Vacatures

Werken bij het CNV

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Project-Controller SSC Administraties (36 uur)

Het SSC Administraties van CNV Vakcentrale te Utrecht is op zoek naar een enthousiaste en proactieve projectcontroller die vorm kan geven aan deze nieuwe rol in onze organisatie.

Over het CNV
Het CNV heeft als taak de belangen van mensen te behartigen op het gebied van werk en inkomen. Met een open, deskundige en persoonlijk betrokken stijl werken wij primair voor CNV-leden.Het CNV streeft naar een samenleving waarin mensen zoveel mogelijk gelijke kansen hebben en duurzaamheid een centraal begrip is. Medewerkers, vrijwilligers en leden van het CNV wenden hun talenten aan om deze idealen om te zetten in diensten op maat, aansprekende producten en opvallende acties. Om dit te bereiken voert het CNV een permanente dialoog met de leden, de samenleving en internationale organisaties op het gebied van mens en werk.Het CNV wil een herkenbare beweging zijn en blijven. Voor iedereen die zich inzet voor het CNV willen wij een inspirerende en uitdagende omgeving vormen waarin ieder zijn talenten kan ontwikkelen. Dit geldt uiteraard ook voor onze medewerkers. 

Wat ga je doen als Project-Controller?
Het SSC Administraties verzorgt de Financiële en de Personeels- & Salarisadministratie voor de aangesloten CNV-bonden, CNV Vakcentrale en een aantal Stichtingen. Gezien de toename van het aantal (subsidie) projecten zijn we op zoek naar iemand met ervaring in het vertalen van de subsidie-eisen naar de inrichting van de projectadministratie en het opzetten van de rapportage richting interne klanten, projectleiders en subsidieverstrekkers.

Wat zijn de werkzaamheden?

 • Ondersteunen bij het aanvragen, opzetten, inrichten en verantwoorden van (subsidie)projecten
 • Vertalen van de informatiebehoefte van de klant en de subsidiegever naar managementrapportages
 • Mede inrichten en beheren van de project- en urenschrijfmodule
 • Opstellen van periodieke rapportages
 • Controlewerkzaamheden
 • Mede-opstellen van de jaarrekening en het balansdossier
 • Bijdrage leveren aan het verbeteren van de processen op de afdeling en de kwaliteit van het SSC Administraties

Wat verwachten we van jou?

 • Pro actief, enthousiast, kritisch en oplossingsgericht
 • Klantgerichte instelling
 • Teamspeler 

Wat vragen we van jou?

 • Minimaal HBO niveau
 • Minimaal 5 jaar werkervaring met projectadministratie en subsidietrajecten
 • Ervaring met het ontwikkelen van rapportages
 • Uitstekende kennis van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk
 • Uitstekende kennis van Excel 

Wat bieden we?

 • Een functie voor 36 uur per week
 • Een salaris - afhankelijk van het aantal jaren ervaring – van minimaal € 2.898,76 in de aanloopschaal en maximaal € 4.478,03 in de functionele schaal bij 36 uur per week. Daarnaast kent CNV een pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals 8% vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van 8,33%, een individueel budget en een pensioenregeling via PFZW.

Interesse?
Informatie bij en reactie naar Jolanda van der Zande, manager SSC Administraties. Stuur uiterlijk 7 juli 2020 een reactie met motivatie en cv per e-mail naar j.vanderzande@cnv.nl. Heb je vragen, neem dan contact op via dit mailadres of 06 - 20 54 16 10.


Vacature: Manager CNV Info

Over het CNV
Het CNV heeft als taak de belangen van mensen te behartigen op het gebied van werk en inkomen. Met een open, deskundige en persoonlijk betrokken stijl werken wij primair voor CNV-leden.

Het CNV streeft naar een samenleving waarin mensen zoveel mogelijk gelijke kansen hebben en duurzaamheid een centraal begrip is. Medewerkers, vrijwilligers en leden van het CNV wenden hun talenten aan om deze idealen om te zetten in diensten op maat, aansprekende producten en opvallende acties. Om dit te bereiken voert het CNV een permanente dialoog met de leden, de samenleving en internationale organisaties op het gebied van mens en werk.

Het CNV wil een herkenbare beweging zijn en blijven. Voor iedereen die zich inzet voor het CNV willen wij een inspirerende en uitdagende omgeving vormen waarin ieder zijn talenten kan ontwikkelen.

