De proeftijd

Wat mag en wat mag niet?

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Proeftijd. Hoe lang, en wat mag er allemaal?

In een arbeidsovereenkomst staat vaak een proeftijd. Verplicht is dit niet. Een proeftijd kan niet worden opgenomen als de arbeidsovereenkomst zes maanden of korter duurt. Een proeftijd is een soort kennismakingsperiode waarin jij of je werkgever de arbeidsovereenkomst direct kunnen opzeggen.

Onderwerpen die van belang zijn bij de proeftijd:

Proeftijd opvolgend contract

Is er na uw eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sprake van een opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan mag in principe geen proeftijd worden afgesproken in de nieuwe opvolgende arbeidsovereenkomst. Daarop is 1 uitzondering. Vraagt de functie waarvoor de nieuwe arbeidsovereenkomst geldt duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden? Dan mag er wel een proeftijd zijn afgesproken.

terug naar boven

Proeftijd schriftelijk vastleggen

Uw werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe lang uw proeftijd is. De maximale duur van de proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst. De proeftijd is nooit langer dan twee maanden.

terug naar boven

Duur van de proeftijd

De proeftijd kan maximaal één maand duren bij:

  • een tijdelijk arbeidscontract van meer dan zes maanden maar korter dan twee jaar;
  • een tijdelijk arbeidscontract waarbij geen einddatum is afgesproken. In een cao kan zijn opgenomen dat de proeftijd in dit geval langer is dan één maand.

De proeftijd kan maximaal twee maanden duren bij:

  • een vast dienstverband;
  • een tijdelijk arbeidscontract voor twee jaar of langer.

Bij een tijdelijk contract van zes maanden of korter mag geen proeftijd worden afgesproken.

terug naar boven

Ontslag tijdens de proeftijd

Voor ontslag tijdens de proeftijd geldt geen preventieve toets door UWV of de kantonrechter en geldt geen opzegtermijn. Ook hoeft geen sprake te zijn van één van de redelijke gronden voor ontslag. Uw werkgever hoeft niet te kijken of u binnen de organisatie kan worden herplaatst. 
Ontslag in de proeftijd is ook mogelijk als u ziek wordt. De proeftijd wordt niet verlengd als u tijdens de proeftijd ziek wordt. Ontslaat uw werkgever u in de proeftijd terwijl u ziek bent? Dan heeft u mogelijk recht op een Ziektewetuitkering.

terug naar boven

Zelf ontslag nemen tijdens de proeftijd

U kunt ontslag nemen tijdens uw proeftijd. U hoeft zich in dit geval niet te houden aan een opzegtermijn. Maar u heeft geen recht op een WW-uitkering als u zelf ontslag neemt. U kunt eventueel wel aanspraak maken op een bijstandsuitkering van uw gemeente.

terug naar boven

Reden van ontslag tijdens de proeftijd

Zegt de werknemer of de werkgever het contract binnen de proeftijd op? Dan moet degene die opzegt schriftelijk de reden daarvoor aangeven als de ander daar om vraagt.

terug naar boven

Vragen over je proeftijd?

Heb je vragen over je proeftijd? Bel dan het CNV.

terug naar boven

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×