Financiële steunmaatregelen overheid

De coronacrisis raakt werkend Nederland. Zo kan het zijn dat je te maken krijgt met inkomensterugval, omdat je (tijdelijk) geen of minder werk hebt. De overheid steunt werknemers met financiële steunmaatregelen, bijvoorbeeld in de tegemoetkoming van je vaste lasten. Welke steunmaatregelen dat zijn, vind je in dit overzicht.

Tonk

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) liep tot en met 30 september 2021, en is inmiddels gesloten. Maar wat hield deze regeling precies in?

De TONK was bedoeld om een terugval in je inkomsten als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De TONK was gericht op huishoudens en ondernemers die noodzakelijke vaste kosten (zoals woonlasten) niet meer kunnen betalen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden.

De TONK was beschikbaar voor huishoudens, die moeite hadden om vaste (woon)lasten te betalen en werd door gemeenten uitgevoerd. Misschien biedt jouw gemeente nog wel een maatwerkoplossing. Dat kan je bij jouw gemeente navragen.

NOW-regeling

Voor de NOW komt er een nieuwe aanvraagperiode in de maanden januari, februari en maart 2022

Ondernemers kunnen met deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachtten ten minste 20% omzet te verliezen. Het doel was om zoveel mogelijk werknemers aan het werk te houden, als onderdeel van een omvangrijk steun- en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelde voor scholing en werk-naar-werk trajecten. Het vergoedingspercentage is 85%. Een aantal dingen worden nog uitgezocht. Het kabinet maakt de volledige voorwaarden in januari bekend

Bijzondere Bijstand

Bijzonder bijstand is geld van de gemeente voor mensen met een laag inkomen. Je kunt dit geld inzetten voor dingen die je écht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Denk daarbij aan eigen bijdrage in medicijnkosten, vervoerskosten voor een medische behandeling, een gehandicaptenparkeerkaart, extra stookkosten en andere soorten bijzondere kosten. Je dient je aanvraag voor de bijzonder bijstand in bij je gemeente, die kijkt of je er recht op hebt. Let op: het beleid verschilt per gemeente.

De voorwaarden:

Om voor bijzondere bijstand in aanmerking te komen, voldoe je aan de volgende voorwaarden:

  • Je woont en verblijft rechtmatig in Nederland
  • Je hebt onvoldoende inkomen en vermogen om zelf de kosten te betalen
  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Je kan je kosten aantonen, de kosten zijn onvoorzien en ze zijn noodzakelijk
  • Je hebt de kosten door dringende of bijzondere omstandigheden
  • De kosten kunnen niet op een andere manier worden vergoed

Bijzondere bijstand krijg je als gift, maar soms ook in de vorm van een lening. Die lening moet je dan later terugbetalen.

Bbz in plaats van TOZO

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) liep tot en met 30 september 2021 en was in het leven geroepen om zelfstandigen, inclusief zzp'ers, inkomensondersteuning te bieden zodat zij in hun levensonderhoud konden blijven voorzien. Daarnaast kon je met de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen om liquiditeitsproblemen op te lossen. Zelfstandigen zijn nu aangewezen op de Bbz, de reguliere bijstand voor zelfstandigen. Wel zijn een aantal voorwaarden versoepeld. Zo geldt er geen vermogenstoets en kan de Bbz met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Sluit je aan. Juist nu

Het zijn onzekere tijden, ook voor werkenden. Wij staan voor je klaar en behartigen je belangen als werknemer. Juist nu.

  • Antwoord op al je vragen over corona
  • Juridische hulp bij arbeidsconflicten
  • Begeleiding naar nieuw werk