Ultimatum aan NS: actie dreigt

CNV eist meer waardering voor spoormedewerkers in nieuwe cao

CNV Vakmensen heeft vrijdag 5 augustus een ultimatum gesteld aan NS. Stemt het spoorbedrijf voor 12 augustus 16.00 uur niet in met de cao-eisen van CNV-leden, dan volgen er acties. CNV-onderhandelaar Ike Wiersinga: ‘Wij hebben tijdens de cao-onderhandelingen ingezet op zinvol werk en waardering van medewerkers. NS heeft daar niet eens op gereageerd en wilde alleen maar praten over kosten en geld.’

De CNV Vakmensen-bestuurder is dan ook verbijsterd: ‘Juist in deze tijd van krapte, hoge werkdruk en corona verwacht je van werkgevers zoals de Nederlandse Spoorwegen dat zij via de cao willen laten zien dat ze vinden dat hun medewerkers ertoe doen’, zegt ze. ‘Maar daar geven ze helemaal geen blijk van. In plaats daarvan weigeren ze te onderhandelen over verbeteringen.’
Tijdens een aantal intensieve ledenraadplegingen verwees een grote meerderheid (76%) van de CNV-leden het NS-eindbod met een beperkte loonsverhoging en zonder noemenswaardige verbeteringen dan ook naar de prullenbak.

Goede afspraken

In het ultimatum eist CNV Vakmensen een cao van 1 of 2 jaar met elk jaar 4,5% loonsverhoging plus een decemberuitkering van 8,33%. Daarnaast eist CNV Vakmensen (onder andere) dat er afspraken worden gemaakt over maximale pensioenopbouw, vervroegde uittreding en over opleidingsmogelijkheden. Wiersinga: ‘Afspraken waarmee je laat zien dat je waardering hebt voor je mensen, dat ze ertoe doen en dat je ze zeker niet kwijt wilt.’

Actiebereid

Tijdens de ledenvergaderingen gaven de leden bovendien aan bereid te zijn desnoods actie te voeren om hun eisen ingewilligd te krijgen. ‘Reageert NS niet of onvoldoende op ons ultimatum, dan gaan we op actie over’, zegt Wiersinga. ‘ Mocht het nodig zijn, dan is het neerleggen van werk een optie.’