Oproep CNV: kabinet, maak eerder indexeren snel mogelijk

Het kabinet moet eerder indexeren zeer snel mogelijk maken. Hiervoor pleit het CNV. Het water staat steeds meer gepensioneerden aan de lippen, zeker nu de inflatie torenhoog is en de AOW onvoldoende meestijgt.

‘We krijgen op dit moment talloze signalen van leden binnen over dalende koopkracht. Veel leden hebben steeds meer moeite om rond te komen en willen naar het Malieveld gaan. Het snel kunnen indexeren is broodnodig, zeker omdat veel gepensioneerden al jaren op de nullijn staan. We roepen minister Schouten op de algemene maatregel van bestuur (AMvB) over eerder indexeren zo snel mogelijk te regelen. Met deze AMvB wordt wettelijk mogelijk gemaakt dat indexeren al vanaf 105% kan, in plaats vanaf een dekkingsgraad van 110%,’ aldus Patrick Fey, vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar van CNV.

Pensioenfondsen die op 31 december 2021 of in de loop van 2022 met hun dekkingsgraad boven de 105% staan, roept CNV op om nu al zoveel mogelijk te indexeren. Deze indexatie moet dan in elk geval van 1 januari 2022 zijn toegekend, wat een eventuele nabetaling kan betekenen later in 2022. Fey: ‘De pensioenfondsen behaalden prachtige beleggingsrendementen in 2021. Er is meer geld in kas om te indexeren. Onze leden kijken er reikhalzend naar uit.’

Voor iemand die 1500 bruto pensioen per maand krijgt, betekent 2% indexatie 360 euro per jaar extra. ‘Nu de energierekening stijgt en boodschappen duurder worden, is dit extra geld hard nodig voor veel gepensioneerden. Snel indexeren dus,’ aldus Fey.