Wij maken op deze website gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op "Ik ga akkoord" klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Vacatures

Werken bij het CNV

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Managing Director CNV Internationaal

Binnen het CNV is CNV Internationaal als zelfstandige stichting actief. De activiteiten van CNV Internationaal worden grotendeels gefinancierd door het zogenaamde Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

CNV Internationaal heeft tot doel het stimuleren van de naleving van internationale arbeidsrechten, verbeteren van de situatie van werkenden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en het versterken van vakbondsorganisaties aldaar. Dit gebeurt door financiële en technische ondersteuning aan enkele tientallen organisaties in de partnerlanden, alsmede door beleidsbeïnvloeding in Nederland en Europa, en soms daarbuiten. Daarnaast worden er draagvlakversterkende activiteiten ontplooid, voornamelijk via campagnes en voorlichting gericht op (potentiële) CNV-leden. De werkzaamheden zijn binnen CNV Internationaal vorm gegeven in drie regio’s en worden uitgevoerd door een multidisciplinair team van 17 gedreven professionals. 

 Het CNV zoekt voor CNV Internationaal een MANAGING DIRECTOR V/M

CNV Internationaal is een kleine organisatie met ambities. Wij zijn daarom op zoek naar een enthousiaste netwerker en verbinder, politiek strateeg, praktische idealist, creatieve denker, een visionair met de juiste communicatieve vaardigheden. Onze nieuwe collega heeft kennis van en affiniteit met internationaal vakbondswerk, in de context van o.a. de ITUC, de ILO en andere internationale verbanden, heeft oog voor politiek strategische innovatieve kansen én is een man of vrouw die goed past in het team van CNV Internationaal.

De nieuwe managing director zal zich in hoofdzaak richten op de volgende twee resultaatgebieden: 

1.      Versterken van de positie van CNV Internationaal in binnen- en buitenland:

 • Heeft een helder beeld van de toekomst van CNV Internationaal en weet dit te vertalen in voorstellen voor strategie, beleid en financiering;
 • Onderhoudt en ontwikkelt een breed netwerk van relevante stakeholders en donoren;
 • Handelt vanuit het uitgangspunt dat CNV Internationaal deel uitmaakt van de CNV Vakcentrale en is in staat om effectief en strategisch met interne partijen samen te werken (aangesloten bonden bij het CNV) en hen te betrekken bij het werk van CNV Internationaal;
 • Vertegenwoordigt CNV Internationaal bij diverse interne en externe overleggen en platforms;
 • Heeft een goede politieke antenne, heeft een scherp beeld van ontwikkelingen in de politieke en sector agenda in Nederland en Europa en speelt in op ontwikkelingen en trends;
 • Treedt indien wenselijk op als lobbyist op vakbondsspecifieke thema’s. 

2.      Leiding geven aan de afdeling:

 • Is met inachtneming van door het  Bestuur vastgestelde kaders integraal verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid en beheer, waaronder het VMP, begroting, bedrijfsprocessen;
 • Vertaalt het vastgestelde beleid naar doelstellingen in de vorm van activiteitenplannen en programma’s; 
 • Heeft de dagelijkse leiding over de afdeling;
 • Onderhoudt een nauwe band van afstemmen en informeren met de voorzitter van het  Bestuur;
 • Legt verantwoording af aan het Bestuur;
 • Ondersteunt het  Bestuur en de besturen van de aangesloten bonden;
 • Communiceert over lobbyinzet en –resultaat.  

Aanvullende functie eisen:

 • Heeft hart voor internationale samenwerking en ervaring in of affiniteit met vakbondswerk zowel in Nederland als daarbuiten
 • Heeft een visie op sociale dialoog
 • Kiest er bewust voor te werken in een Christelijke organisatie 
 • Heeft een relevante academische opleiding 
 • Heeft aantoonbare leidinggevende ervaring in een professionele organisatie;
 • Beschikt over ervaring met processen van bedrijfsvoering (financiën, hrm, kwaliteitsnormen)  
 • Heeft aantoonbare ervaring met ontwikkelingssamenwerking, bij voorkeur gewerkt in een ontwikkelingsland
 • Neemt connecties in /en kennis van internationaal bedrijfsleven, politiek en op gebied van MVO/duurzaamheid mee
 • Beschikt over fondsenwervende- en lobbycapaciteiten en ervaring
 • Heeft ervaring met het werken in programma’s gefinancierd door BuZa. 
 • Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands, Engels en bij voorkeur ook van het Frans en Spaans 
 • Heeft een stimulerende en resultaatgerichte persoonlijkheid
 • Is doortastend en creatief in bedenken van alternatieve oplossingen
 • Beschikt over uitstekende communicatieve – en onderhandelingskwaliteiten 
 • Heeft zelfinzicht en is besluitvaardig
 • Maakt gebruik van de ervaring, kennis en capaciteiten beschikbaar in het team.

Wij bieden:
Een dynamische functie voor 36 uur per week in Utrecht. Je werkt in een informele werksfeer in het hart van de internationale afdeling van de CNV Vakcentrale. Een positie die je de mogelijkheid geeft om CNV Internationaal en de vakbonden in de partnerlanden in Azië, Afrika en Latijns Amerika op een hoger plan te brengen. 

Salarisindicatie: 
Maximaal € 6.470,24 bruto per maand bij 36 uur per week exclusief 8% vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering. 

Meer weten?
Belangstellenden kunnen informatie inwinnen bij Arend van Wijngaarden, voorzitter CNV Vakcentrale en CNV Internationaal 030 - 751 1236 of per e-mail a.vanwijngaarden@cnv.nl

Reageren
Stuur motivatie +cv uiterlijk 10 juni 2019 naar Joost Ausems, algemeen secretaris/penningmeester CNV via j.ausems@cnv.nl of postbus 2475, 3500 GL Utrecht

Voor de functie wordt tegelijkertijd in- en extern geworven. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat. 

 

 

 

 

Column

Kabinet moet zich inzetten voor duurzame arbeidsrelaties

Het Reformatorisch Dagblad publiceerde op 1 december een gezamenlijk artikel van CNV, RMU en CGMV. De vakbonden maken...

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×