Visieprogramma en Sociaal Politiek Program

Onze kijk op de komende jaren

Het CNV is een beweging van verschilmakers. We bouwen aan een rechtvaardige samenleving. Een die mensen uitnodigt, niet uitsluit. Samen strijden we tegen onrecht. En maken ons hard voor een eerlijke welvaartsverdeling. Voor alle generaties. Niet alleen in Nederland, ook ver buiten de landsgrenzen. Zo werken we aan ons gezamenlijk ideaal: een rechtvaardige samenleving waar ieder mens tot zijn recht komt. Dag in dag uit. Samen voor een mooier, eerlijker Nederland. Voor iedereen.

Visieprogramma 2020 - 2024

In ons visieprogramma 2020 – 2024 lees je alles over onze strategische inzet op het realiseren van een eerlijke arbeidsmarkt. Voor iedereen.

Sociaal Politiek Program

Het Sociaal Politiek Program ‘De tijden veranderen: we doen het weer samen’ informeert politiek Den Haag over onze standpunten op een evenwichtige arbeidsmarkt en rechtvaardige samenleving. Het doel is dat politieke partijen onze standpunten opnemen in hun partijprogramma. En natuurlijk dat dit resulteert in concrete beleidsveranderingen.