeleid corona

6. Bescherming tegen het coronavirus

7. Besmet met het coronavirus

8. Mogelijke besmetting in naaste omgeving

9. Je bent in of reist naar gebied waar corona heerst

10. Thuiswerken vanwege corona

11. Coronavirus en UWV

12. Vitale beroepen

13. Contactberoepen

14. Kinderopvang en scholen

15. Je werkplek en corona

16. Tijdelijke overbruggingsregeling voor zzp-ers

17. Corona en je pensioen

18. Corona en het CNV

19. Corona en vakantie


Avondklok

Op 20 januari 2021 heeft het kabinet een aantal nieuwe maatregelen afgekondigd. De meest ingrijpende is de avondklok. Vanaf zaterdag 23 januari gaat de avondklok in. Tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur de volgende dag mag je niet je huis verlaten. Alleen in bepaalde gevallen mag je wel naar buiten. De avondklok geldt voorlopig tot 9 februari 2021. Hieronder lees je meer.

Vanaf 23 januari geldt de avondklok. Wanneer mag ik wel naar buiten?

Je mag je huis uit in de volgende gevallen:
• Bij calamiteiten
• Als jij zelf hulp nodig hebt, of iemand anders of een dier hulp nodig heeft
• Als je voor jouw werkgever naar buiten moet
• Als je naar het buitenland reist, of naar het Caraïbisch deel van Nederland. Of als je daarvandaan terug reist
• Om de hond uit te laten. Dit mag je alleen in je eentje doen. De hond moet aan de lijn.
• Als je onderweg bent in verband met een uitvaart, en je kan dit aantonen
• Als je onderweg bent in verband met een oproep van een rechter of een officier van justitie. Of als je onderweg bent in verband met een bezwaar- of beroepscommissie. In alle gevallen moet je dit kunnen aantonen
• Als je onderweg bent in verband met een examen of een tentamen dat je voor je opleiding moet afleggen. Het gaat om examens of tentamens voor MBO, HBO of WO. Je moet dit kunnen aantonen
• Als je onderweg bent in verband met een live avondprogramma. Je moet dit kunnen aantonen met een uitnodiging van de omroep

Je moet een ingevulde “Eigen verklaring avondklok” bij je hebben. Ben je voor je werkgever op pad? Dan moet je ook een door de werkgever ingevulde werkgeversverklaring hebben.

Meer informatie over wanneer je buiten mag zijn tijdens de avondklok vind je hier.

Er zijn een aantal mensen die voor hun werk geen formulieren bij zich hoeven te hebben:

• Agenten
• Brandweer- en ambulancemedewerkers
• Treinmachinisten
• Conducteurs
• Metro- en trambestuurders
• Buschauffeurs
• Taxichauffeurs
• Vliegtuigcrew
• Bemanning passagiersscheepvaart
• Internationaal goederenvervoer

Wat is buiten?

Voor de avondklok valt onder “buiten”:
• In de buitenlucht zijn
• In je eigen auto zitten
• In het openbaar vervoer zitten
• In de taxi zitten
• In bedrijfsmatig vervoer zitten

Alleen als je een geldige reden hebt, is dit niet van toepassing. Bijvoorbeeld als je onderweg bent naar of van je werk.

Moet ik bij een calamiteit ook ingevulde formulieren meenemen?
Nee, in geval van een calamiteit hoeft dat niet. Een calamiteit is bijvoorbeeld een brand of als iemand dringend medische hulp nodig heeft. Je hebt dan niet altijd de tijd om een formulier in te vullen. Daarom hoef je dan geen formulier bij je te hebben. Wordt je aangehouden, dan moet je aan de agent (of BOA) uitleggen waarom je buiten bent. Hij of zij beoordeelt dan de situatie.

Waar vind ik de “Eigen verklaring avondklok”?
Je kunt de “Eigen verklaring avondklok” kan je hier downloaden. Vul deze naar waarheid in (denk om het vinkje!), dit kan in het formulier. Print de verklaring uit en zet je handtekening er op. Je mag ook het formulier laten zien op je smartphone, tablet of (laptop)computer. Het hoeft dan niet ondertekend te worden. Je moet dan het ingevulde formulier opslaan!

Moet ik een “Eigen verklaring avondklok” meenemen als ik de hond uitlaat?
Nee, als je de hond uitlaat is dat niet nodig.

Ik moet voor mijn werk buiten zijn tussen 21.00 uur en 04.30 uur. Hoe kom ik aan een werkgeversverklaring?
Je werkgever moet je een werkgeversverklaring geven. Ben je ZZP-er, dan vul je dat formulier zelf in, meer informatie vind je verderop in de vragen. Een werkgeversverklaring kan je hier downloaden.

Ik moet voor mijn werk buiten zijn tussen 21.00 uur en 04.30 uur. Moet ik nog meer meenemen behalve een werkgeversverklaring?
Ja, je moet ook de “Eigen verklaring avondklok” invullen en meenemen.

Ik ben ZZP-er. Ik kan voor mijn opdrachtgever alleen ’s nachts werken en moet tussen 21.00 uur en 04.30 uur buiten zijn. Welke papieren moet ik meenemen?
Je moet een ingevulde “Eigen verklaring avondklok” bij je hebben. Daarnaast heb je een werkgeversverklaring nodig. Die vul je zelf in. Zet je bedrijfsnaam en de contactgegevens van je opdrachtgever er in. Als je geen opdrachtgever hebt, vul je je eigen bedrijfsnaam in.

Dit geldt ook voor bezorgers die ZZP-er zijn, zoals Uber, Eat, DHL en Post NL. Een ZZP-er vult dus de eigen werkgeversverklaring in en tekent die. Bij een uitzendkracht zal de inlener moeten invullen en tekenen.

Ik werk in de (kraam)zorg en moet ’s nachts naar cliënten toe. Wat moet ik bij me hebben?Ambulance-medewerkers hebben geen papieren nodig. Als je voor een werkgever werkt, moet je een ingevulde werkgeversverklaring bij je hebben en een “Eigen verklaring avondklok”. Ben je ZZP-er dan heb je de “Eigen verklaring avondklok” nodig. En je vult ook zelf de werkgeversverklaring in, zie de vorige vraag. Co-assistenten, artsen in opleiding en stagiairs gelden ook als werknemer.

Ik ben stagiair, gelden deze regels ook voor mij?
Ja. Voor de regels over de avondklok ben je werknemer van de organisatie waar je stage loopt of je opleidingstraject volt. Je hebt een “Eigen verklaring avondklok” en een werkgeversverklaring nodig als je tussen 21.00 uur en 04.30 uur buiten moet zijn.

Mag ik een vooraf ingevuld formulier “Eigen verklaring avondklok” gebruiken?
Ja, dat kan. Als je een langere periode buiten moet zijn, kan je in de “Eigen verklaring avondklok” een tijdsperiode aangeven.

 

 


Vaccineren en werknemersrechten

Welke beroepsgroepen worden als eerst gevaccineerd?
De Gezondheidsraad (GR groepsrisico ) geeft advies over welke mensen als eerste gevaccineerd worden. In eerste instantie krijgen deze mensen de vaccinatie:

• Zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen
• Zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg
• Zorgmedewerkers in de wijkverpleging en Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning -ondersteuning
• Bewoners in verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking

Uiteindelijk komt de vaccinatie voor iedereen beschikbaar.

Mijn werkgever wil mij verplichten mijzelf te laten vaccineren. Mag dat?
Nee, dat mag niet. Hij mag het je wel vragen. Maar uiteindelijk beslis je zelf wat er met je lichaam gebeurt. Het verplichten van een vaccinatie is een inbreuk op je lichamelijke integriteit en in strijd met het zelfbeschikkingsrecht. Dat is op grond van de grondwet niet toegestaan.

Mijn werkgever wil mij verplichten, ondanks mijn zwangerschap, dat ik mijzelf laat vaccineren. Mag dat?
Nee, dat mag niet. Ook niet als je zwanger bent. Hij mag het je wel vragen. Maar uiteindelijk beslis je zelf wat er met je lichaam gebeurt. Het verplichten van een vaccinatie is een inbreuk op je lichamelijke integriteit en in strijd met het zelfbeschikkingsrecht. Dat is op grond van de grondwet niet toegestaan. Overigens blijkt uit onderzoek dat het coronavaccin geen nadelige gevolgen heeft tijdens de zwangerschap. Toch is er nog te weinig bekend. Daarom raadt het RIVM dit voor de zekerheid nog af. Het advies is om je na je zwangerschap te laten vaccineren.

Een werkgever mag mij niet verplichten tot vaccineren. Wat mag hij wel doen?
Je werkgever kan met je in gesprek gaan om het belang van vaccinatie te benadrukken. Hij kan jou en je collega’s op de voordelen van inenting attenderen. En doorverwijzen naar accurate informatiebronnen, zoals de website van het RIVM. Ook kan hij jou, na aanleiding van dit gesprek, vriendelijke verzoeken om jezelf te laten vaccineren.

Let wel: hij mag jou daar nooit bij onder druk zetten. Het wel of niet vaccineren is en blijft een vrijwillige keuze.

Mijn werkgever dreigt met ontslag als ik mijzelf niet laat vaccineren. Mag dat?
Nee, dat mag niet. Je werkgever mag je namelijk niet verplichten om jezelf te laten vaccineren. Dat is een inbreuk op je lichamelijke integriteit en in strijd met het zelfbeschikkingsrecht. Hij mag je dus ook niet ontslaan, als je besluit jezelf niet te laten inenten.

Ik ben principieel tegen vaccinatie. Stel dat ik corona krijg en ziek wordt. Mag mijn werkgever dan loon inhouden?
Nee, dat is niet toegestaan. Als je gezondheidsklachten hebt en jezelf ziekmeld, dan moet de werkgever je gewoon doorbetalen.

Ik laat mijzelf niet vaccineren tegen corona. Stel, ik word ziek. Mag mijn werkgever de reden van ziekmelding vastleggen?
Nee, je werkgever mag geen medische gegevens van personeel verwerken. Hij mag je dus bij je ziekmelding ook niet vragen naar je gezondheid. De reden van een ziekmelding bijhouden mag ook niet. Zo is dat geregeld in de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Mag mijn werkgever een lijst bijhouden van alle werknemers die niet gevaccineerd zijn?
Nee, dat is niet toegestaan. Op grond van de AVG is verwerking en registratie van deze gegevens in beginsel niet toegestaan. Het bijhouden van een lijst met werknemers die niet gevaccineerd zijn is dus niet mogelijk. Indien er geen sprake is van registratie en/of verwerking is de AVG echter niet van toepassing.

Moet ik antwoorden als mijn werkgever mij vraagt of ik mijzelf laat vaccineren?
Nee, dat hoeft niet. Sterker, je werkgever mag daar niet eens naar vragen. Net als de vraag of je zwanger bent is verboden. Voor het delen van gezondheidsgegevens gelden extra strenge eisen in de privacywet AVG. Je bent daar als werknemer dus tegen beschermt.

Mag mijn werkgever bijhouden welke werknemer zich wel laat vaccineren, wie niet?
Nee, dat mag niet. Dat is in strijd met de privacywet, de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG).

Mag ik tijdens een sollicitatiegesprek worden gevraagd of ik ben gevaccineerd?
Nee, dat mag niet. Een potentieel werkgever mag namelijk nooit medische gegevens van toekomstig personeel uitvragen of verwerken. Dat is vastgelegd in privacywetgeving.

