Al het nieuws

Reactie CNV op wetswijziging ouderschapsverlof

‘Zorgen voor je kind moet geen elitaire bezigheid zijn’

Een goede stap richting meer tijd voor zorg en gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Dat is de reactie van het CNV op het zojuist aangenomen voorstel door de Eerste Kamer. Ouders krijgen vanaf augustus 2022 negen weken ouderschapsverlof tegen 70% van hun loon. Eerder was dat slechts 50%.

‘Een broodnodige verbetering van het eerdere voorstel en echt heel belangrijk dat dit gebeurt. Maar wat het CNV betreft zijn we er nog niet. Nog steeds zal het hiermee vooral de hogere inkomens haalbaar zijn om van deze regeling gebruik te gaan maken. Terwijl zorgen voor je kind geen elitaire bezigheid zou moet zijn. Wij pleiten daarom uiteindelijk voor 100% doorbetaald ouderschapsverlof. Alle inkomens kunnen dan op dezelfde manier profiteren van deze regeling. We roepen een nieuw kabinet dan ook om door te pakken: werk in de komende jaren naar een regeling met een volledig doorbetaald verlof,’ stelt Jan-Pieter Daems, bestuurslid van CNV.