CNV: snel structurele oplossing voor mensen in een zwaar beroep

Het kabinet moet snel werken aan een structurele en betere oplossing voor mensen met een zwaar beroep. Hiervoor pleit het CNV bij de verschijning van de Wet Toekomst pensioenen.

Twee miljoen Nederlanders redden het niet tot hun pensioen, blijkt uit eerder CNV-onderzoek onder 2200 leden. 78% wil graag gebruik maken van een regeling om eerder te stoppen met werken. ‘Het CNV heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt om de RVU-regeling (Regeling Vervroegd Uittreden) in cao’s af te spreken. Maar niet iedere werkgever komt over de brug. Daarbij loopt de regeling in 2025 af. We pleiten dus voor een verlenging van de RVU-regeling terwijl we verder werken aan een goede structurele regeling,’ aldus Patrick Fey, vicevoorzitter CNV en pensioenonderhandelaar.

Meer geld
Het CNV pleit daarnaast voor een hogere belastingvrijstelling zodat mensen die eerder stoppen, netto meer overhouden. Fey: ‘Het nettobedrag waar mensen van moeten leven na het stoppen met werken, is voor tweederde te laag: slechts 1200 euro per maand. Dit bedrag moet hoger, zodat mensen ook na een leven lang hard werken, rond kunnen komen.’

Eerder indexeren

Het CNV is positief dat de Wet Toekomst Pensioenen wordt ingediend. ‘We zetten nu een concrete stap naar het nieuwe stelsel, dat beter aansluit op de huidige arbeidsmarkt. Daarnaast is het mooi dat er meer ruimte komt voor pensioenverhogingen. Veel gepensioneerden wachten al lang op indexatie. Niet indexeren is nauwelijks meer uit te leggen met deze hoge dekkingsgraden en hoge inflatie. Hoe eerder de pensioenen verhoogd kunnen worden, hoe beter. Fijn dat de nieuwe wet hiervoor meer ruimte biedt.’