Over CNV Info
CNV Info is een samenwerkingsverband van verschillende opdrachtgevers/aangesloten vakbonden uit de CNV-organisatie. CNV Info verzorgt de volledige eerstelijns dienst­verlening voor het CNV door het beantwoorden van (inhoudelijke) vragen en het oplossen van concrete (juridische) problemen van leden en niet-leden, dan wel het bemiddelen daarbij, zowel telefonisch, per e-mail, chat als schriftelijk. Daarmee beïnvloedt CNV Info in belangrijke mate het imago van het CNV en zijn aangesloten organisaties. CNV Info bestaat uit de teams informatie & advies en sociaal juridische dienstverlening.

De medewerker Informatie & Advies verstrekt algemene informatie (b.v. kosten van lidmaatschap, dienstverlening door en beleidsstandpunten van het CNV), het beantwoorden - in algemene zin - van inhoudelijke vragen (b.v. over belastingen, volksverzekeringen, ziektekosten, pensioenakkoord) en het afhandelen van klachten. Specialistische vragen worden doorgespeeld aan interne deskundigen, individuele arbeidsrechtelijke en sociale zekerheidsvragen aan een sociaal juridisch medewerker. De sociaal juridisch medewerker verleent advies en ondersteuning aan individuele leden van het CNV op het gebied van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en het pensioenrecht.  
Wat ga je doen als manager CNV Info?
Als manager CNV Info (45 medewerkers) is het allereerst jouw verantwoordelijkheid om samen met de teamleiders sociaal juridische medewerkers en de teamleider Informatie & Advies continu te werken aan de kwaliteit van de dienstverlening. Daarbij heb je een open oog voor mogelijkheden om de resultaten van CNV Info door te vertalen naar de andere onderdelen van het CNV. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor CNV brede projecten en voor de verdere uitbouw van CNV Info binnen het CNV. Je werkt op basis van servicecontracten (SLA) met de opdrachtgevers. 

Wij vragen: 
Wij zoeken een praktisch ingestelde HBO/WO-er met:

 • organisatietalent, gericht op actie en samenwerking;
 • minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van leidinggeven binnen een servicegerichte omgeving, ervaring in de call center branche is een pré;
 • klantgerichtheid;
 • gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • een proactieve en enthousiasmerende houding, gericht op resultaat;
 • goede communicatieve vaardigheden;
 • die in staat om het totaaloverzicht te behouden en onderlinge verbanden te signaleren en daarop actie te ondernemen; 
 • kennis van CRM en nieuwe technieken, applicaties en toepassingen op ICT gebied o.a. social media om de dienstverlening uit te breiden en/of te verbeteren;  
 • ervaring om te werken met meerdere klanten tegelijkertijd en een afweging voor prioriteit te maken op basis van belang, urgentie, beschikbaarheid en complexiteit;
 • kennis en ervaring met leveranciersmanagement, onderhandelen, afsluiten van overeenkomsten en het bewaken van SLA’s.

Persoonlijke eigenschappen

 • uitstekende interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden in woord en geschrift,
 • goed ontwikkeld analytisch vermogen, 
 • assertief maar niet arrogant, gericht op samenwerking, 
 • representatief,
 • daadkrachtig,
 • people manager met het vermogen om te verbinden,
 • organisatiesensitiviteit, gewend in een politieke omgeving te opereren zonder zelf aan duidelijkheid in te boeten.

Wij bieden:
Een functie voor 36 uur per week in Utrecht, ons kantoor ligt naast Station Utrecht Overvecht. Je start met een jaarcontract met mogelijkheid tot omzetting tot een contract voor onbepaalde tijd.

Het salaris is afhankelijk van het aantal jaren ervaring en bedraagt minimaal € 4.619,40 in de aanloopschaal en maximaal € 6.567,29 in de functionele schaal. Daarnaast kent CNV een pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaaruitkering van 8,33%, een individueel budget en een pensioenregeling via PFZW.

Geïnteresseerd?
Informatie bij Hélene Knoester, manager CNV Info ad interim, telefoon 06-14 01 22 06 en e-mail h.knoester@cnv.nl

Reageren? Stuur uiterlijk 22 juni 2020 per e-mail een reactie met motivatie en cv naar Johan Slok, algemeen secretaris via sollicitatie-cnvvakcentrale@cnv.nl 

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern gepubliceerd. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 


Sectorvoorzitter Onderwijs (Bestuurslid CNV Connectief)

CNV Connectief zoekt naar een Sectorvoorzitter Onderwijs, tevens bestuurslid van CNV Connectief. Kun je als lid van het collegiaal bestuur van CNV Connectief vormgeven aan de ontwikkelingen van de vereniging en de werkorganisatie? Beschik je als Sectorvoorzitter over passie voor het onderwijs? Wil je een bijdrage leveren aan de toekomst van de vakbeweging? Dan zien wij jouw reactie graag tegemoet.