Mag een werkgever een vaccinatie opnemen als functie-eis in een vacaturetekst voor toekomstig werknemers?
Nee, dat mag niet. Het gaat hier immers om medische gegevens. Een toekomstig werkgever mag daar niet over beschikken. Om toch te controleren of een werknemer voldoet aan de eisen, kan de werkgever de betreffende kandidaat wel laten keuren door de bedrijfsarts. Zo’n keuring valt onder de Wet op de medische keuringen. De bedrijfsarts informeert de werkgever vervolgens of de kandidaat voldoet aan de gestelde eisen. Met de kanttekening dat de werkgever niet te horen krijgt wat daaraan ten grondslag ligt.


Routekaart 1,5 meter economie

Het Kabinet heeft op 14 december de maatregelen aangepast, we gaan in strenge lockdown om het aantal besmettingen in te perken. Hieronder vind je de belangrijkste maatregelen. 

Algemeen:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens de feestdagen.
 • Werk zoveel mogelijk thuis, ga alleen naar het werk als het moet. Mensen in cruciale beroepen kunnen wel naar hun werk.

Regels voor winkels en uitgaan:

 • Theaters en bioscopen gaan dicht.
 • Kappers, schoonheidsspecialisten, nagelstudio’s, tattooshops, sauna’s, casino’s en sexinrichtingen zijn dicht.
 • In hotels kan je alleen nog overnachten, de restaurants in hotels zijn dicht.
 • Alleen winkels voor eerste levensbehoeften zijn open, zoals supermarkten, bakkers, groenteboeren, slagers en andere winkels voor eten en drinken.
 • Drogisterijen, apotheken, opticiens, audiciens en winkels voor reparatie en onderhoud mogen open blijven.
 • Plekken om pakketten op te halen of te versturen blijven open.
 • Doe het zelf zaken blijven open, maar alleen om bestellingen af te halen.
 • Bibliotheken blijven open om boeken af te halen.
 • Overheidsorganisaties blijven open.

Overige regels:

 • Reis alleen met het openbaar vervoer als dat nodig is.
 • Scholen zijn tot en met 17 januari dicht. Ze geven les op afstand.
 • Praktijkonderwijs op school mag doorgaan.
 • Kinderopvang is dicht.
 • Buitenschoolse opvang is dicht.
 • Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep is er noodopvang.

Wil je meer weten over deze lockdown, dan kan je hier de andere regels vinden. Check ook de routekaart met een overzicht van maatregelen per hoeveelheid besmettingen.

 

 


Minder werk door coronavirus

Maak jij je zorgen over de gevolgen van het coronavirus op jouw baan? Lopen bijvoorbeeld de opdrachten terug of heeft je werkgever niet zoveel werk meer? Dan heb je waarschijnlijk veel vragen, bijvoorbeeld of je wel loon krijgt doorbetaalt en of je jouw baan kunt behouden. We geven je graag antwoorden op al jouw vragen. 

Door corona is er minder werk. Kan mijn werkgever mij dwingen vakantie op te nemen?
Je werkgever kan je niet dwingen vakantiedagen op te nemen. De wet verbiedt dit. Alleen als er in je Cao of arbeidsovereenkomst iets over afgesproken is, kan daar van afgeweken worden. Bijvoorbeeld dat de werkgever in overleg met de OR een aantal collectieve vakantiedagen mag vaststellen. Je werkgever mag je wel vragen vakantiedagen op te nemen. Maar het is dan jouw keuze of je akkoord gaat.

De vakantiewetgeving geldt niet voor ADV-uren. Je werkgever kan je eventueel wel verplichten ADV op te nemen.

Mag mijn werkgever min-uren schrijven omdat er minder werk is door corona?
Min-uren ontstaan doordat je minder uren werkt dan in je contract staat, terwijl je wel volledig doorbetaald krijgt. Het is mogelijk dat er in je Cao afspraken staan over min-uren. Er kan ook iets in je arbeidsovereenkomst staan. Als die afspraken er niet zijn, zal je werkgever met je moeten overleggen. 

Als je min-uren hebt, is het de bedoeling die later weer in te halen. Het kan zijn dat je werkgever een vergoeding uit de NOW krijgt. Hij krijgt dan een tegemoetkoming in de loonkosten. Min-uren zijn dan eigenlijk niet nodig. De werkgever krijgt dan immers een vergoeding voor het loon dat hij jou betaalt. Als je dan de min-uren moet inhalen, werk je net als anders volgens je contract.

Er is minder werk door corona. Mag mijn werkgever mij vragen om plusuren of overuren op te nemen?
Dat zal afhangen van de afspraken die zijn gemaakt in je Cao of arbeidsovereenkomst.

Er is minder werk door corona. Ik heb een persoonlijk ontwikkelbudget. Moet ik dat nu gebruiken?
Je hoeft je ontwikkelbudget niet te gebruiken zodat je werkgever je minder loon hoeft te betalen. Je werkgever kan NOW aanvragen. Maar als je minder werk hebt, is het misschien wel een mooie gelegenheid om eens wat aan loopbaanoriëntatie of scholing te doen. CNV kan je hierbij eventueel helpen via James Loopbaan: https://jamesloopbaan.nl/ Krijgt jouw werkgever NOW3.0, dan zal hij ook zijn werknemers moeten stimuleren om scholing te gaan volgen. Dat is een voorwaarde voor die regeling.

Hoe ziet de nieuwe NOW er uit?

De NOW is met 9 maanden verlengd. De NOW loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. De vergoeding bedraagt vanaf 2 januari 2021, maximaal 85% van de loonsom. Er moet wel een omzetdaling van ten minste 20% zijn. De werkgever moet zijn personeel stimuleren een loopbaanadvies te vragen of scholing te volgen. De werkgever moet de OR informeren dat hij NOW heeft aangevraagd. De OR kan dan toezien dat er inderdaad iets wordt gedaan aan scholing en loopbaanadvies. Als er toch werknemers moeten worden ontslagen, dan moet de werkgever zich inspannen dat die mensen ander werk krijgen (van werk naar werk).

Wat betekent het dat een werkgever die NOW ontvangt, de loonsom kan laten dalen?
Werkgevers mogen met ingang van 1 oktober 2020 de loonsom laten dalen zonder dat de subsidie wordt verlaagd. In het eerste tijdvak tot 1 januari 2021, mag de loonsom 10% dalen. In het tweede tijdvak mag de loonsom 15% dalen en in het derde tijdvak, vanaf 1 april 2021, mag de loonsom 15% dalen. De werkgever kan in overleg met de werknemers(vertegenwoordigers) bepalen of en hoe hij de loonsom wil laten dalen. Dat kan via natuurlijk verloop, ontslag of een vrijwillig loonoffer. Voor het loonoffer geldt dat de werkgever niet eenzijdig de arbeidsvoorwaarden kan aanpassen.

Als je werkgever om een loonoffer vraagt, neem dan contact op met je vakbond.

Heeft de NOW 3 nog een ontslagboete?
Nee. De ontslagboete is in de NOW 3.0 vervallen. De NOW 1 en NOW 2kenden een ontslagboete. Bedrijven die NOW ontvangen mogen geen werknemers ontslaan. Doen zij dit toch, dan wordt de vergoeding uit de NOW gekort. Bij de invoering van de NOW 2 was de ontslagboete al aangepast. Met de NOW 3 verdwijnt die helemaal. 

Mogen bedrijven die NOW 3 aanvragen, bonussen en dividend uitkeren? 
Nee, de voorwaarde dat bedrijven geen bonussen en dividend mogen uitkeren als ze NOW krijgen, blijft bestaan.

Inspanningsverplichting
Werkgevers hebben een inspanningsverplichting, als ze de NOW 2.0 en NOW 3.0-regeling aangevraagd hebben, om hun werknemers te stimuleren om aan scholing te doen. Om werkgevers hierbij te helpen introduceerde de overheid de regeling NL leert door.

Wat is NL Leert Door?
NL Leert Door is een nationale regeling om loopbaanoriëntatie en scholing te stimuleren. Deze regeling is onlangs met 67 miljoen euro uitgebrei en blijft tot en met eind 2021 van kracht. Het loket voor de ontwikkeladviezen wordt 1 december 2020 heropend. Hier kunnen werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden kosteloos een ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar. 


Corona testbeleid

Op 28 oktober heeft het kabinet nieuwe beleid geïntroduceerd als het gaat om het testen van corona. Om doorloop te garanderen, komen er 7 XL-testlocaties met sneltesten. Ook bedrijven mogen zelf sneltestfaciliteiten inrichten. Sneltesten op het coronavirus helpt het virus beter te bestrijden. En ze helpen bij het op gang houden van maatschappelijk en economisch verkeer. Hieronder vind je de meest gestelde vragen en antwoorden op het gebied van corona tests. 

De verschillende tests:

De PCR test is de test die de overheid tot nu toe vooral gebruikt. Het is een moleculaire test. Er wordt keel- en neusslijm afgenomen en naar een laboratorium gestuurd. Het laboratorium onderzoekt of het coronavirus in het slijm aanwezig is. Dat is een heel nauwkeurige test, maar het kost veel tijd tot de uitslag er is.

Sneltest: snel, maar minder gevoelig
'Sneltest' is een verzamelnaam voor testen die op een andere, snellere, manier kunnen testen op corona. Deze testen zijn iets minder gevoelig dan PCR-testen. Maar de ontwikkelingen op het gebied van deze testen gaan snel. De GGD’en zijn 3 soorten sneltesten aan het uitproberen in een veilige omgeving. Het gaat om:

 • antigeentesten;
 • de LAMP-test;
 • de ademtest.

Zijn de uitkomsten goed? Dan zijn de sneltesten veilig te gebruiken in een daarvoor geschikte omgeving. De sneltesten waar de overheid op korte termijn mee gaat werken zijn de antigeentest en de LAMP-test. Op de wat langere termijn komt daar waarschijnlijk ook de ademtest bij. 

Wat is een antigenentest?
Een antigeentest is vergelijkbaar met een zwangerschapstest. De uitslag is via een strip af te lezen. In tegenstelling tot een PCR-test, speurt de test niet naar genetisch materiaal van het virus, maar naar de eiwitten. Een neus- en keelswab zijn ook hiervoor ook nodig, maar de vloeistof wordt gedruppeld op een strip. De kosten zijn laag en de uitslag snel verkrijgbaar, zo binnen 15-30 minuten. 

Mijn werkgever wil mij zelf testen op corona. Mag dat?
Nee, dat is niet toegestaan. Hij mag je wel vragen een antigeentest af te nemen, maar je je hoeft daar niet mee akkoord te gaan. Een werkgever mag namelijk nooit medische gegevens van zijn personeel verwerken. Alleen een bedrijfsarts heeft de bevoegdheid om je te controleren. De arts deelt de uitslag vervolgens alleen met jou. 

Mag mijn werkgever mij vragen of ik corona heb?
Nee, dat mag niet. Als werkgever mag je niet vragen naar de aard van iemands ziekte. Dat mag alleen de arbo arts. Let op: besluit je jouw werkgever toch op de hoogte te brengen wat je mankeert? Dan mag hij dit niet vastleggen of delen zonder jouw toestemming

Wat gebeurt er als je positief test op de antigeentest?
Als je positief getest wordt, dan moet je jezelf altijd melden bij het GGD voor een aanvullende PCR-test. Alleen met een PCR-test kan je met zekerheid zeggen of de uitslag klopt. Dit kan veranderen, zodra de validatie van de diverse sneltesten is voltooit. Houd je, na een negatieve testuitslag, klachten, dan is het belangrijk om thuis te blijven en je aan de RIVM-richtlijnen te houden. Het kan namelijk zijn dat je alsnog besmet bent en daardoor klachten hebt. 

