Al het nieuws

CNV: thuiswerker financieel in het nauw door hoge inflatie

CNV roept op tot hogere thuiswerkvergoeding

Bij 61% van de thuiswerkers is de huidige thuiswerkvergoeding niet meer toereikend door de hoge inflatie. Slechts 0,7% ontvangt een hogere thuiswerkvergoeding door de gestegen energiekosten. Dit blijkt uit CNV-onderzoek onder 1.000 thuiswerkers.

Van 2 naar 3 euro per dag
Het CNV pleit ervoor dat het kabinet de belastingvrije thuiswerkvergoeding verhoogt naar 3 euro per dag. Nu heeft iedere thuiswerker recht op 2 euro onbelaste vergoeding per dag. 3 euro is in lijn met het Nibud-advies, die een berekening maakte van de huidige kosten voor thuiswerkers.

Toeleggen op thuiswerken
‘Door de hogere energieprijzen zitten veel werknemers financieel klem en leggen ze flink toe op het thuiswerken. 2 euro per dag is niet toereikend meer. Dit bedrag is twee jaar geleden vastgesteld, maar dekt de kosten niet. Alles is duurder geworden: energie, maar ook de aanschaf van materialen om thuis te werken. Vaker op kantoor werken, is ook geen optie omdat men dan met hoge brandstofprijzen te maken krijgt. Daarom willen wij dat het kabinet de onbelaste vergoeding naar 3 euro per dag verhoogt. Dat biedt thuiswerkers meer ruimte,’ stelt Piet Fortuin.

1 op 3: geen thuiswerkvergoeding
Maar liefst een op de drie thuiswerkers ontvangt helemaal geen thuiswerkvergoeding. ‘Een flinke besparing voor werkgevers. Ook omdat de reiskostenvergoeding, die vaak is komen te vervallen, al gauw meer dan 100 euro per maand is. Daar moet dus wel een thuiswerkvergoeding tegenover staan. Dit is voor werkgevers op te brengen: wie fulltime thuiswerkt, krijgt nu hoogstens 50 euro per maand als we uitgaan van 2 euro per dag.’ 

Hogere vergoeding
Het CNV roept werkgevers daarnaast op om een hogere thuiswerkvergoeding te bieden. Slechts 28% ontvangt momenteel een kostendekkende thuiswerkvergoeding. ‘Die thuiswerkvergoeding moet er dus voor iedere thuiswerker komen. Zeker nu de kosten zo hoog zijn en 90% van de thuiswerkers structureel thuis blijft werken.’