Vacatures

Werken bij het CNV

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Voorzitter raad van toezicht CNV Vakcentrale

De Raad van Toezicht is op zoek naar een voorzitter die samen met de overige twee leden de Raad van Toezicht van het CNV verder kan vormgeven en ontwikkelen.

De CNV Vakcentrale (CNV) behartigt de belangen op het gebied van werk en inkomen. Het CNV is geworteld in het christelijk sociaal gedachtegoed. De kernwaarden solidariteit, verantwoordelijkheid, rentmeesterschap, rechtvaardigheid en naastenliefde staan in haar werk centraal. De missie van het CNV is om samen duurzame arbeidsrelaties te creëren die ten goede komen aan een rechtvaardige samenleving. Verdere informatie is te vinden op www.cnv.nl. Aan het CNV is tevens verbonden een ANBI Stichting CNV Internationaal (www.cnvinternationaal.nl). 

Het CNV is een vereniging die bestaat uit drie vakbonden: CNV Vakmensen, CNV Connectief en CNV Jongeren. Het hoogste orgaan van het CNV is de Algemene Vergadering (AV). Het bestuur van het CNV wordt gevormd door bestuursleden van deze vakbonden. 

Sinds 1 januari 2020 kent het CNV een Raad van Toezicht. De raad bestaat uit drie leden. Twee daarvan worden voorgedragen vanuit de Raden van Toezicht van CNV Vakmensen en CNV Connectief. Het derde lid en tevens de voorzitter, is onafhankelijk.

Dit ga je doen als voorzitter raad toezicht:

De Raad van Toezicht vervult drie rollen ten aanzien van het Bestuur van het CNV:
- Toezichthoudende verantwoordelijkheden zoals opgenomen in de statuten.
- Sparring partner voor het Bestuur.
- Vervullen van de werkgeversfunctie .

Tevens fungeert de Raad van Toezicht van het CNV ook als Raad van Toezicht voor de Stichting CNV Internationaal.

Wij vragen:

 • Ruime ervaring als toezichthouder.
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over het door het bestuur voorgelegde aangelegenheden en zo ook het functioneren van het bestuur te kunnen toetsen.
 • Inzicht in en kennis van de context waarin de vakbond CNV zich bevindt, en in staat om het strategische denkproces over de toekomst te faciliteren.
 • Aantoonbare bestuurlijke ervaring van het maatschappelijk middenveld waarin het CNV acteert. Kennis en ervaring met maatschappelijke verhoudingen en politiek.
 • Wijs en constructief in de verhouding Bestuurder - Toezichthouder, zowel individueel als in de raad, met een afgewogen balans tussen distantie en betrokkenheid.
 • Onafhankelijk zodat zonder bijzonder belang of ruggespraak kan worden opgetreden.
 • Zorg voor continuïteit: voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Persoonlijke eigenschappen:

 • Ruime ervaring met bestuurlijk nationaal en internationaal vakbondswerk (statutair vereiste).
 • Het vermogen de in de raad aanwezige ervaring en competenties te verbinden.
 • Een relevant netwerk.
 • Inzicht in de nationale en internationale maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Ervaring als voorzitter in bestuurlijke- of toezichthoudende context.

Procedure en planning:

De Raad van Toezicht doet een bindende voordracht aan de Algemene Vergadering  (AV) van de CNV Vakcentrale. Van de beoogde voorzitter wordt verwacht dat hij/zij aanwezig is bij de benoeming tot voorzitter door de AV. Deze is gepland op 22 juni 2020 14.30 uur.

De twee huidige leden van de raad van toezicht van de Vakcentrale hebben zitting in de sollicitatiecommissie. Gesprekken staan gepland op dinsdag 12 mei 2020 tussen 9.30 uur en 13.00 uur. Wij verzoeken u om in uw reactie aan te geven of u deze datum en tijd beschikbaar bent.

Tot 8 mei 2020 kunt u een sollicitatie richten aan de twee leden van de raad van toezicht van het CNV Vakcentrale mevrouw Marianne Luyer (marianneluyer@upcmail.nl te bereiken op 0653783868) en mevrouw Sandra van Breugel (sandravanbreugel@hotmail.com te bereiken op 0634517033).Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×