Ik heb mijzelf ziek gemeld i.v.m. milde gezondheidsklachten en kan over een aantal dagen bij de GGD terecht voor een test. Mijn werkgever dwingt mij nu een sneltest af te nemen en dreigt met het stopzetten van loondoorbetaling. Mag dat?

Je werkgever kan het personeel niet verplichten zich te laten testen. Hij mag het ook niet zelf doen, hij mag het alleen vragen. Indien de werknemer akkoord gaat met een sneltest mag hij daarvoor een (commerciële) organisatie inzetten om snel te kunnen testen. Daar gelden wel een aantal voorwaarden voor:

 • Er worden CE-gemarkeerde testen gebruikt
 • De testen zijn goedgekeurd in een teststraat van de GGD
 • De testen worden veilig afgenomen door speciaal getraind personeel
 • De testen worden gedaan onder medische verantwoordelijkheid van een (bedrijfs)arts
 • De uitslag van de test wordt niet aan je werkgever meegedeeld
 • Bij een positieve uitslag wordt de GGD geïnformeerd

Daarnaast mag de werkgever ook het loon niet inhouden. Als je lichte klachten hebt en je hebt je ziekgemeld, moet de werkgever je gewoon doorbetalen. 

Van mijn werkgever mag ik de corona-app niet installeren. Mag hij dit van mij vragen?
Nee, dat mag je werkgever niet van je vragen. Het installeren en gebruiken van de CoronaMelder is een persoonlijke keuze. Daar mag je baas je niet op aanspreken. Ook niet wanneer je deze tijdens werktijd aan hebt staan.

Mijn werkgever trekt de betrouwbaarheid van de corona-app in twijfel. Zelfs nu er een corona besmetting is geconstateerd op de werkvloer. Hoe moet ik hiermee omgaan? Kaart het met collega’ s aan bij de werkgever en hou de eigen gezondheid goed in de gaten. Bij lichte klachten moet je dan thuis blijven en een test bij de GGD aanvragen.

Ik heb een commerciële test ondergaan en de uitslag is negatief. Nu heeft de GGD heeft gebeld en adviseert toch in quarantaine te gaan. De GGD heeft hierover ook contact gehad met mijn werkgever. De werkgever wil nu dat ik dan vakantiedagen opneem. Is dat correct?
Nee, wanneer je in quarantaine moet dan komt dat niet voor risico van de werknemer en zal het loon gewoon uitbetaald moeten worden. Ook mag het niet ten koste  gaan van de vakantiedagen

Ik moet van mijn werkgever een mondkapje dragen, maar daardoor nemen mijn COPD klachten toe. Elke avond heb ik migraine. Wat moet ik doen?
Vraag een gesprek aan met de bedrijfsarts. Die kan je verder adviseren en eventueel in gesprek gaan met je werkgever.

Mijn dochter is al 1.5 maand ernstig ziek door corona. Zelf behoor ik ook tot de risicogroep vanwege mijn leeftijd en astma. Ik heb aangegeven dat ik niet wil komen werken als er cliënten om de afdelingen waar ik werk, positief zijn getest. Mijn vraag is moet ik daarvoor zorgverlof aanvragen of gaat het ten koste van mijn vakantiedagen? 
Ga het gesprek aan met je bedrijfsarts. Die kan namelijk bekijken of jouw specifieke omstandigheden betekenen dat je tot de risicogroep behoort en of tijdelijk ander werk mag doen.

Zorgverlof is alleen bedoeld voor situaties waarin je zelf moet zorgen voor een van je huisgenoten. Dat is hier niet aan de orde. Wanneer de bedrijfsarts geen reden ziet om je ziek te melden en of vervangend werk aan te bieden moet je komen werken. In dat geval kan je overwegen om vakantiedagen op te nemen.

Mag mijn werkgever thuiswerkuren maar voor 50% tellen?
Nee. Je werkgever moet gewoon je uren tellen. De werkgever kan niet zomaar de overeengekomen arbeidsduur 9eenzijdig) wijzigen. Zeker niet als je wel dezelfde hoeveelheid werk moet blijven doen. Het maakt niet uit of je thuiswerkt.

Een huisgenoot heeft corona. Ik wil me aan de quarantaine houden, maar mijn werkgever dwingt me om toch te komen werken. Wat moet ik nu doen?
De richtlijnen van de overheid zijn dat alle huisgenoten 10 dagen in quarantaine gaan. Dat is niet voor niets. Jij kan besmet zijn en (nog) geen klachten hebben. Als het werk het toelaat, werk dan thuis. Bespreek de mogelijkheden met je werkgever. Wil hij toch dat je op je werk komt, vraag dan een gesprek met de bedrijfsarts aan. 

Ik ben in contact geweest met iemand die corona heeft. Ik heb geen klachten, maar blijf toch liever thuis. Mijn werkgever wil dat ik kom werken en dat er sprake is van werkweigering als ik niet kom. 
Als je in nauw contact bent geweest met iemand die corona heeft, ga je in quarantaine. Nauw contact is langer dan een kwartier binnen 1,5 meter. Als je werk het toelaat, kan je thuis werken. Bespreek dit met je werkgever. Wil je werkgever toch dat je op je werk komt, vraag dan een gesprek met de bedrijfsarts aan. Ben je in contact geweest met iemand die corona heeft, maar dat was geen nauw contact? Dan gelden er geen speciale regels. Het advies is wel je gezondheid in de gaten te houden. 

Ik werk en ik heb een Wajong-uitkering. Wij krijgen een corona-bonus van onze werkgever. Alleen wordt mijn bonus verrekend met mijn Wajong-uitkering. Ik vind dat niet terecht, hoe kan ik mijn bonus houden?
Het is natuurlijk heel zuur als je net zo hard gewerkt hebt als je collega’s, maar van jouw bonus blijft niets over. De enige manier om je bonus te houden, is als je werkgever die uit de zogenaamde werkkostenregeling betaalt. De werkgever kan uit de werkkostenregeling een onbelaste vergoeding geven aan werknemers. Het kan alleen als de werkgever nog niet de hele ruimte voor de werkkostenregeling heeft gebruikt.

Een gezinslid heeft corona. Ik ben nu ook in thuisquarantaine. Mijn werkgever wil een bewijs van de test om te zien dat mijn gezinslid inderdaad corona heeft. De GGD wil geen verklaring geven om privacy-redenen. Wat moet ik nu?
Werkgevers mogen geen medische gegevens van hun werknemers verwerken of bewaren. De werkgever is geen medicus. Het CNV vindt dat werkgevers dan al helemaal geen medische gegevens van huisgenoten van hun werknemers mogen inzien en eventueel verwerken. Je hoeft niet aan dit verzoek te voldoen, en je kan het bovendien niet.

Als je zelf niet ziek bent maar in quarantaine bent, moet de werkgever je loon doorbetalen. Je blijft namelijk niet op eigen initiatief thuis maar geeft gehoor aan een dringend advies van de overheid. Als je thuis kan werken, overleg dit dan met je werkgever. Ook als je niet thuis kan werken, moet de werkgever je loon betalen. De werkgever kan je ook niet verplichten vakantiedagen op te nemen, hij mag het wel vragen.

Als de werkgever van mening is dat je onterecht in quarantaine bent en je loon niet wil betalen, neem dan contact op met je vakbond. 

 

 

 

 


Bescherming tegen het coronavirus

Natuurlijk wil jij als werknemer weten hoe je jezelf optimaal beschermt tegen het coronavirus. Je kunt dat zelf voorkomen, maar jouw werkgever heeft ook de plicht om jou een gezonde en veilige werkplek te bieden. We vertellen je graag alles over hoe je jezelf optimaal beschermt tegen het virus én over coronaprotocollen voor branches.

Coronaprotocollen
Ondernemen in de 1,5-metersamenleving is een uitdaging. Helemaal voor bepaalde sectoren. Om een werkbare situatie vorm te geven, zijn er protocollen gerealiseerd door de branches. In zo’n protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden. Ben jij benieuwd naar de afspraken die er zijn gemaakt voor jouw branche? Check dat hier. Je komt er alles te weten over vastgestelde protocollen, per branche, en de voor jouw relevante afspraken.

Ik ben niet besmet met het coronavirus. Hoe bescherm ik mijzelf hiertegen? 
Je beschermt jezelf tegen het coronavirus door:

 • Was grondig en regelmatig je handen.
 • Hoesten en niezen? Altijd in de binnenkant van je elleboog. 
 • Gebruik alleen papieren zakdoekjes en gooi die weg na 1 maal gebruik.
 • Geen handen schudden.
 • Hou 1,5 meter afstand van elkaar.

Hiermee bescherm je jezelf ook tegen virussen waardoor je griep of verkoudheid kunt oplopen. 

Welke maatregelen moet mijn werkgever nemen om mij te beschermen tegen het virus?
Je werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Hij moet de risico’s in kaart brengen en beoordelen. Werk je op een plek waar je kans loopt op besmetting? Dan moet hij er alles aan doen om het risico op besmetting te verkleinen en beschermingsmateriaal aanbieden. Koop je dit zelf, dan kun je dat altijd declareren. Daarnaast geldt volgens RIVM-richtlijnen dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland wordt afgelast en iedereen wordt opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken of werktijden te spreiden. Deze bijeenkomst-maatregelen gelden in principe tot 1 juni, de thuiswerk maatregelen vooralsnog tot 1 september. Houd voor het actuele nieuws de site van het RIVM in de gaten. 

Waarom wordt er opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te werken?
Het coronavirus kan zich verspreiden op plekken waar mensen dicht op elkaar zitten. Dat kan op het werk zijn, zoals op kantoor, maar bijvoorbeeld ook in het openbaar vervoer. Ontkom je niet aan reizen met het openbaar vervoer, dan ben je sinds 1 juni verplicht om te reizen met een (niet-medisch) mondkapje. Hier moet je zelf voor zorgen.

Als mensen thuiswerken, komen zij minder in contact met anderen en zitten zij minder op plekken waar veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Dit helpt om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. 

Kan ik werk weigeren uit voorzorg voor het coronavirus?
Jouw werkgever mag je vragen om te werken en taken te verrichten die in lijn liggen met je taakomschrijving. Als je desondanks toch besluit om niet te gaan werken, geldt dit als werkweigering. Je werkgever hoeft dan geen loon te betalen. Als je ziek bent, dan meld je jezelf ziek. Jouw loon loopt dan gewoon door. 

Ik werk in de zorg en behoor tot de risicogroep. Mag ik werk weigeren?
Om te zorgen dat de vitale sectoren blijven functioneren, is het belangrijk dat je naar je werk gaat. Ook als je milde gezondheidsklachten ervaart, zoals neusverkouden, keelpijn, koorts, hoesten en verhoging tot 38 graden. Wanneer je milde gezondheidsklachten, koorts (boven 38 graden Celcius) en/of benauwdheidsklachten ervaart, blijf dan thuis. Zo voorkom je verspreiding van het virus. Dit geldt ook voor mensen die niet in een risicogroep vallen. Als je twijfelt of je kunt werken, neem dan altijd telefonisch contact op met je werkgever en/of bedrijfsarts. Je bedrijfsarts kan goed inschatten of het verantwoord is om toch aan de slag te gaan.  

