Dossier Scholing en Ontwikkeling

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Scholing- en ontwikkeling zijn belangrijk in de steeds sneller veranderende arbeidsmarkt. Wil je ook morgen nog aan het werk zijn, dan moet je je blijven bijscholen en ontwikkelen. Daarom zet het CNV erop in dat mensen weerbaar en wendbaar zijn op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

In de missie van het CNV staat: 'Het CNV vindt inspiratie in het christelijk sociaal denken dat zijn wortels heeft in het evangelie. Van daaruit geloven wij dat ieder mens als streven en doel heeft om 'tot bestemming te komen'. In onze prestatiegerichte en steeds complexere samenleving wil het CNV hieraan bijdragen door mensen weerbaar en wendbaar te maken bij het verrichten van werk.'

Om weerbaar en wendbaar te zijn is het belangrijk dat mensen over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken en niet onnodig belemmerd worden als zij zich willen ontwikkelen. Daarin hebben werknemers een eigen verantwoordelijkheid. Het CNV wil daarom de regie van werknemers over hun eigen loopbaan vergroten, zodat zij hier zelf invloed op kunnen uitoefenen. Hierbij hoort voldoende tijd en geld om aan de eigen scholing en ontwikkeling te werken. Het CNV pleit daarbij voor een individueel ontwikkelingsbudget voor iedere werkende, zodat je zonder al te veel rompslomp en bureaucratie zelf de verantwoordelijkheid voor je loopbaan kunt nemen.

Ook zet het CNV in op een gedegen basis om te participeren op de arbeidsmarkt en kansen voor alle opleidingsniveaus. Hierbij hoort ook inzicht in de eigen competenties en hoe die aansluiten op de vraag op de arbeidsmarkt. Ook inzicht in scholingsmogelijkheden en mogelijkheid om scholing te volgen draagt hieraan bij.

Het CNV heeft een scholings- en ontwikkelingsagenda uitgebracht waarin deze punten verder uitgewerkt zijn. Ook in de concept Arbeidsvoorwaardennota 2017 van het CNV komt scholing uitgebreid aan de orde.

De inzet van het CNV de afgelopen tijd op scholing en ontwikkeling:

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×