Al het nieuws

CNV roept andere pensioenfondsen op ook te indexeren

Pensioenfondsen PME, PWRI en ABP gaan per 1 juli aanstaande alle pensioenen indexeren. Het CNV riep eerder dit jaar al op om pensioenen sneller te verhogen, nu de algemene maatregel van bestuur (AMvB) van kracht is. Dat is nu gebeurd.

Het CNV roept andere pensioenfondsen op dit ook te doen. ‘Pensioenindexatie is broodnodig. Veel gepensioneerden staan al jaren op de nullijn. En gezien de stijgende energie- en brandstofprijzen extra belangrijk. Het is aan de andere pensioenfondsen om het goede voorbeeld te volgen’, aldus Patrick Fey, CNV vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar.

Pensioenindexatie is broodnodig. Zeker nu de energie- en brandstofprijzen stijgen. We roepen andere pensioenfondsen op de pensioenen te verhogen en het goede voorbeeld te volgen.
Patrick Fey - CNV vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar

Tussentijdse pensioenverhogingen zijn nu mogelijk, omdat de overheid de indexatieregels heeft aangepast in aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel. Om de pensioenen te verhogen, moest de dekkingsgraad van een pensioenfonds minimaal 110% zijn. Volgens de nieuwe regels is dat nu nog 105%, waardoor pensioenfondsen eerder kunnen indexeren. Dat geldt ook voor het nieuwe pensioenstelsel. Elk pensioenstelsel zal echter last hebben van hoge inflatie, dus ook het nieuwe pensioenstelsel. Dit heeft een nadelig effect op de koopkracht van gepensioneerden. Inflatiebestrijding hoort daarom tot topprioriteit van het kabinet.

Het CNV ondertekende in juni 2019 het pensioenakkoord. De leden stemde – op hoofdlijnen – in met de gemaakte afspraken. Want de pensioenopbouw blijft verplicht, het solide karakter behouden en pensioenen kunnen eerder worden aangepast aan het – dan geldende – prijsniveau.