Wanner heb ik voorrang op het testen op corona?
Je kunt onder bepaalde voorwaarden voorrang krijgen op een corona test: als je in de zorg werkt of in het onderwijs. Meer informatie kan je hier vinden.

Kan ik van mijn werkgever eisen dat hij beschermingsmiddelen tegen corona biedt?
Je werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Hij moet maatregelen treffen om de kans op besmetting te reduceren. Kosten voor eventuele middelen zoals zeep, handschoenen, desinfectiemiddel of papieren handdoekjes zijn voor rekening van je werkgever. Kies je ervoor om zelf middelen aan te schaffen, dan kun je de kosten bij hem declareren. 

Ben ik verplicht mee te werken aan een gezondheidsverklaring als mijn werkgever daarom vraagt?
Nee, de werkgever mag volgens de AVG geen medische gegevens van zijn personeel verwerken. Hij mag zijn werknemers dus niet vragen naar hun gezondheid. Ook een derde partij bijvoorbeeld de ondernemer waar de werknemer als vrachtwagenchauffeur artikelen komen laden of lossen mag niet vragen naar een gezondheidsverklaring van de werknemer.

Mag mijn werkgever mij vragen of ik in contact ben geweest met mensen die besmet zijn met het coronavirus?
Nee, dat mag de werkgever niet vragen. Het staat de werknemer wel vrij, als hij dat wil, om zelf informatie te verstrekken als hij in contact geweest is met iemand met corona.

Kan ik weigeren om met meerdere personen in een bus naar het werk te gaan?
Vanaf 14 oktober geldt dat je binnen Nederland zo min mogelijk mag reizen. Als je voor je werk moet reizen doe dit dan het liefst alleen. De richtlijn is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. In een busje is dat over het algemeen niet haalbaar. Reis alleen samen als dat niet anders kan, het liefst met dezelfde personen en met weinig personen tegelijk. Zorg dan voor extra ventilatie in het vervoersmiddel met behulp van het ventilatiesysteem of open ramen. Ga steeds op dezelfde plaats zitten en hou zo veel mogelijk afstand. Hou bij het in- en uitstappen een afstand van 1,5 meter aan. Zorg voor optimale hygiëne: maak het stuur, versnellingspook, deurklinken, navigatie/touchscreen en dergelijke regelmatig schoon met 70% isopropylalcoholdoekjes.

Heeft het zin om een mondkapje naar mijn werk te dragen?
Met ingang van 14 oktober moet je in het OV en in de publieke ruimte een mondkapje dragen. Ook als je daar werkt. Publieke ruimten zijn voor het publiek toegankelijke ruimten. Denk aan winkels, supermarkten, bibliotheken, stations, gemeentehuizen, benzinestations en dergelijke. 

Mondkapjes
Het dragen van (niet-medische) mondkapjes wordt geadviseerd, maar is geen vervanging voor het afstand houden van anderen, de hygiënemaatregelen en de (thuis)isolatie van personen met gezondheidsklachten.

Mijn werkgever verplicht mij een mondkapje te dragen op het werk. Moet ik dan een mondkapje dragen?
Ja. De werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. Hij kan je daarom verplichten om een mondkapje te dragen. In een kort geding hierover is de rechter van mening dat dit een redelijke aanwijzing van de rechter is. De werknemers moeten die aanwijzing opvolgen. Kan je om medische redenen geen mondkapje dragen? Bespreek dit met de werkgever. En schakel eventueel de bedrijfsarts in.

Mag ik eigenlijk nog wel naar mijn werk?
Wij scharen ons achter de oproep van het Kabinet: als het kan werk dan zoveel mogelijk thuis! Overleg natuurlijk altijd met je werkgever. Heb je milde gezondheidsklachten als niezen, een loopneus, lichte hoest, keelpijn of verhoging tot 38 graden, blijf dan sowieso uit voorzorg thuis. En heb je verkoudheidsklachten met koorts (boven de 38 graden Celsius), dan moeten huisgenoten ook thuis blijven. Alleen mensen met een vitaal beroep mogen bij lichte klachten (geen koorts) blijven werken. 

Mag mijn werkgever mijn temperatuur opmeten volgens privacy wetgeving?
Naast dat niet zeker is of je coronabesmettingen opspoort met temperaturen, is het daarnaast niet zomaar toegestaan. Meestal verwerk je hiermee namelijk medische gegevens. En dat valt onder de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De AVG geldt niet als alleen de temperatuur wordt afgelezen en daar verder niets mee gebeurt. Dus als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terechtkomt.

Mijn werkgever houdt zich niet aan de RIVM-richtlijnen. Hoestende collega’s komen – onder druk – toch naar het werk. Wat kan ik doen?
De werkgever stelt zich onverantwoordelijk op en betoont zich een slechte werkgever. De richtlijnen van kabinet en RIVM zijn er niet voor niets. Wij adviseren dringend om die serieus te nemen. Dus ja, je kunt hier op het werk iets van zeggen. Spreek als collega’s met elkaar af om hier een hard punt van te maken richting de werkgever. Geef duidelijk aan dat je wilt dat de werkgever zijn verantwoordelijkheid neemt en hoestende werknemers niet onder druk zet om naar het werk te komen. Als je wilt, dan kan je vakbond, namens jullie een dringende mail sturen aan jouw werkgever. Neem vooral contact op met je bond, wanneer we je daarbij kunnen helpen.

Ik behoor tot de risicogroep. Wat moet ik doen?
Risicogroepen zijn mensen die extra kwetsbaar zijn voor het corona virus. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld chronisch zieken, longpatiënten, mensen met COPD, mensen met hartkwalen of kankerpatiënten. Hoor je tot een risicogroep? Of heb je een huisgenoot die tot een risicogroep hoort? Overleg dan met je werkgever, en eventueel met de bedrijfsarts. Ook hier geldt dat je werkgever er voor moet zorgen dat jij het werk veilig kan doen. Als je thuis kan werken, doe dat zo veel als mogelijk. 

Ik ben OR-lid. Kan de OR  iets doen?
Ja, neem als OR het initiatief (als de werkgever nog geen contact opgenomen heeft)  en bespreek met de werkgever hoe om te gaan met de situatie. De OR heeft de taak om te controleren of de arbeidsomstandigheden in de onderneming goed zijn. Daarnaast controleert de OR of iedereen in de organisatie gelijk behandeld wordt. Stel samen met de werkgever transparante en duidelijke richtlijnen vast hoe de onderneming omgaat met de coronacrisis.  

Zijn er handreikingen voor mij als OR-lid met overlegtips die in kan inzetten als ik in gesprek ga met mijn bestuur, vakbonden of collega's?

Jazeker. De coronacrisis brengt nieuwe problemen met zich mee. Het is vaak nodig om snel te schakelen. Dat vraagt om continu overleg, ook over ingewikkelde en pijnlijke onderwerpen. Daarnaast vraagt het om samenwerking, ook als de relatie tussen or en bestuurder voor de crisis niet optimaal was.

Met de handreiking ‘Wat mag, moet en kan’ geeft de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) je tips hoe je, samen met het bestuur en andere stakeholders, problemen die het coronavirus met zich meebrengt, het hoofd kunt bieden en bespreekbaar kunt maken.


Besmet met het coronavirus

Als je bent besmet met het coronavirus, dan heb je allerlei vragen. Natuurlijk over je gezondheid, maar waarschijnlijk ook in relatie tot je werk. Wordt je loon bijvoorbeeld doorbetaald, en hoe licht je jouw werkgever in? We brengen je graag op de hoogte met relevante vragen en antwoorden.

Ik ben besmet met het coronavirus. Moet ik dit aan mijn werkgever vertellen?
Het coronavirus is erg besmettelijk en daarom is het belangrijk om aan je werkgever te vertellen dat je besmet bent. Je werkgever is namelijk verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Niet alleen voor jou, maar ook voor je collega’s.

Ik voel mijzelf niet lekker. Kan mijn werkgever mij verplichten om te komen werken?
Nee, jouw werkgever mag je niet verplichten te komen werken. Dit gaat tegen de richtlijnen van het RIVM in. Als je ziek bent en milde klachten hebt, moeten mensen thuis blijven en uitzieken. Alleen als je ernstige klachten hebt of als je een kwetsbare gezondheid hebt is het nodig om de huisarts te bellen. Doordat alle mensen met klachten thuis moeten blijven wordt verspreiding zo veel mogelijk tegengegaan.

Kan ik mij nu nog wel ziek melden?
Ja, dat kan, ongeacht je ziektebeeld. Als je door ziekteklachten je ‘bedongen werkzaamheden’ niet meer kan doen, meld je dan ziek. Onder bedongen werkzaamheden verstaan we de taken die omschreven staan in jouw contract. 

Ervaar je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn of lichte hoest? Dan adviseert het RIVM om thuis uit te zieken. Laat je boodschappen bezorgen en ontvang geen bezoek. Heb je 24 uur geen klachten, dan mag je weer naar buiten. Met verkoudheidsklachten kun je vaak nog wel werken. Doe dit dan vanuit huis, als dit kan. Bespreek dit vooral met je werkgever. 

Bij een ziektemelding, betaalt je werkgever jouw loon gewoon door. Ook als je thuis moet blijven, omdat jouw huisgenoot klachten ervaart of wanneer je in quarantaine moet. 

Ik denk dat ik het coronavirus heb. Wat moet ik doen?
Voor iedereen geldt:

• Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Dit zijn milde klachten. Mijd sociaal contact. Bezoek geen kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.

Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen. Dan kun je anderen niet meer besmetten.

Mag mijn werkgever mijn corona besmetting registreren?
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag een werkgever dit niet specifiek vastleggen. Wel mag de werkgever registreren dat iemand ziek is, maar niet wat een werknemer heeft. Ook mag je als werkgever niet aan collega’s vertellen wie er besmet is, tenzij de werknemer hiervoor toestemming geeft of dit natuurlijk zelf al heeft verteld. Je mag ook niet informeren naar het verloop van de ziekte, en alleen vragen wanneer iemand weer denkt aan het werk te kunnen.

Krijg ik mijn loon doorbetaalt als ik ben besmet met het coronavirus?
Je krijgt je loon gewoon doorbetaalt, want voor ziek zijn door het coronavirus gelden de gewone regels voor loondoorbetaling bij ziekte. Let er wel op dat het kan zijn dat je eerste dag van ziektemelding niet wordt doorbetaald. Verschillende cao’s kennen bijvoorbeeld een wachtdag. Ook als je ziek wordt tijdens je vakantie is het belangrijk dit te melden bij je werkgever. Dan tellen je dagen niet als vakantie-, maar als ziektedagen. 

Ik zit in thuisquarantaine, omdat mijn partner ziekteverschijnselen heeft. Heb ik recht op loondoorbetaling?
Ja, je hebt recht op loondoorbetaling. Het feit dat je niet kan werken, is een direct gevolg van de huidige, door de overheid geformuleerde, coronamaatregelen. Een omstandigheid die niet voor rekening van de werknemer is. Werk je in een cruciaal beroep, waardoor je alsnog moet werken, dan moet je werkgever jou daar tijdig op wijzen. Tenzij de werknemer natuurlijk zelf klachten heeft. De werkgever moet de werknemer van tevoren wel meegedeeld hebben dat de werknemer een cruciaal beroep heeft.

