Wij maken op deze website gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wanneer u verder op "Ik ga akkoord" klikt geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

WAB

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Wat is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?

Het CNV start een petitie tegen de plannen van het kabinet voor de arbeidsmarkt, die werknemers onzeker maken. Het kabinetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zorgt er voor dat mensen sneller ontslagen kunnen worden en het aantal flexbanen in Nederland niet zal verminderen. De Tweede Kamer beslist in het najaar over het voorstel. Het CNV komt daarom in actie en zal de Kamer en de minister de petitie aanbieden om hen met een krachtig signaal op andere gedachten te brengen. 

Het CNV is van mening dat het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans niet brengt wat zij belooft maar dat zij de arbeidsmarkt juist verder in disbalans brengt. Door het kabinetsvoorstel wordt de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt niet aangepakt maar juist aangejaagd. De oneerlijke kostenconcurrentie tussen vast en flexibel werk wordt niet opgelost. Het vaste contract wordt onzekerder en flexwerkers worden niet beter beschermd. Dat leidt tot meer onzekerheid voor werkend Nederland.

Zo regelt de WAB dat mensen niet eerder een vast contract krijgen, maar makkelijker ontslagen kunnen worden. Werkgevers kunnen ontslaggronden combineren en de transitievergoeding die ze moeten betalen bij het beëindigen van een lang dienstverband van een werknemer wordt lager. Daarbij wordt de proeftijd waarna iemand moet worden aangenomen verlengd van 2 naar 5 maanden en mogen werkgevers drie keer achter elkaar een tijdelijke contract aanbieden. Meer onzekerheid voor de werknemer dus. 

Een ander kritiekpunt van het CNV op de voornemens van het kabinet, is dat de disbalans tussen vast werk en zzp-schap onvoldoende wordt hersteld. Het voorstel voor de WAB laat dit thema liggen. En ook de andere plannen van het kabinet schieten op dit onderwerp tekort. Daardoor blijft het kostenverschil tussen vaste werknemers en zzp’ers onopgelost en blijft gelden dat zelfstandigen veel minder beschermd zijn tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

Deze wet lost het structurele probleem van de doorgeschoten flexibilisering niet op. Terwijl dat hard nodig is, want Nederland is kampioen flexwerk van Europa, met bijna een derde van de werknemers in een flexbaan. Flexwerk maakt mensen onzeker en drukt de lonen en brengt de hele arbeidsmarkt in disbalans.

Werkend Nederland verdient meer zekerheid. Door meer zekerheid over werk leg je het benodigde fundament waarmee mensen de toekomst écht met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Meer en zekerder banen moet de norm zijn. Dat is goed voor iedereen in Nederland. De tijd is daar nu rijp voor: dus teken de petitie van het CNV, voor méér zekerheid voor werkend Nederland.

Teken hier de petitie!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Meer informatie over de WAB

Wat is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) en welke gevolgen heeft deze voor de arbeidsmarkt in Nederland?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is een kabinetsvoorstel dat verschillende voorstellen doet om het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht te wijzigen. Dit voorstel heeft gevolgen voor de arbeidsrelatie, ofwel hoe gaan werkgevers en werknemers in Nederland met elkaar om en wat betekent dit voor hen. De Tweede Kamer beslist dit najaar over het kabinetsvoorstel. 

Wat is er mis met de WAB?
De WAB bevat maatregelen die er voor zorgen dat werknemers sneller ontslagen kunnen worden en doet veel te weinig om het aantal flexbanen in Nederland terug te dringen. Sterker, vermoedelijk komt er door de WAB alleen maar meer flexwerk bij. 

Dat zit zo. In de WAB staat dat werknemers ontslagen kunnen worden als ze om een aantal redenen niet goed functioneren volgens de werkgever. Hij mag die gronden combineren en kan mensen dus sneller ontslaan. Nu is het dat werkgevers goed één ontslaggrond moeten kunnen beargumenteren en daar een fatsoenlijk en secuur dossier voor bij houden. Ook hoeven werknemers minder ontslagvergoeding te betalen bij lange dienstverbanden. Ze kunnen kortom veel eenvoudiger van werknemers af.