Functieomschrijving

Vakcentrale CNV wil een herkenbare beweging zijn en blijven, met als taak de belangen van mensen te behartigen op het gebied van werk en inkomen. Vanuit 3 bonden geeft het CNV invulling aan deze taak.
CNV Connectief is de bond van en voor mensen in het onderwijs, bij de overheid, de publieke diensten en zorg & welzijn.  Het bestuur van CNV Connectief is een collegiaal bestuur en bestaat momenteel uit vier en in de toekomst uit drie leden. De bestuurlijke taken zijn via portefeuilles verdeeld: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurder in de zin van de WOR. Bestuursleden zijn integraal eindverantwoordelijk voor alle facetten van de organisatie.

Daarnaast zijn bestuursleden ook sectorvoorzitter voor één van de sectoren: Onderwijs, Overheid & Publieke Diensten en Zorg & Welzijn. De sectorvoorzitter is namens het bestuur in- en extern het bestuurlijke aanspreekpunt of de woordvoerder, bewaakt de voortgang en rapporteert aan het bestuur, de raad van toezicht en de vereniging. De omgeving waarin het Sectorvoorzitter Onderwijs (bestuurslid CNV Connectief) opereert bestaat onder meer uit (kader)leden en de medewerkers van de werkorganisatie, de vakcentrale CNV, werkgeversorganisaties in het onderwijs, vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politiek en de media.

Het bestuur van CNV Connectief geeft leiding aan de vereniging en de werkorganisatie. Zij ziet daarin voor zichzelf een inspirerende en motiverende taak weggelegd op strategisch niveau. De dagelijkse leiding van de werkorganisatie heeft het bestuur neergelegd bij het managementteam

De Sectorvoorzitter Onderwijs functioneert als boegbeeld aan een relatief groot aantal overlegtafels: in de belangenbehartiging op het gebied van onderwijsbeleid en beroepsinhoud, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Van primair en bijzonder tot hoger en universitair onderwijs. De samenwerking met sectorraden (werkgevers), andere vakbonden en (nieuwe) beroepsverenigingen is intensief en soms ook ingewikkeld.

In 2019 is een toekomstvisie onder de naam ‘Samen Doen!’ tot stand gekomen, is de strategie aangescherpt en zijn er keuzes gemaakt in activiteiten en de wijze van organiseren (op verzoek stellen wij u informatie hierover beschikbaar). Er wordt gestreefd naar een (financieel) gezond en toekomstbestendig CNV Connectief. CNV Connectief gaat terug naar de kern van de vakbond en richt zich daarom op werk en inkomen en waar nodig beroepsinhoud. Dat laatste geldt met name voor de sector onderwijs, waar de betrokkenheid bij onderwijsbeleid en beroepsinhoud groter is dan in andere sectoren. Door een duidelijke afbakening van het werkterrein, het kiezen van thema’s en speerpunten, vergroot CNV Connectief de herkenbaarheid en versterkt het de positionering. CNV Connectief is er voor alle werkenden binnen de publieke sectoren. Dit vergroot de legitimiteit als vakbond.

Uitdagingen in de komende periode:

 • Invulling geven aan de ontwikkeling van CNV Connectief. Vermogen om breed te kunnen kijken en een rol te kunnen vervullen in de verdere ontwikkeling van CNV als geheel
 • Inhoudelijk ambitie van CNV Connectief is vastgelegd in de toekomstvisie ‘SamenDoen!’. Het omzetten van de inhoudelijke ambitie naar concrete doelen projecten
 • Zichtbaarheid van CNV Connectief (in het onderwijs) vergroten