Mijn huishouden moet in quarantaine, heb ik recht op loon? 
De werkgever moet het loon doorbetalen als een werknemer in quarantaine moet omdat hij/zij corona heeft. Dat geldt ook als een van de leden van het huishouden corona heeft en de werknemer in quarantaine moet. Ook als de werknemer thuis moet blijven omdat een van de huisgenoten klachten heeft, moet de werkgever het loon doorbetalen. Mocht het mogelijk zijn, dan kan de werknemers wel besluiten om vanuit huis te werken. Het advies is sowieso al om dit zo veel als mogelijk te doen, als het werk het toelaat.

Stel dat er iemand overlijdt aan het coronavirus. Hoe zit het dan met levensverzekeringen, uitvaartverzekeringen en nabestaandenpensioen?
Het feit dat iemand overleden is door het coronavirus zorgt er niet voor dat er niet uitgekeerd wordt. Eventuele uitsluitingen in polisvoorwaarden met betrekking tot verblijven in gebieden waar een negatief reisadvies geldt zijn niet bedoeld voor een situatie zoals deze nu met het virus aan de hand is. Wij verwachten dan ook dat verzekeraars gewoon zullen uitkeren. 


Mogelijke besmetting naaste omgeving 

Als er iemand in jouw naaste omgeving mogelijk besmet is met het coronavirus, roept dat onzekerheid en vragen op. Bijvoorbeeld of je jezelf ook moet laten testen of wat jouw rechten en plichten zijn wanneer iemand in jouw omgeving besmet is. We geven je graag antwoord op al jouw vragen.

Moet ik mijzelf laten testen nu er bij mijn collega corona is geconstateerd?
Nee, je hoeft jezelf niet te laten testen als je geen gezondheidsklachten ervaart. Wel adviseren wij om, mits mogelijk, vanuit huis te werken tenminste tot 1 september. Overleg daarom met je werkgever of dit kan. Thuiswerken is ook belangrijk als je milde gezondheidsklachten ervaart zoals niezen, keelpijn, een loopneus, licht hoesten of verhoging tot 38 graden. Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Is mijn werkgever verplicht om collega’s die uit besmette gebieden komen te laten testen?
Er zijn geen regels waaraan een werkgever zich moet houden. Het is aan de werkgever om de risico’s op het werk te beoordelen en maatregelen te nemen. Heb je zorgen, bespreek die dan met je werkgever.

Moeten mensen die terugkeren uit risicogebieden niet tijdelijk van het werk worden geweerd?
Volgens de richtlijnen van het RIVM kun je gewoon aan de slag als je geen gezondheidsklachten hebt. Krijg je in de eerste twee weken na terugkeer uit het risicogebied klachten zoals luchtwegproblemen of koorts, dan is het raadzaam om telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Geef dit ook direct door bij de leidinggevende en maak afspraken over wat je kunt doen, totdat je medische zekerheid krijgt over de aard van je klachten. 

Kan mijn werkgever mij verplichten om vanuit huis te werken?
Mocht er iemand in je nabije omgeving besmet zijn, dan kan je werkgever je verplichten om vanuit huis te werken. Dat kan natuurlijk alleen als je zelf niet ziek bent, in staat bent om te werken en -over alle faciliteiten beschikt om vanuit huis aan de slag te gaan. 

Ik zit in quarantaine omdat iemand in mijn omgeving is besmet. Wat zijn mijn rechten en plichten?
Ben je niet ziek en voel je je goed genoeg om te werken? Bespreek dan met je werkgever wat de thuiswerkmogelijkheden zijn. Kun je niet vanuit huis werken, dan moet je werkgever over de periode waarin je in quarantaine zit je loon doorbetalen. Hij kan je niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Word je in de periode van quarantaine alsnog ziek, dan gelden de regels voor doorbetaling van loon tijdens ziekte. 


Je bent in of reist naar gebied waar corona heerst

Ben je onlangs naar een gebied afgereisd waar corona heerst of bevind je je daar nog steeds? Dan wil je waarschijnlijk weten of je weer aan het werk kan gaan, of je werk mag weigeren wanneer je werkgever vraagt om af te reizen naar het buitenland en nog veel meer. We geven je de vragen en antwoorden. 

Ik ben in een gebied geweest waar corona heerst. Mag ik aan het werk gaan?
Heb je geen gezondheidsklachten dan kun je gewoon doorwerken.

 • Krijg je in de eerste 2 weken na terugkeer uit een risicogebied klachten zoals koorts en luchtwegproblemen, neem dan direct telefonisch contact op met je huisarts.
 • Laat dit telefonisch ook direct weten aan je werkgever en maak afspraken over wat je kunt doen totdat je medische zekerheid krijgt over de aard van je klachten.

Mag ik werk weigeren als mijn werkgever mij vraagt af te reizen naar een risicogebied?
Reizen naar het buitenland wordt vanaf 14 oktober afgeraden. Raadpleeg het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hier krijg je altijd het laatste, meest actuele reisadvies. Krijgt jouw werkgebied een negatief reisadvies (rood), dan kun je als werknemer de opdracht weigeren. Krijgt jouw bestemming code oranje, dan moet je werkgever een goede motivering over de noodzakelijkheid aandragen én zorgen voor beschermingsmiddelen. Dat zal in de praktijk moeilijk haalbaar zijn voor een werkgever. Op grond daarvan kun je niet stellen dat je werkgever dit niet van je mag vragen. Dus ga bij een dergelijke opdracht altijd in gesprek met je werkgever en vraag een deugdelijke motivatie.

Ik ben in een gebied waar het coronavirus heerst en er geldt een uitreisverbod. Hoewel ik niet ziek ben, kan ik nu niet werken. Moet ik extra vrije dagen opnemen?

 • Ben je op een zakelijke reis? Dan is het risico voor je werkgever. Je hoeft dan geen vakantiedagen op te nemen.
 • Ben je op vakantie? Dan krijg je je opgenomen vakantiedagen niet terug. Maar wordt door het uitreisverbod en de quarantaine je verblijf in dat gebied langer dan je geplande vakantie? Dan hoef je geen extra vakantiedagen op te nemen. Je volgt namelijk een opgelegde overheidsmaatregel.
 • Ga je privé op reis naar een risicogebied waarvoor al een negatief reisadvies was afgegeven in verband met het coronavirus, dan is dit je eigen verantwoordelijkheid. In dat geval word je langere verblijf verrekend met je vakantiedagen of je loon.

Thuiswerken vanwege corona

Waarschijnlijk werk je, net als een groot deel van Nederland, vanuit huis. Mits de aard van jouw beroep dat toelaat natuurlijk. Uiteraard moet je wel goed toegerust zijn om je werk te kunnen doen. We vertellen je alles over de plichten van jouw werkgever om je faciliteren in thuiswerken. Daarnaast geven we je graag een aantal tips om je thuiswerkdag zo efficiënt mogelijk in te delen.

Kan ik verplicht worden thuis te werken, ook al voel ik mijzelf goed?
Als je vanuit huis kunt werken, dan kan je werkgever je daartoe verplichten. De Rijksoverheid heeft op 13 oktober de dringende oproep gedaan om zoveel mogelijk thuis te werken, zolang je werk dat toelaat. Ook als je geen of weinig gezondheidsklachten hebt. Ben je wel ziek? Dan kan de werkgever jou niet verplichten om te werken. Ook niet vanuit huis. 

Wat als ik thuis kan werken, maar mijn werkgever mij verplicht om naar het werk te komen?
Het Kabinet adviseert om zo veel mogelijk thuis te werken. Om te zorgen dat dit ook gebeurt, overlegt het Kabinet met werkgeversorganisaties en vakbonden. Je kan dit echter niet afdwingen. Als je geen klachten hebt, mag de werkgever verlangen dat je op je werk komt. Dat geldt ook voor mensen uit risicogroepen. De werkgever moet uiteraard zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Als je zelf klachten hebt, of een huisgenoot, dan adviseren we je thuis te blijven. Dat is conform RIVM-richtlijnen. Vraag in geval van twijfel een oordeel van de bedrijfsarts.

Ik heb geen geschikte laptop en/of bedrijfstelefoon. Moet mijn werkgever hiervoor zorgen?
Als je voor je werk een laptop en/of bedrijfstelefoon nodig hebt, dan moet je werkgever dit voor je regelen. Uiteindelijk is hij ervoor verantwoordelijk dat je thuis aan de slag kunt. Maak jouw wensen dus bespreekbaar. 

Ik werk vanwege corona vooral thuis. Hoe zit het met mijn vaste reiskostenvergoeding?
Je werkgever mag tot 1 april 2021 je vaste reiskostenvergoeding onbelast blijven uitkeren. De voorwaarde is wel dat je voor 13 maart 2020 al kreeg. Wat er na 1 april 2021 gebeurt, hangt af van besluiten die het kabinet neemt.

Vanaf 1 april 2021 kunnen werkgevers woon-werkverkeer onbelast blijven vergoeden, op de dagen dat er daadwerkelijk woon-werkverkeer is geweest. Die dagen moeten dan geregistreerd worden.


Normaal reis ik met het OV. Nu vraagt mijn werkgever om met de auto te komen. Krijg ik dan reiskostenvergoeding voor de auto?
Als je werkgever je vraagt om met de auto te komen om wat voor reden dan ook en de werknemer maakt daardoor extra kosten, dan is het redelijk als de werkgever die kosten vergoedt. Doet de werkgever dat niet dan kan de werknemer alsnog overwegen om met de trein naar het werk te reizen. Als je 1,5 meter afstand van je medereizigers houdt en je wast je handen regelmatig goed, dan is met de trein reizen niet risicovol. In het OV is een mondkapje verplicht. 

Ik ben niet gewend om thuis te werken. Heb je nog tips voor mij?
Niet iedereen is gewend om vanuit huis te werken. Het vraagt om discipline en structuur om jouw werkdag zo efficiënt mogelijk in te richtten. Piet Fortuin geeft je een aantal tips om het optimale uit jouw werkdag te halen. 

Krijg ik een vergoeding voor het thuis werken?
Dat hangt af van je cao of het bedrijf waar je werkt. In sommige cao's is inmiddels een thuiswerkvergoeding afgesproken. Sommige bedrijven geven ook een thuiswerkvergoeding. 


Coronavirus en het UWV

Heb je binnenkort een afspraak bij het UWV voor een medische keuring? Of ben je werkloos geworden en wil je een WW-uitkering aanvragen? Dan vraag je je misschien af hoe dat in de huidige situatie zit. Wij vertellen je hier graag meer over. 

Ik heb binnenkort een afspraak voor een medische beoordeling. Gaat die nog door?
Het UWV probeert zoveel mogelijk afspraken om te zetten naar een telefonische afspraak. Dat betekent dat jouw afspraak voor een medische beoordeling wel doorgaat, maar telefonisch plaats zal vinden. Op basis van jouw medische dossier en een telefoongesprek zal tot een beoordeling worden gekomen. Het UWV informeert je hierover. 

