Vanaf 1 maart 2022: het STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Voor werkenden en werkzoekenden komt er vanaf 1 maart 2022 het STAP-budget. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Je kan maximaal €1.000 aanvragen voor scholing en ontwikkeling, in te zetten voor opleiding, cursus op training.

Voor de subsidie is jaarlijks €218 miljoen beschikbaar. De overheid denkt dat ongeveer 300.000 mensen per jaar gebruik kunnen maken van een STAP subsidie.

Voor wie is STAP?

Je maakt aanspraak op de STAP-regeling, als je:

  • Tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent;­­­­
  • EU-burger of partner van een EU-burger bent;
  • Je ten minste 6 maanden in Nederland verzekerd bent geweest voor de volksverzekeringen, in een periode van 2 jaar en 3 maanden tot 3 maanden voor de dag dat je een aanvraag doet:
  • Dit jaar nog geen STAP-budget hebt gekregen en er nog budget is;
  • Voor de opleiding STAP-budget kan krijgen (volgens het scholingsregister van DUO).

De opleidingen

Met het STAP-budget kun je een opleiding van een STAP-opleider doen. Dat kan bijvoorbeeld een vakopleiding, training persoonlijke ontwikkeling of een mbo-, hbo-, of wo-programma zijn.

Het aanbod van STAP-opleiders is opgenomen in het scholingsregister van DUO. Alleen aanbod dat in het register staat komt in aanmerking voor een STAP-budget Dit scholingsregister van DUO is straks in te zien bij de aanvraag van je STAP-budget subsidie in het STAP-portaal van UWV (vanaf 1 maart 2022).

De vergoede kosten

Per kalenderjaar kan de deelnemer maximaal één STAP-opleiding doen, waarvoor je maximaal 1.000 euro STAP-budget krijgt.

Kosten die hiermee vergoed kunnen worden zijn kosten voor het volgen van de scholingsactiviteit (les-, cursus- of college- of examengeld), en ook kosten voor verplichte leermiddelen (waaronder cursusmateriaal en boeken) en beschermingsmiddelen die beslist nodig zijn voor het volgen van de opleiding en die door de opleider in rekening worden gebracht bij de deelnemer.

Overige kosten die verband houden met de scholingsactiviteit, zoals extra aangeschafte boeken, komen niet in aanmerking voor vergoeding. Deze kosten zijn voor rekening van de aanvrager. Ook kosten voor elektronische apparatuur, zoals computer, laptop, tablet en telefoon komen niet in aanmerking voor vergoeding.

STAP-budget in plaats van scholingsaftrek

De STAP-regeling wordt ingevoerd als vervanger van de fiscale aftrek scholingskosten. Na 1 januari 2022 zijn kosten voor scholing niet meer aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Juist mensen die het meest baat hebben bij een investering in hun loopbaan, maakten het minst gebruik van de aftrekregeling. De overheid hoopt met de STAP-regeling deze mensen beter te bereiken. Met het STAP-budget kunnen mensen zelf kiezen voor het volgen van scholing of opleiding

Aanvragen STAP-budget bij UWV

Wil jij het STAP-budget aanvragen voor een opleiding, cursus of training? Dan kun je vanaf 1 maart 2022 je STAP-budget aanvragen. Als je aanvraag is goedgekeurd, keert het UWV het bedrag uit aan de opleider. De aanvragen worden beheerd en uitgevoerd door UWV. Daar vraag je dan ook het budget aan.

Aanvragen STAP-budget

Vragen en antwoorden over het STAP-budget