Functie-eisen

• Academisch werk- en denkniveau
• Aantoonbare brede bestuurlijke of politieke ervaring.  Extern: bekend met het politiek bestuurlijk krachtenveld. Kan laveren, coalities sluiten, bewindslieden benaderen, verbindende schakel zijn en toch zichtbaar zijn. Voor het invullen van de interne bestuurlijke rol is senioriteit nodig
• Kan strategisch denken en handelen. Leider die op strategisch niveau richting geeft aan de inhoud van het werk, zonder daarbij de integrale verantwoordelijkheid als bestuurslid uit het oog te verliezen
• Heeft een visie op de positie van de vakvereniging en op de sector onderwijs. Kan vanuit dit vergezicht de organisatie verder brengen: pro actiever en zichtbaarder. Richt zich op werkenden en kan jongere generaties aanspreken
• Bestuurlijke daadkracht en in staat autoriteit op te bouwen in het onderwijsveld
• Ervaring met project- en verandermanagement
• Ervaring met vakbondswerk (werk en inkomen) en/of ervaring in het onderwijs wordt is een pré
• Vernieuwend en proactief: kan innovatie vormgeven in de vereniging. Kan keuzes maken, loslaten en geeft ruimte om nieuw beleid uit te proberen
• Kan de rol van boegbeeld invullen. Weet wat hij/zij wil bereiken en laat zich over adviseren en ondersteunen in hoe dat kan worden bereikt. Onderhoudt een goede relatie met de media
• Kan op verschillende borden schaken, maar ook hands on functioneren in het onderwijsveld
• Laat zich inspireren door het christelijk-sociaal gedachtegoed en draagt de missie en kernwaarden van de vereniging geloofwaardig uit

Aanvullende competenties en persoonlijke eigenschappen

Inlevend, verbindend, betrouwbaar, inspirerend, onafhankelijk, besluitvaardig.

Over CNV Connectief

CNV Connectief is dé vakvereniging van en voor mensen in het onderwijs, bij de overheid, de publieke diensten en zorg & welzijn.

CNV Connectief wordt geïnspireerd door het christelijk-sociaal gedachtegoed. CNV Connectief gelooft dat mensen het beste tot hun recht komen in relatie tot elkaar en wanneer zij een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Men streeft naar een samenleving waarin gelijke kansen, goede arbeidsrelaties, ontplooiingsmogelijkheden, een veilige werkomgeving, solidariteit en duurzaamheid centraal staan.

CNV Connectief komt op voor iedereen die werkt, gaat werken, werk zoekt of gewerkt heeft in de publieke sector. Samen met onze 112.000 leden zet CNV Connectief zich dagelijks in voor goede arbeidsomstandigheden en –voorwaarden. Dit doet men door afspraken te maken over werk en inkomen (cao, pensioen), door te helpen bij loopbaanontwikkeling en het bieden van rechtsbijstand als het tegenzit. Ook wil CNV Connectief een platform bieden voor thema’s rondom werk en inkomen en zich inzetten als deskundige en betrokken partner met een relevant netwerk kennis, vaardigheden en ons netwerk om de overheid en politiek te beïnvloeden. De leden van CNV Connectief zijn verdeeld over drie sectoren: CNV Onderwijs, CNV Overheid & Publieke Diensten en CNV Zorg & Welzijn. De vereniging is lid van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (vakcentrale CNV) en werkt binnen deze vakcentrale samen met de andere twee CNV-bonden aan de realisatie van haar doelstelling.

De werkorganisatie bestaat uit 5 afdelingen, er werken 128 fte / ongeveer 140 medewerkers. Er wordt gewerkt vanuit het CNV-kantoor in Utrecht Overvecht. De formatie wordt de komende jaren aangepast naar 100 fte.

Voor meer informatie zijn de volgende bronnen beschikbaar:

Website CNV Connectief
Organogram

Op verzoek stellen wij u vertrouwelijk meer inhoudelijke informatie beschikbaar.

Arbeidsvoorwaarden

Het maximale salaris bedraagt € 113.577,- bruto per jaar incl. vakantiegeld, bij een volledig dienstverband van 36 uur per week.

Procedure

CNV Connectief laat zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 7 juni 2020.

De gesprekken bij Aardoom & de Jong zullen naar verwachting plaatsvinden in week 24 en 25.
De gesprekken met de sollicitatiecommissie zullen naar verwachting plaatsvinden in week 26 van 2020.
Het streven is om de procedure af te ronden voor 1 juli.

Solliciteer hier.

Contactpersonen

mr. drs. Jan Kees Meijers, e-mail: meijers@aardoomendejong.nl, telefoon: 06-82126898
drs. Philippe de Jong, e-mail: dejong@aardoomendejong.nl telefoon: 06-47242447 
Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×