Ik wil graag een verzekeringsarts zien, kan dat?
Het UWV probeert zoveel mogelijk afspraken om te zetten naar een telefonische afspraak. Het UWV verwacht veruit de meeste beoordelingen op deze manier goed te kunnen doen. Leent jouw situatie zich niet voor een telefonische beoordeling? Dan wordt er geen beslissing genomen ten aanzien van jouw WIA-aanvraag. Overleg zelf met het UWV of dit op jouw situatie van toepassing is. En of het bijvoorbeeld mogelijk is een voorschot op je uitkering te krijgen. 

Mag ik een telefonische beoordeling weigeren?
Als jij je niet prettig voelt bij een telefonische beoordeling, dan mag je dit weigeren. Maar let wel op: dit kan nadelige consequenties hebben voor jouw uitkering. Zeker als het UWV vindt dat jouw situatie geschikt is voor een telefonisch beoordeling. Overleg dus goed met het UWV wat de beste oplossing is. En neem contact met ons op voor nader advies. Heb je liever dat een vertrouwenspersoon je helpt met de voorbereiding op jouw gesprek? Neem dan direct contact op. Zij kunnen met je meedenken en helpen je graag om alles op een rijtje te zetten voor het gesprek. 

Mijn re-integratietraject ligt stil, blijf ik nu ook langer in dienst?
Na 104 weken ziekte eindigt de verplichting van jouw werkgever om je loon door te betalen. Als jouw werkgever onvoldoende heeft gedaan om je weer aan het werk te helpen, kan deze periode door het UWV worden verlengd met maximaal een jaar. Het UWV geeft aan dat zij geen verlenging opleggen als je re-integratieproces stil ligt, vanwege het coronavirus. Jouw werkgever zal dan wel moeten bewijzen dat dit de (enige) oorzaak is. Als jouw werkgever om een andere reden onvoldoende heeft gedaan, wordt de periode wel gewoon verlengt. En blijf je langer in dienst.

Kan ik een Ziektewetuitkering krijgen vanwege het coronavirus?
Als je ziek bent moet in eerste instantie jouw werkgever je loon doorbetalen. In sommige gevallen kan je werkgever voor jou een Ziektewetuitkering krijgen. Als je werkloos bent en je wordt ziek, kun jij je ziek melden bij het UWV. Je WW-uitkering loopt dan eerst 13 weken door. Daarna krijg je een Ziektewet-uitkering.

Mijn werkgever heeft minder werk, krijg ik nu een WW-uitkering?
Jouw werkgever zal in de eerste plaats gewoon jouw loon moeten doorbetalen. Je werkgever kan eventueel een beroep doen op de NOW-regeling om (een deel van) jouw loon gecompenseerd te krijgen. Meer informatie over de NOW-regeling vind je in het hoofdstuk 'Minder werk door de coronacrisis'. 

Ik ben mijn baan kwijt door Corona, kan ik nu een WW-uitkering aanvragen?
Ja, als je aan de gebruikelijke voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet. Zo moet je bijvoorbeeld de afgelopen 36 weken tenminste 26 weken gewerkt hebben. En zo zijn er nog een aantal andere voorwaarden. Een WW-uitkering kun je direct aanvragen via de website van het UWV. 

Moet ik ondanks de coronacrisis wel gewoon solliciteren?
Het UWV geeft aan minder streng om te gaan met de sollicitatieplicht. En rekening te houden met de huidige situatie. Wel verwacht het UVW dat jij je in blijft spannen om ander werk te vinden. Bijvoorbeeld door telefonisch contact te zoeken met een werkgever, in plaats van langs te gaan.

Heb je andere vragen?
Staat jouw vraag hier niet tussen? Kijk op de website van het UWV voor meer veel gestelde vragen en informatie.


Vitale beroepen

Er wordt veel gesproken over werknemers in vitale beroepen. Maar wat betekent dit nou, een vitaal beroep? En wat voor rechten kun je hieraan ontlenen? We zetten de vragen en antwoorden voor je op een rij.

Wat zijn vitale beroepen?
Vitale beroepen zijn volgens de Rijksoverheid cruciale beroepsgroepen die de samenleving 'draaiende houden' en vragen om continue bezetting. Vitale beroepen zijn onder andere:

 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens
 • Openbaar vervoer
 • Voedselketen
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, et cetera
 • Vervoer van afval en vuilnis
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten zoals politie, defensie, meldkamerprocessen, brandweerzorg, ambulancezorg, GHOR en crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken
 • Boeren en mensen werkzaam in de uitvaartbranche

Ik heb een vitaal beroep. Wat betekent dit voor mij?
Voor jou gelden er net andere regels tijdens deze crisis. Ben je werkzaam in een vitaal beroep en voed je jouw kind(eren) alleen op, dan kun je jouw kind(eren) naar school of de opvang brengen. Dit geldt ook wanneer jouw partner een vitaal beroep heeft. Is dit niet het geval en heb je geen andere opvangmogelijkheid, dan mag je gebruik maken van de kinderopvang of school. Sinds 1 juni zijn het basisonderwijs en de kinderopvang weer gewoon open.


Contactberoepen

Als jij dicht in de buurt van mensen werkt, dan kan het zijn dat je veel vragen hebt over je gezondheid. Is het bijvoorbeeld nog wel verantwoord om aan het werk te blijven? We vertellen je er alles over.  

Wat zijn contactberoepen?
Contactberoepen zijn die beroepen waarbij mensen lichamelijk contact hebben of heel dicht bij elkaar komen. Dus binnen de 1,5 meter afstand die we moeten houden. Denk daarbij aan kappers, visagisten, schoonheidsspecialisten, pedicures, nagelstudio's of rijinstructeurs. 

Welke maatregelen zijn er getroffen?
Vanaf 4 maart 2021 mogen werkenden in de meeste contactberoepen weer aan de slag (zoals rij-instructeurs, diëtisten, masseurs, ergotherapeuten, kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures en opticiens). Dit geldt niet voor sexwerkers, die mogen nog niet werken.

Er gelden een aantal regels: 

 • maak vooraf een afspraak.
 • vooraf vindt een gezondheidscheck plaats.
 • blijf thuis als je klachten hebt.
 • draag een mondkapje, zowel de klant als de dienstverlener.
 • hou 1,5 meter afstand waar dat kan.
 • het is verplicht bezoekers te vragen zich te registreren voor eventueel bron- en contactonderzoeker  .
 • de bezoeker is niet verplicht zich te laten registreren, je mag niet geweigerd worden als je jezelf niet wil laten registreren.

Kinderopvang en scholen

Het coronavirus zorgt voor een nieuwe realiteit. Een die veel vraagt van iedereen. Niet alleen van ouders, ook van scholen en kinderopvang. Hieronder vind je een actuele opsomming met veelgestelde vragen.  

Scholen en kinderopvang
Vanaf 1 maart is het voortgezet onderwijs weer open. De bedoeling is dat elke leerling ten minste 1 dag in de week naar school kan. Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden. Dit geldt ook voor het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en praktijkgerichte lessen in het VMBO. 

De maatregelen die gelden in het voortgezet onderwijs:

 • maatregelen die toezien op het rouleren van docenten
 • gespreide start- en eindtijden
 • vaste looproutes
 • hygiënemaatregelen
 • BCO
 • Triage
 • Testen, isolatie en quarantaine

Het Middelbaar Beroepsonderwijs gaat ook per 1 maart gedeeltelijk open. Uitgangspunt is dat studenten elke week één dag fysiek onderwijs kunnen volgen. De 1,5-meter regels worden gevolgd, en de basismaatregelen van het RIVM.

 

 

 


Je werkplek en corona

Moet ik thuiswerken?
Vanaf 14 oktober geldt de dringende oproep om zoveel mogelijk thuis te werken, als het werk dat toelaat. De maatregel blijft voorlopig 4 weken van kracht. 

Ik voel mij niet lekker. Kan mijn werkgever mij verplichten om te komen werken?
Nee, je werkgever kan je niet verplichten om te komen werken. Dat is in strijd met de richtlijnen van het RIVM. Ervaar je milde gezondheidsklachten als niesen en hoesten, blijf dan vooral thuis, ziek uit en zorg ervoor dat je andere niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Verergeren je klachten, bijvoorbeeld wanneer je koorts krijgt of moeilijk ademt? Neem dan telefonisch contact op met jouw huisarts. 

Ik voel mijzelf niet ziek. Mag ik, uit voorzorg, thuiswerken?
Als je werk dat toelaat en je dit afstemt met jouw werkgever, dan mag jij vanuit huis werken. Volgens RIVM richtlijnen wordt het zelfs aangeraden om vanuit huis te werken, in ieder geval tot 1 september. Het kan zijn dat die datum wordt verlengd.

Kost het mij verlofuren als mijn werkgever mij naar huis stuurt bij verkoudheid?
Nee, dat kost je geen verlofuren. Als je milde verkoudheidsklachten hebt, moet je volgens RIVM-richtlijnen thuisblijven. Dus als je daardoor niet kunt werken, vangt je werkgever dit risico op. Je hoeft dus geen verlof op te nemen. Ben je nog in staat om te werken, bespreek dan met je werkgever de mogelijkheden van thuiswerken. 

Kost het mij plus-uren als ik naar huis wordt gestuurd?
Nee, dit is het risico van je werkgever, je hoeft dan geen verlof of plus-uren in te leveren, tenzij je zelf graag naar huis wilt en vrij wilt zijn. En als ze op zijn, kunnen daaropvolgend dus geen min-uren worden opgebouwd.

Ik heb geen vaste werkplek. Is besmettingsgevaar groter op een flexplek?
Dat is niet bekend. Een virus heeft altijd een mens nodig om ‘in leven te blijven’ en zich te kunnen delen. Buiten het lichaam kan het virus enige tijd overleven. Hoe lang hangt af van veel zaken. In de lucht overleeft het virus waarschijnlijk een paar uur. Op een oppervlakte zoals een bureau hangt het onder andere af van het materiaal. Als werkplekken regelmatig goed ontsmet worden lijkt de kans op besmetting klein. De belangrijkste besmettingsroute blijft via druppeltjes door niezen en hoesten en via de handen.

Kan ik verplicht worden om thuis te werken als ik het coronavirus heb? 
Nee. Als je corona hebt, moet je in quarantaine tot je 24 uur geen klachten meer hebt. Je huisgenoten moeten gedurende 14 dagen na het laatste contact met jou ook in quarantaine. Als je corona hebt zal je waarschijnlijk niet in staat zijn te werken. Je werkgever kan je niet verplichten thuis te werken. Als je milde klachten hebt en je kan nog werken, kan je het natuurlijk altijd overleggen met je werkgever.

Ik zit met meer dan 100 mensen bij elkaar. Grote evenementen worden afgelast. Is mijn werksituatie nu wel verantwoord?
Iedereen wordt opgeroepen om zoveel mogelijk vanuit huis te werken of werktijden te spreiden. Is dat in jouw werk niet mogelijk en werken er meer dan 100 mensen op jouw locatie, dan gelden de RIVM-richtlijnen. Op dit moment adviseren zij om geen afdelingen, fabrieken of organisaties te sluiten als er meer dan 100 mensen naast elkaar werken. 

Jouw werkgever is wel verplicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Dat betekent dat hij de risico’s in kaart moet brengen, moet beoordelen en passende maatregelen moet nemen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van voorlichting of hij zorgen voor zeep en tissues op toiletten. 

