Vertegenwoordigers in de besturen van regionale Werkbedrijven

Het CNV is op zoek naar vertegenwoordigers v/m in de besturen van de regionale Werkbedrijven. Heb je een relevant netwerk in jouw regio? Sta je met beide benen in de samenleving van nu én heb je ruime kennis van de doelgroep? Dan is deze functie misschien iets voor jou.

Er is ruimte voor vrijwilligers in volgende regio’s: Midden-Holland, Midden-Gelderland Rivierenland, Rijk van Nijmegen, Rijnmond, Zuid-Holland Centraal en Haaglanden. Heb je interesse in een andere regio? Informeer naar de mogelijkheden.

Toelichting

In het sociaal akkoord hebben kabinet en sociale partners afspraken gemaakt over het arbeidsmarktbeleid in de komende jaren. Het CNV streeft naar een arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is. Omdat de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking achterblijft, zijn er afspraken gemaakt over extra banen voor deze groep. In 2026 moeten er 100.000 banen in de marktsector en 25.000 banen bij de overheid gerealiseerd zijn.

Om deze extra banen te realiseren is er in elke arbeidsmarktregio een regionaal Werkbedrijf opgericht. In zo’n Werkbedrijf werken gemeenten, werkgevers en werknemers samen. Het Werkbedrijf vormt hiermee de schakel tussen mensen met een arbeidsbeperking en de extra banen die de werkgevers zullen realiseren. 

Er zijn 35 arbeidsmarktregio’s. In iedere regio is er inmiddels een 'regionaal werkbedrijf' opgericht.

Het CNV is regelmatig op zoek naar vertegenwoordigers in diverse regio’s. Geinteresseerd? Neem even contact op om te horen of er vacatures zijn in een regio bij jou in de buurt.

Wat vragen wij van jou:

 • Je bent in staat een centrale positie in te nemen in een regionaal netwerk van bedrijven, overheden en vakbeweging.
 • Je bent resultaatgericht, zonder het intermenselijke aspect uit het oog te verliezen.
 • Je kunt verbinding maken tussen de informatie die je ontvangt, de cao-afspraken over de baanafspraken en de regionale arbeidsmarkt om zo namens het CNV, het beleid van het regionale werkbedrijf mede bepalen;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met de doelgroep: mensen met een 'afstand tot de arbeidsmarkt' (Sociale Werkvoorziening, Wajong, Participatiewet).
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden. Je kunt goed samenwerken.
 • Je kunt goed schakelen tussen verschillende bestuurslagen en je hebt gevoel voor politieke en regionale verhoudingen;
 • Je bent niet bang om nieuwe wegen te bewandelen.
 • Je bent bereid deel te nemen aan informatiebijeenkomsten van het CNV.
 • Je bent bereid om periodiek te rapporteren aan je contactpersoon bij het CNV.
 • Je bent lid van het CNV en bereid het CNV-gedachtegoed te laten doorklinken in je handelen.

Tijdsinvestering:

 • Gemiddeld een dagdeel per week à twee weken (verschilt per regio en afhankelijk van de regio overdag of ’s avonds).

Wat biedt het CNV:

 • Een maatschappelijk relevante nevenfunctie waarin je actief een bijdrage levert aan de arbeidsmarkt van de toekomst en waarin je waardevolle contacten opdoet;
 • De voldoening dat je daadwerkelijk iets kunt betekenen voor kwetsbare mensen in onze samenleving;
 • Inbedding in het vrijwilligersbeleid van CNV Vakcentrale: vergoeding van gemaakte onkosten, een vast aanspreekpunt binnen de organisatie, landelijke en/of regionale ontmoetingsbijeenkomsten, informatie op maat en een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering.
 • Gratis trainingen volgen via CNV Kaderacademie

Belangstelling/meer informatie:

Heb je belangstelling voor deze uitdagende en uiterst relevante nevenfunctie en meen je aan het profiel te voldoen? Stuur dan een schriftelijke motivatie voorzien van CV naar CNV Ledenservice via ledenservice@cnv.nl of bel 030 - 751 1280.

Procedure

Je schriftelijke motivatie voorzien van CV ontvangen wij graag. Als wij menen dat je (grotendeels) aan het profiel voldoet, zullen wij je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Na selectie zal het CNV je als vertegenwoordiger benoemen in het bestuur van het voor jou in aanmerking komende regionale Werkbedrijf. Selectie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur van CNV Vakcentrale. Benoeming geschiedt op basis van een vrijwilligersovereenkomst.