Al het nieuws

Reactie CNV op kabinetsmaatregelen corona ‘Veilige werkplek staat voorop’

Een veilige werkplek staat altijd op nummer één. Bij oplopende besmettingen zouden maatregelen daarom weer moeten worden herzien. Dat is de reactie van het CNV op de persconferentie van zojuist.

‘Het vaccin biedt geen garantie tegen besmettingen op de werkvloer, wel tegen ernstig ziekteverloop. Mocht het aantal besmettingen weer oplopen, dan roept het CNV dit kabinet op om de maatregelen weer te herzien. Tijdig ingrijpen is nodig om zorgmedewerkers niet zwaarder te belasten. De anderhalve meter afstand en striktere hygiëneregels zouden dan bijvoorbeeld weer ingevoerd moeten worden op de werkvloer,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Een directe of indirecte vaccinatiedwang is een inbreuk op de lichamelijke integriteit en in strijd met het zelfbeschikkingsrecht.
Piet Fortuin, CNV-voorzitter

Ruimhartiger thuiswerkbeleid
Een iets ruimhartiger thuiswerkbeleid is momenteel prima wat het CNV betreft. ‘Veel thuiswerkers zijn eenzaam. De werkplek moet echter wel veilig zijn. Bij één op de vijf thuiswerkers is de kantoorplek niet coronaproof, bleek uit eerder CNV-onderzoek. We roepen werkgevers op om de veiligheid op kantoor wel te garanderen. Werknemers die zich niet veilig voelen op de werkvloer, moeten zich vrij voelen om thuis te blijven werken’, stelt Fortuin.

Geen vaccinatiedwang
Het CNV blijft benadrukken dat werkgevers hun medewerkers niet onder druk mogen zetten om zich te laten vaccineren. Fortuin: ‘Een directe of indirecte vaccinatiedwang is een inbreuk op de lichamelijke integriteit en in strijd met het zelfbeschikkingsrecht. We zijn daarnaast tegen een registratieplicht van personeel. Het lost geen enkel probleem op, al was het maar omdat ook gevaccineerde mensen het virus kunnen overdragen.’