Daarnaast mogen werkgevers volgens de WAB mensen langer in proeftijd houden en langer tijdelijke contracten aanbieden. De proeftijd gaat van 2 naar 5 maanden en werkgevers mogen mensen 3 jaar achter elkaar een tijdelijk contract aanbieden in plaats van maximaal 2 jaar. Kortom, weer meer onzekerheid voor de werknemer. En meer mensen die langer in een tijdelijke flexbaan zitten. 

Meer flexwerk en onzekerheid dus. En dat is niet goed voor werknemers. Flexwerk drukt de lonen, het zorgt er voor dat de hele arbeidsmarkt met elkaar moet concurreren op loonkosten en bescherming. Het creëert A en B medewerkers. Mensen die hetzelfde werk doen, maar niet dezelfde rechten en bescherming hebben. 

Zelfstandigen moeten namelijk zelfs zorgen voor hun sociale zekerheid en pensioen en dat doorberekenen in hun tarieven. Flexwerkers zijn dus vaak veel minder goed beschermd voor ziekte en arbeidsongeschiktheid dan mensen in loondienst. Mensen in een tijdelijk contract zijn vaker ongelukkig met hun werk, onderzocht het CPB. Vrouwen in een flexbaan stellen het moederschap uit, zo becijferde het CBS. En een keur aan onderzoeksbureaus en instellingen – van de OESO tot de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Nederlandse Bank – zeggen dat we in Nederland teveel flexwerk hebben en dat flexwerk de lonen over de hele linie laag houdt. We zijn in Nederland Europees kampioen flex met meer dan 35 procent van de werkenden in een flexbaan. 

Het CNV is van mening dat het kabinetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans niet brengt wat zij belooft maar dat zij de arbeidsmarkt juist verder in disbalans brengt. Door het kabinetsvoorstel wordt de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt niet aangepakt maar juist aangejaagd. De oneerlijke kostenconcurrentie tussen vast en flexibel werk wordt niet opgelost. Het vaste contract wordt onzekerder en flexwerkers worden niet beter beschermd. Dat leidt tot meer onzekerheid voor werkend Nederland. 

Wat wil het CNV: een gezonde arbeidsmarkt biedt zekerheid

Het CNV wil een gezonde arbeidsmarkt, die zekerheid biedt voor werknemers. De zekerheid van een baan, een fatsoenlijk inkomen, de zekerheid een huis te kunnen kopen of een gezin te stichten. Een gezonde arbeidsmarkt reflecteert zich in vaste banen en fatsoenlijk loon. Het vaste contract moet de norm zijn. Flex als verdienmodel moet stoppen en daarom zou flexibel werk hoger geprijsd moeten worden dan vast werk. Flexwerk zou alleen daar moeten plaatsvinden waar het meerwaarde heeft. Daarbij zouden flexwerkers en zzp’ers beter beschermd worden op de arbeidsmarkt. Nu loopt de flexwerker of zzp’er vaak het maximale risico, daar waar het bedrijf dat hen inhuurt maximaal profiteert. Ook moeten gebruik kunnen maken van een sociaal vangnet als het misgaat. Er moet dus een einde komen aan de huidige concurrentie op kosten van arbeid en de concurrentie op premies voor sociale verzekeringen. Het blijft daarom hoog tijd dat de politiek komt met een afgewogen visie op flexibel werk en zzp'ers en daarmee op een fatsoenlijk werkende arbeidsmarkt. Voor het CNV staat voorop: werkend Nederland verdient meer zekerheid en een fatsoenlijk loon. 

Teken hier de petitie!

 

 

Column

Klimaatconferentie

"CNV, Rentmeesterschap en Klimaat", meld u aan voor de ledenbijeenkomst op 11 september 2019

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×