Al het nieuws

‘Blij met steunpakketten voor getroffen sectoren’

Het CNV is blij dat het kabinet nu snel met een ruimhartig steunpakket komt voor sectoren die nu getroffen worden door de maatregelen. Anders dreigen teveel mensen hun baan te verliezen. Dat is de reactie van het CNV naar aanleiding van de persconferentie van zojuist. Het CNV riep eerder op tot steun voor deze sectoren.

‘Een economische crisis en duizenden ontslagen is het laatste dat we nu kunnen gebruiken. De sectoren die het kabinet deels wil sluiten, zijn precies de sectoren die eerder ook al zijn geraakt en fragiel zijn. We weten dat personeel als eerste het onderspit delft als het minder gaat. Het is goed dat het kabinet nu met een nieuw steunpakket komt,’ stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Investeren in de zorgcapaciteit, leren van het buitenland en Nederland snel pandemie-bestendig maken moet nu de hoogste prioriteit krijgen. Minder paniekvoetbal, meer doordacht beleid.
Piet Fortuin, CNV-voorzitter

Het CNV roept het kabinet daarnaast met klem op om een lange termijnvisie te formuleren voor de coronacrisis. ‘We hobbelen nu teveel van maatregel naar maatregel. Met schrijnende taferelen tot gevolg. Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook op tal van werkvloeren waarbij de onzekerheid en onrust toeneemt. Investeren in de zorgcapaciteit, leren van het buitenland en Nederland snel pandemie-bestendig maken moet de hoogste prioriteit krijgen. Minder paniekvoetbal, meer doordacht beleid.’