Al het nieuws

Oproep CNV: werkgevers, stop met illegaal vragen naar vaccinatiebewijzen

Werkgevers moeten stoppen met het overtreden van de wet door naar vaccinatie- en testbewijzen van werknemers te vragen. In plaats daarvan moeten zij op de werkvloer zoveel mogelijk de ‘klassieke’ coronaregels blijven hanteren: afstand houden, geventileerde ruimtes en waar nodig een mondkapje. Hiervoor pleit het CNV vandaag.

Bijna een kwart van de werknemers stelt dat het gesprek over vaccineren harder is geworden op de werkvloer, blijkt uit nieuw CNV-onderzoek onder 2850 leden. Meer dan de helft geeft aan dat het al dan niet gevaccineerd zijn, tot gedoe leidt. 14% spreekt van een tweedeling tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. 9% stelt dat de vaccinatiedruk de laatste weken toeneemt op het werk. 4% mag zonder vaccinatie- of testbewijs niet op kantoor komen.

Polarisatie
‘De polarisatie in de samenleving neemt toe. Twee kampen staan steeds harder tegenover elkaar. Deze discussie mag niet overslaan naar de werkvloer. De werkplek moet veilig zijn: fysiek waarbij je met in achtneming van de regels coronabesmetting voorkomt. Maar ook mentaal: wie zich niet wil of kan laten vaccineren, moet zich daar niet toe gedwongen voelen,’ stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

We roepen het kabinet op om streng te handhaven bij werkgevers die alsnog vragen naar vaccinatie- en testbewijzen.
Piet Fortuin, CNV-voorzitter

Strenger handhaven
Fortuin: ‘Vandaar dat wij pleiten voor het behouden van de ‘klassieke’ coronaregels zoals we die de afgelopen anderhalf jaar hanteerden. En die bewezen effectief zijn tegen besmettingen. We hoeven het debat niet op scherp te zetten door werkvloeren te splijten in wel of niet gevaccineerd zijn. We roepen daarnaast het kabinet op om streng te handhaven bij werkgevers die alsnog vragen naar vaccinatie- en testbewijzen.’

Grondrechten
42% van de ondervraagden geeft aan dat de ‘oude’ coronaregels, zoals afstand houden, moeten blijven gelden op de werkplek. 23% voelt zich onveiliger sinds de coronaregels zijn losgelaten. Tweederde is geen voorstander van de coronapas op de werkvloer. Fortuin: ‘Wettelijk gezien mag een werkgever ook niet vragen om een coronatoegangsbewijs. En we roepen het kabinet ook op om dit zeker niet toe te staan. Het gaat in tegen de grondrechten van werknemers.’

Het hanteren van de coronaregels is bovendien makkelijk toe te passen. De meerderheid van de werkplekken is nog steeds ingericht op coronaproof werken, blijkt uit het CNV-onderzoek. 62% stelt dat de werkruimtes voldoende zijn geventileerd. Van de mensen die thuis kunnen werken, werkt 63% nog steeds zoveel mogelijk thuis.

Hand reiken
‘Het CNV vindt dat vaccinatie nog steeds een goede manier is om de crisis in te dammen en de druk op de zorg beheersbaar te houden. Maar we moeten ook realistisch zijn: vaccinatie beschermt grotendeels tegen ic-opnames. Het is echter geen waterdicht systeem om besmettingen te voorkomen. Om de werkplek veilig te houden, zijn de coronaregels de beste methode om besmettingen te voorkomen. Laten we elkaar de hand reiken in een werkwijze die voor beide partijen te handhaven is,’ aldus Fortuin.