Je kunt ook met je werkgever overleggen hoe je de risico’s op besmetting reduceert. Denk bijvoorbeeld aan het extra aandacht besteden aan de schoonmaak van spullen waarmee besmetting makkelijker wordt overgedragen, zoals deurkrukken, toetsenborden en telefoons. Ook moet hij zorgen voor duidelijke communicatie over hygiënemaatregelen en instructies over handen wassen.

Ik voel mijzelf onveilig op 't werk. Ondanks gesprekken met mijn werkgever, verandert er niks. Kan ik mijn zorgen kenbaar maken bij een meldpunt?
Ja, dat kan. Je kunt een melding maken bij de inspectie SZW (Arbeidsinspectie), via een speciaal meldformulier. Zij gaan met jouw melding aan de slag als het onderwerp te maken heeft met regelgeving op het gebied van gezond, veilig en eerlijk werken. Wanneer je het formulier indient, ontvang je zo spoedig mogelijk reactie óf neemt een medewerker van de Inspectie SZW contact met je op voor aanvullende vragen. Heb je advies nodig over hoe je een gesprek aangaat met jouw werkgever om je zorgen bespreekbaar te maken? Neem dan gerust contact op met CNV Info

Ik moet voor mijn werk bij particulieren werken, of in een ander bedrijf. Bijvoorbeeld voor onderhoud of andere werkzaamheden. Wat zijn mijn rechten?
Ook wanneer je buiten de deur werkt, moet jouw werkgever zorgen voor een veilige werkomgeving. Dat betekent dat er duidelijke afspraken moeten zijn of er mensen aanwezig zijn en hoe de regels worden nageleefd. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een toilet of de aanwezigheid van een mobiel toilet. Kortom: jouw werkgever moet zorgen voor de juiste beschermingsmiddelen zodat jij je werk veilig kunt uitvoeren. 

Ik werk in het onderwijs en ga 11 mei weer aan de slag. Mag ik mij vooraf laten testen?
Voor onderwijspersoneel gaat hetzelfde testprotocol gelden als voor de zorg. Dit betekent dat wanneer personeel klachten heeft, er laagdrempelig getest kan worden. Is deze test negatief, dan kan men aan het werk. Is de test positief dan blijft men thuis tot dat er 24 uur geen verschijnselen meer zijn.


Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandigen

Werk jij als zzp-er? Dan kan het zijn dat je opdrachten stagneren door de coronacrisis. De overheid helpt zelfstandig ondernemers zoals jij met regelingen, waar je op korte én lange termijn gebruik van kunt maken. De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (TOZO) is er zo een. We vertellen je graag meer over deze regeling. 

Wordt de TOZO voor zelfstandigen voortgezet?
Voor zelfstandigen die door corona inkomsten mislopen en liquiditeitsproblemen hebben, is er de TOZO. TOZO staat voor tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. De TOZO wordt ook vanaf 12 oktober met negen maanden verlengd. Voorlopig is een beperkte vermogenstoets uitgesteld tot 1 april volgend jaar. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers onder ‘Tozo 3’ voor oktober 2020 t/m maart 2021 (maximaal 6 maanden) een TOZO uitkering voor levensonderhoud kunnen aanvragen, zonder dat er een vermogenstoets wordt uitgevoerd.

Wat betekent de Tozo voor mij als zzp-er?

De tijdelijke overbruggingsregeling helpt zzp-ers die in de knel komen door de coronacrisis. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • Maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

De regeling geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal 1.503,31 euro netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de uitzonderlijke situatie waarin Nederland verkeert: de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Hoe ziet de regeling eruit?

Wanneer je aanspraak wilt maken op de Tozo, dan dien je een aanvraag in bij de gemeente. Zij behandelen jouw dossier. Het gaat daarbij om de woongemeente, niet de gemeente waar je bedrijf is gevestigd. 

Zo ziet de regeling eruit:

 • Versnelde afhandeling van de aanvraag, omdat er geen toets op levensvatbaarheid wordt afgenomen. 
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal 1.503,31 euro per maand.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Wie mag er aanspraak doen op de regeling?
De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Alleen dan mag je gebruik maken van de regeling. Om voor de tijdelijke regeling in aanspraak te komen, moet je woonachtig zijn in Nederland. Woon je buiten Nederland, dan kom je dus niet in aanmerking. 

De eisen op een rij:

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld.
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van KVK.
 • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep.
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Hoe vraag je de Tozo aan?
De Tozo vraag je aan bij jouw woongemeente. Hiervoor is een digitaal formulier beschikbaar. Kijk hiervoor op de website van jouw gemeente. Je dient je aanvraag in, samen met een kopie van je id-bewijs, bankafschriften en bestaande beschikkingen en brieven. De gemeente haalt zelf gegevens op uit het KvK-register. 

Maak je aanspraak op de Tozo als je AOW ontvangt?
Nee, wanneer je AOW ontvangt, kom je niet in aanmerking voor de Tozo. Alleen zzp-ers tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd komen hiervoor in aanmerking. 

Ik werk als zzp-er gemiddeld 1.200 uur op jaarbasis. Kom ik in aanspraak voor de Tozo of andere regelingen?
Nee, helaas niet. Om in aanmerking te komen voor de Tozo, moet je minimaal 1.250 uur werkzaam zijn geweest voor je eigen bedrijf. Ben je na 1 januari 2019 begonnen als zelfstandige, dan moet je in de periode tussen inschrijving bij de KvK en het indienen van je aanvraag 2020, gemiddeld minimaal 23,5 uur per week gewerkt hebben. Let op: uren die je hebt ingezet voor administratie of acquisitie tellen ook mee. 

Kom je wel in aanmerking voor een andere regeling, wanneer je < 1.250 uur op jaarbasis werkt?
Wanneer je niet aan het urencriterium voldoet, dan kun je aanspraak doen op de ‘gewone’ bijstand, op grond van de Participatiewet. Anders dan in de Tozo laat de gemeente voor het bepalen van hoogte van een bijstandsuitkering het inkomen van je partner niet buiten beschouwing. Jouw gemeente kijkt hierin ook naar je vermogen om te bepalen of je recht hebt op een uitkering. 

Mijn partner en ik zijn beide zzp-er. Kunnen we beide de Tozo aanvragen?
Nee, helaas niet. Wanneer je beide werkzaam bent als zelfstandige, dan kan slechts één van jullie een aanvraag indienen. Laat in dat geval degene met het laagste inkomen voor u samen de aanvraag indienen. Let op: onderteken allebei de aanvraag. 

Ik werk in loondienst en als zzp-er. Mijn omzet is compleet weggevallen. Kan ik alsnog beroep doen op de Tozo?
Dat hangt compleet af van de hoogte van jouw inkomen uit loondienst. De regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau). Zolang je niet aan het sociaal minimum zit, kun je een beroep doen op de regeling. 

Ik ben als zzp-er gevestigd in Nederland, maar woon over de grens. Kan ik gebruik maken van de Tozo?
Er kunnen zich grensgevallen voordoen, bijvoorbeeld wanneer je in Nederland woont, maar een onderneming in Duitsland hebt. Of andersom natuurlijk. Het Kabinet vindt het belangrijk dat er voor alle ondernemers goede ondersteuning is. Daarom onderzoekt het Kabinet momenteel met spoed wat de mogelijkheden zijn om deze zelfstandige te ondersteunen. 

Meer informatie over de TOZO


Corona en je pensioen

Speelt de coronacrisis een rol bij de uitwerking van het pensioenakkoord?
Nee. Het pensioenakkoord en de uitwerking gaan over het hervormen van ons pensioenstelsel. De coronacrisis speelt daar geen rol in. Pensioenfondsen ondervinden als beleggers wel hinder van de crisis. Ook de rente is historisch laag, waarmee pensioenfondsen hun verplichtingen berekenen. Hoe groot die schade is, moet blijken uit de jaarcijfers. 

Kan mijn pensioen dalen door de coronacrisis?
Ja, indirect kan dat. Maar hoe hangt af van diverse factoren. Bijvoorbeeld of het pensioen is ondergebracht bij een verzekeraar, PPI of bij een pensioenfonds. 

Wat is de prognose als de dekkingsgraden blijven zakken?
Aan het eind van ieder jaar wordt gekeken hoe hoog de dekkingsgraad is van een pensioenfonds. Blijft die te laag, dan zijn maatregelen nodig. Begin 2021 maakte de grootste pensioenfondsen echter bekend dat de minimumdekkingsgraad op 90% blijft. Dit betekent dat de pensioenkortingen dit jaar van de baan zijn voor bijna alle pensioenfondsen. Dat is een prachtig resultaat, dat goed aansluit bij ons standpunt dat onnodig korten onwenselijk is.  

De dekkingsgraad bij pensioenfondsen daalt, mede door de coronacrisis. Wat betekent dit concreet voor mijn pensioen?
Een lage dekkingsgraad, die echter wel boven de 90% ligt, heeft geen gevolgen voor:
- Pensioenuitkeringen. Die worden gewoon volledig uitgekeerd. Zonder pensioenkorting. 
- Het nabestaanden- en wezenpensioen of al opgebouwd pensioen.

Wat gebeurt er met mijn beschikbare premieregeling pensioen?
In de beschikbare premieregeling kan het nieuws over het coronavirus effect op de waarde van jouw pensioenkapitaal. Als je binnen nu en een paar maanden met pensioen gaat resulteert een hogere of lagere waarde van je opgebouwde pensioenkapitaal mogelijk in een hogere of lagere uitkering. De belangrijkste factor is daarbij veelal de hoogte van de rente. Ontvang je nu al een vaste uitkering van een verzekeraar? Dan heeft de ontwikkeling van de aandelenmarkt en de dalende rente hierop geen invloed.

Wat gebeurt er met de AOW-leeftijd als de levensverwachting daalt? 
De AOW-leeftijd staat momenteel bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna loopt dit langzaam op naar 67 jaar, zoals afgesproken in het pensioenakkoord. Daarna zorgt een nieuwe koppeling aan de levensverwachting voor een eerlijkere verdeling tussen langer werken en langer van je pensioen kunnen genieten. Stijgt de levensverwachting in de toekomst niet, dan stijgt de AOW-leeftijd niet verder.*

We verwachten dat de coronacrisis een tijdelijk en klein effect heeft op de levensverwachting, die niet zal doorwerken in de AOW-leeftijd.

Zijn er door de coronacrisis beperkingen voor het nabestaandenpensioen? 
Nee. Pensioenuitvoerders beperken de dekking niet. Ook als iemand in de pensioenregeling overlijdt of arbeidsongeschikt raakt door het coronavirus, wordt het partner- en wezenpensioen gewoon uitgekeerd. Ook premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is dan gewoon van toepassing.

Corona, arbeidsduurverkorting en pensioenopbouw. Hoe werkt dat? 
Tijdens arbeidsduurverkorting, als gevolg van corona, loopt je pensioenopbouw gewoon door. De belastingdienst gaf de mogelijkheid daarvoor op 16 maart 2020 in een vraag & antwoordbesluit aan.

Dit werkt zo: je werkgever vraagt de arbeidsduurverkorting aan bij de belastingdienst. Pas als de belastingdienst dit goedkeurt, mag de werkgever dit toepassen. Er zijn dan meerdere varianten mogelijk. De belangrijkste zijn: 

 • Arbeidsduurverkorting, terwijl de werknemer volledig in dienst blijft. Dat betekent dan wel loonsverlaging. Maar de pensioenopbouw blijft doorlopen over het oorspronkelijke loon. 
 • Arbeidsduurverkorting en het dienstverband wordt tijdelijk (gedeeltelijk) beëindigd. De werknemer krijgt dan (gedeeltelijk) een WW-uitkering en gedeeltelijk loon. Ook dan vindt de pensioenopbouw plaats over het oorspronkelijke loon. 

