CNV in Europa

Lidmaatschap Europese organisaties

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

CNV in Europa

Steeds meer afspraken op Europees niveau hebben gevolgen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarom zetten wij ons ook op Europees niveau in voor de belangen van werknemers. 

 • Europese Koepel van Vakbonden
  In de Europese Koepel van Vakbonden, de EVV, komt het CNV op voor de belangen van Europese werknemers. Een andere naam voor EVV is ETUC, de European Trade Union Confederation.

 • European Union of Christian Democratic Workers (EUCDW)
  EUCDW staat voor European Union of Christian Democratic Workers. De EUCDW verenigt 24 christelijk sociale (werknemers-) organisaties uit 18 landen en kan invloed uitoefenen binnen de Europese Volks Partij (EVP) op voor werknemers relevante dossiers. Vanuit Nederland is EUCDW-Nederland aangesloten. Dit is een organisatie waar (CDA-) vertegenwoordigers uit de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het Europees Parlement samen met CNV’ers periodiek bijeen komen. Het EUCDW-Nederland is ontstaan uit het feit dat er binnen het CDA geen georganiseerde werknemersgroep bestaat, anders dan bijvoorbeeld in Duitsland of België, waar het EUCDW zijn oorsprong kent. Het CNV is secretaris van de EUCDW-Nederland en oefent op die manier invloed uit op de standpunten van het EUCDW.

 • Europees Economische en Sociaal Comité
  We zijn ook lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC). Dit is voornamelijk een adviesorgaan voor de drie grote Europese instellingen: het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie. Daarnaast betrekt het EESC het Europese maatschappelijk middenveld bij de Europese integratie, en stimuleert het landen buiten de EU om adviesorganen vergelijkbaar met de EESC op te richten.
 • Better Regulation Watchdog
  We aangesloten bij de Better Regulation Watchdog (BRWN). In deze organisatie bewaakt het CNV samen met andere vakbonden, milieu-organisaties en consumentenorganisaties de Europese wetgeving. Zodat wetgeving goed uitpakt voor iedereen.

 • Het CNV wil een sociaal, eerlijk en stabiel Europa. Dat is hard nodig om het draagvlak voor Europese samenwerking te behouden en om oneerlijke concurrentie, verdringing en uitbuiting tegen te gaan. In aanloop naar de Europese verkiezingen in 2019 presenteert het CNV tien maatregelen om Europa socialer te maken. Download hier het Pamflet Europese verkiezingen.

 

 

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×