Alles over het MLT-advies

Op 2 juni presenteert het CNV, samen met andere vakbonden- en werkgeversorganisaties een SER Middel Lange Termijn-advies. Kortweg mlt-advies. Een belangrijk en historisch moment. Het CNV is erg blij met dit advies, omdat het de positie van werkenden flink verbetert.

In dit artikel lees je alles over het mlt-advies. Eerst leggen we kort uit wat het mlt-advies is en welk gewicht dit heeft. Maar vooral wat het voor jou als werkende betekent.

Wat is een MLT-advies?

Een mlt-advies is een advies voor het sociaal economische beleid voor een kabinetsperiode van vier jaar. Dit geeft richting en vorm aan het kabinetsbeleid. Het is uiteraard geen toeval dat het mlt deze week wordt gepresenteerd. Precies nu is informateur Mariette Hamer bezig met de vorming van een nieuw kabinet. Op dit moment schetst ze ook de inhoudelijke contouren van het nieuwe regeerakkoord. Dit advies past daar dus mooi in.

Waarom zou de politiek dit overnemen?

Omdat dit advies breed gedragen is: door zowel werkgevers- als werknemersorganisaties en de onafhankelijke leden van de SER. Zeker nu is dit relevant: we hebben maar liefst 17 partijen in de Tweede Kamer. Het is een stevige klus om een regering te vormen en dan ook beleid te ontwikkelen waar zoveel partijen achter staan. Dan is het mooi als er een advies ligt dat maatschappelijk breed gedragen is. We achten de kans groot dat de politieke partijen dit overnemen.

Wat als je in loondienst bent? Wat betekent het MLT voor jou?

Als je een vast contract hebt, verandert er voor jou het minst. Er zijn echter wel een aantal kleine wijzigingen. Deze zijn met name bedoeld om het aannemen van mensen in vaste dienst aantrekkelijker te maken:

  • Werkgevers krijgen meer externe hulp bij re-integratie van zieke werknemers. Als daar aanleiding toe is, kan in overleg ook worden gekeken naar re-integratie bij andere werkgevers. De twee jaar loondoorbetaling bij ziekte blijft ongewijzigd.
  • Als je wordt ontslagen, en je werkgever begeleidt je, in overleg met jou, naar ander werk, krijg je geen transitievergoeding meer.
  • Bij minder werk, kan je werkgever tot 20% van de arbeidsduur, compensatie krijgen voor de misgelopen inkomsten. Mocht het iets minder goed gaan met je bedrijf, dan is de kans op een snel ontslag dus kleiner. Je werkgever kan je makkelijker doorbetalen.

En voor werkenden met een tijdelijk contract?

Jouw werkgever mag met jou drie tijdelijke contracten overeenkomen, voor maximaal drie jaar. Voorheen mocht je werkgever je na drie contracten wegsturen, om je na een half jaar weer in dienst te nemen. Dat geldt nu alleen nog maar voor scholieren en studenten, of mensen die seizoensarbeid verrichten.

Download het SER MLT-advies

Ben jij benieuwd naar het complete SER MLT-advies 'Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en herstel van de samenleving'? Download dan nu het complete rapport.

Download

En voor werkenden met een tijdelijk contract?

Jouw werkgever mag met jou drie tijdelijke contracten overeenkomen, voor maximaal drie jaar. Voorheen mocht je werkgever je na drie contracten wegsturen, om je na een half jaar weer in dienst te nemen. Dat geldt nu alleen nog maar voor scholieren en studenten, of mensen die seizoensarbeid verrichten.

Voor werkenden met een oproep/ 0-urencontract?

Oproep- (inclusief nuluren-)contracten worden afgeschaft. In plaats daarvan krijg je een basiscontract met ten minste een kwartaalurennorm: een vast aantal uren per kwartaal. Dat wordt bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren in het vorige kwartaal. Uitgangspunt is dat alle werknemers economisch zelfstandig kunnen zijn.

En zzp-ers?

  • Wie onder de 35 euro per uur verdient als zzp-er en dat onvrijwillig doet, kan via de rechter afdwingen dat hij als werknemer in dienst komt. De bedoeling is dat werkgevers gestimuleerd worden om deze mensen in vaste dienst aan te nemen.
  • De zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd. Deze geldt straks alleen voor zelfstandigen die daadwerkelijk risico lopen met eigen investeringen.
  • Er komt een fonds voor zzp’ers voor bijzondere en onvoorziene omstandigheden. Zzp’ers dragen hier zelf aan bij. Dit om te voorkomen dat, zoals in de coronacrisis, honderdduizenden zzp’ers ineens geen werk en inkomsten meer hebben.

De uitzendkrachten?

  • Als je in fase A zit, die 78 weken duurt, heb je vaak geen recht op loondoorbetaling bij ziekte, pensioenopbouw en je kunt op elk moment op straat komen te staan. Dit moet anders. Deze fase duurt daarom vanaf nu nog maar een jaar. Daarna ga je naar Fase B, waarin je meer zekerheden hebt. Je werkgever kan je ook niet, zoals nu, een tijdje ontslaan, om je daarna weer een tijdlang in Fase A te houden. Deze maatregel betekent dus een flinke vooruitgang voor uitzendkrachten.
  • Je krijgt hetzelfde betaald als de mensen die in vaste dienst zijn bij het bedrijf dat je inleent. Ook werk je onder dezelfde arbeidsvoorwaarden. Dit betekent voor veel uitzendkrachten dat ze meer gaan verdienen. Ook is de kans groter dat de werkgever jou in vaste dienst neemt. Je bent immers even duur als een vaste kracht
  • Je bouwt direct bij het begin van je dienstverband al pensioen op.

Bij- en omscholing op veranderende arbeidsmarkt

Bijscholing en omscholing houdt werkenden en werkzoekenden aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Want banen en werk veranderen of verdwijnen door nieuwe technieken en digitalisering. Corona versterkt dit. Werknemers- en werkgeversorganisaties helpen werkenden, met steun van de overheid, te begeleiden van werk-naar- werk. Of, te ondersteunen in een loopbaantraject, als de werknemer een nieuwe stap wil maken in zijn of haar carrière.