Vergoedt de overheid mijn pensioenpremie, nu ik word betaald uit de NOW-regeling?
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) bepaalt dat de overheid onder voorwaarden een deel van de loonsom terugbetaalt. Daarbij geeft ze ook een opslag, voor onder meer pensioenpremies. De overheid gaat niet uit van de daadwerkelijk te betalen pensioenpremie. Ze hanteert een soort van “over de duim” bedrag. Dat kan toevallig in de buurt komen van je werkelijke pensioenpremie, of helemaal niet.

De overheid gebruikt de gegevens uit de loonaangifte van de belastingdienst. Daar haalt ze het zogenaamde “sociale verzekeringsloon” uit. Dat bedrag verhoogt ze vervolgens met 30% voor de werkgeverslasten zoals vakantiegeld, werkgeverspremies en pensioen.

Hoeveel van dit bedrag een werkgever ontvangt, hangt af van de omzetdaling. De overbrugging bedraagt 90% van de loonsom naar rato van de omzetdaling.

Bijvoorbeeld:
Socialeverzekeringsloon = 100.000 Euro
30% opslag, dan wordt de loonsom 130.000 Euro
Stel de omzetdaling = 50%, dan ontvangt de werkgever 90% van 50% van de loonsom.
Dat is dus 58.800 Euro. Dat is het totaalbedrag waar de vergoeding van de pensioenpremie ook in zit.
Er wordt dus niet gekeken naar de daadwerkelijke pensioenpremie die je betaalt. 

*De coronacrisis heeft geen invloed op de levensverwachting. De extra sterfte in 2020 zorgt ervoor dat de levensverwachting in 2020 lager is dan wanneer er geen corona-epidemie was geweest, maar dit hoeft echter niet te betekenen dat de levensverwachting in alle toekomstige jaren lager ligt.

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2020/de-invloed-van-corona-op-onze-levensverwachting

 

 


Corona en het CNV

Ik heb binnenkort een afspraak bij het CNV, een bijeenkomst of belastingzitting. Gaat dit door?
Nee, dit gaat niet door. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Concreet betekent dit dat:

 • Bijeenkomsten, zoals trainingen en andere (regionale) bijeenkomsten voor (kader)leden gaan tot en met 1 juni niet door.
 • Alle belastingzittingen tot en met 1 juni zijn afgelast. Zodra het weer mogelijk is, gaat CNV Belastingservice weer aan de slag. 
 • Tot 1 juni brengen onze vrijwilligers geen huisbezoeken. Neem bij vragen contact op met CNV Info op 030 751 1001.
 • Externe vergaderingen en afspraken: volg de richtlijnen van RIVM. 

Wij kunnen niet voorspellen hoe dit gaat verlopen, dus houd www.cnv.nl in de gaten voor de meest actuele informatie. 


Corona en vakantie

Mag ik naar het buitenland als ik op vakantie ga?
Sinds 14 oktober geldt het dringende advies om niet te reizen naar gebieden met een code rood of oranje. Veel landen zien bovendien Nederland als een land met een groot corona-risico. Er zijn landen die hun grenzen sluiten voor reizigers uit Nederland, of delen van Nederland. Of er gelden speciale voorwaarden voor Nederlanders. Dit kan een verplichte corona-test zijn of een quarantaine. Je mag op vakantie naar het buitenland. Houd je daarbij wel aan de veiligheidsvoorschriften. Dus hou afstand van elkaar, was je handen regelmatig, vermijd drukte en laat je testen bij gezondheidsklachten. Landen zijn nu ingedeeld met kleurcodes. Hieronder vind je meer aanvullende info over de betreffende kleuren:

- Code geel: Wanneer je afreist naar een land met code geel, dan mag je reizen, maar met waakzaamheid. Er blijven namelijk hier namelijk altijd risico's aan verbonden.

- Code oranje: Reis alleen als dat moet. Er zijn gezondheidsrisico's, een inreisverbod en/of quarantaineverplichting.

- Code rood: Reizen naar een gebied met code rood wordt ten strengste afgeraden in verband met verhoogde gezondheidsrisico's.

 • Meer informatie over vakantie in Europa vind je hier
 • Meer informatie over Nederland wereldwijd vind je hier

Ben ik verzekerd als ik naar het buitenland op vakantie ga?
Kijk wat je verzekering in de polisvoorwaarden heeft staan. Of kijk op de website van de verzekeringsmaatschappij. Je kunt het ook vragen bij je verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon.

Mijn werkgever wil niet dat ik met vakantie naar het buitenland ga. Mag hij mij dat verbieden?
Nee, jouw werkgever mag je dat niet verbieden. We adviseren je wel, wanneer je besluit naar het buitenland te gaan, om je strikt te houden aan de richtlijnen vanuit de overheid.

Stel dat ik ziek terugkeer van mijn vakantie met code geel. Heb ik dan nog recht op loondoorbetaling van mijn werkgever?
Ja. Je werkgever is wettelijk verplicht om je door te betalen tijdens ziekte. Bij landen met code groen of geel is het volgens de Rijksoverheid verantwoord om te reizen als je de veiligheidsvoorschriften goed in acht houdt. Let bij code geel wel altijd goed op de risico’s en volg de aanwijzingen strikt op. Je hoeft bij terugkomst niet in thuisquarantaine.

Je krijgt je loon niet doorbetaald, wanneer je bewust een gevaarlijke situatie opzoekt. Dat betekent dat je werkgever moet bewijzen dat je opzettelijk of bewust roekeloos hebt gehandeld. Dit moet hij kunnen aantonen en dat is erg lastig te bewijzen.

Let op: het kan zijn dat er over loondoorbetaling bij ziekte andere afspraken zijn gemaakt in de cao, het bedrijfsreglement of jouw individuele arbeidsovereenkomst. Wettelijk heb je recht op 70% loon als je ziek bent. In veel cao’s is afgesproken dat een werkgever meer loon betaalt. Het kan ook zijn dat je slechts (de wettelijke) 70% van je loon krijgt. Check altijd je cao welke afspraken er in jouw bedrijf zijn gemaakt.

En stel dat het vakantieland van code geel naar oranje springt. Heb ik dan nog steeds recht op loondoorbetaling bij ziekte?
Ja, ook dan heb je recht op loondoorbetaling. Als een land tijdens de vakantie van kleur wisselt, van geel naar oranje of rood, dan kun je dat als werknemer vooraf niet voorzien. Wel adviseert de overheid ten strengste om bij terugkomst twee weken in thuisquarantaine te gaan. Maar dit mag dus niet ten koste gaan van je loon.

Mag mijn werkgever mij verbieden om naar een risicogebied, code oranje of rood, af te reizen?
In een risicogebied loop je meer kans op besmetting met het coronavirus. Wil je hier toch naartoe, bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek? Dan kan je werkgever je dat niet verbieden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bepaalt welke landen risicogebieden zijn. Sinds 14 oktober wordt dringend afgeraden naar oranje of rode gebieden te reizen.

Besluit je toch naar een hoog risicogebied – tussen code oranje of rood – te gaan? Dan kan dit gevolgen hebben voor je recht op loon, bijvoorbeeld als je vast komt te zitten in het buitenland. Of als je bij terugkomst niet meer kunt werken, omdat je besmet bent met het coronavirus.

Ik reis af naar een land met code oranje of rood. Wie betaalt de quarantainedagen?
Wanneer je afreist naar een gebied met code oranje of rood, dan weet je bij voorbaat dat je in thuisquarantaine moet. Dat is immers het dringende advies van de overheid. De oorzaak van het feit dat je twee weken niet kunt werken, is dan voor eigen risico. Dit houdt in dat je geen recht hebt op loondoorbetaling, tenzij thuiswerken een optie is of het opnemen van vakantiedagen. Dit laatste kan overigens niet eenzijdig door je werkgever worden opgelegd maar moet in samenspraak tussen werkgever en werknemer worden afgestemd.

Mijn werkgever verplicht mij om, tijdens thuisquarantaine, vakantiedagen op te nemen. Mag dat?
Nee, dat mag niet. Vakantiedagen worden altijd opgevraagd op verzoek van de werknemer. Je werkgever mag je niet eenzijdig verplichten om deze op te nemen. Dat moet altijd in goed overleg.

Mijn werkgever wil niet dat ik met vakantie naar het buitenland ga. Mag hij mij dat verbieden?
Nee, jouw werkgever mag je niet verbieden om naar het buitenland op vakantie te gaan. Hij kan je wel afraden om af te reizen. Besluit je om toch naar een code geel land op vakantie te gaan en word je daarna ziek? Dan is je werkgever wettelijk verplicht om je loon door te betalen. Reis je af naar een code oranje of rood land, houd er dan rekening mee dat je twee weken in thuisquarantaine moet. Houd er rekening mee dat je werkgever je dan niet hoeft door te betalen als je niet kunt thuiswerken. Je hebt immers, vooraf wetende dat je in quarantaine moet, de beslissing genomen om hier toch op vakantie te gaan.

Mijn werkgever wil dat ik mij laat testen als ik in het buitenland op vakantie ben geweest. Mag dat?
Je kan je laten testen als je klachten hebt zoals hoesten, verkoudheid, verhoging, plotseling verlies van smaak en reuk. Kom je uit het buitenland en je hebt deze klachten niet? Dan hoef je niet getest te worden. Het heeft namelijk weinig zin om mensen zonder klachten te testen. De GGD kan niet weigeren mensen zonder klachten te testen. Maar het is niet de bedoeling dat mensen zonder klachten zich laten testen. Ook niet als hun werkgever dat wil. 

Ik heb mijn vakantiegeld nog niet ontvangen, dat moet ik toch gewoon krijgen?
Je werkgever moet het vakantiegeld voor je opsparen en eenmaal per jaar uitbetalen, meestal in mei  of juni. Dat is in de wet en de cao geregeld. Hij kan dus niet zomaar besluiten je vakantiegeld niet uit te betalen. Toch kan je werkgever echt geen geld meer hebben om je vakantiegeld uit te betalen. Je kan proberen afspraken te maken hoe je vakantiegeld wel uitbetaald wordt. Schakel hier de bond bij in.

Heb je geen vakantiegeld gekregen, dan kan je dat melden op het Meldpunt Vakantiegeld>

Mijn werkgever wil mij preventief laten testen op corona als ik terug van vakantie kom. Mag dat?

Nee, je werkgever kan je niet verplicht laten testen op corona. Het staat hem wel vrij om je te wijzen op de RIVM-richtlijnen. Ervaar je bij terugkomst milde gezondheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), laat je dan direct testen door het GGD. Word je positief getest, meld je dan ziek bij je werkgever. Let wel: je bent niet verplicht om door te geven dat je corona hebt. 

Kom je terug uit oranje of rood gebied? Dan word je dringend geadviseerd twee weken in quarantaine te gaan, voordat je terugkeert naar je werkplek. Keer je terug uit een geel gebied en ervaar je geen gezondheidsklachten, dan kun je weer aan het werk. Op het werk, als je niet de mogelijkheid hebt om vanuit thuis te werken. Of, wanneer dat wel kan, dan word je geadviseerd om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. 

 

 

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×