Einde van arbeidsovereenkomst als payrollwerknemer

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Payrollmedewerkers: einde van de arbeidsovereenkomst

Hier onder staat op hoofdlijnen waar je als payrollwerknemer rekening mee moet houden.

De informatie voor payrollmedewerkers is ingedeeld in de volgende onderwerpen:

Wat is payrolling?

Bij payrolling is sprake van een driehoeksrelatie. De werkgever waarmee u op de werkvloer te maken heeft, is uw feitelijke werkgever. Hij heeft beslissende invloed over u en heeft u in de regel geworven. Maar formeel bent u in dienst bij de payrollwerkgever. Hij betaalt onder meer uw loon.

De overeenkomst tussen de payrollwerkgever en uw feitelijke werkgever heet de payrollovereenkomst.

terug naar boven

Ontslagregels payrolling

Werknemers die formeel in dienst zijn bij een payrollwerkgever, hebben recht op dezelfde ontslagbescherming als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij een werkgever.

Dat betekent dat u alleen ontslagen mag worden als uw feitelijke werkgever daar een redelijke grond voor heeft en herplaatsing niet mogelijk is. Dat kan bijvoorbeeld verwijtbaar handelen of onvoldoende functioneren zijn. Een andere redelijke grond is dat de feitelijke werkgever te weinig werk heeft om al zijn werknemers in dienst te houden. Uw werkgever moet in dat geval aantonen dat uw arbeidsplaats vervalt.

De nieuwe regels gelden ook als de payrollwerkgever de overeenkomst opzegt. Hierop is één uitzondering: komt uw feitelijke werkgever de verplichtingen die voortvloeien uit de payrollovereenkomst gedurende een periode van drie maanden in het geheel niet na? En heeft de payrollwerkgever geen ander werk voor u? Dan mag hij u om bedrijfseconomische redenen ontslaan.

terug naar boven

Voorbeeld: opzegging wegens onvoldoende functioneren

Uw feitelijke werkgever vindt dat u onvoldoende functioneert. Hij wil de payrollovereenkomst daarom opzeggen.

Mag u ontslagen worden?

Als de payrollwerkgever geen ander werk voor u heeft, kan hij u alleen ontslaan als u inderdaad onvoldoende functioneert. Daarbij moet voldaan zijn aan de voorwaarden voor ontslag wegens onvoldoende functioneren. De feitelijke werkgever moet u bijvoorbeeld tijdig hebben medegedeeld dat u onvoldoende functioneert. Ook moet u in de gelegenheid zijn gesteld uw functioneren te verbeteren. Het onvoldoende functioneren mag niet veroorzaakt zijn doordat uw feitelijke werkgever u onvoldoende heeft geschoold.

terug naar boven

Voorbeeld: opzegging wegens onvoldoende werk

Uw feitelijk werkgever heeft onvoldoende werk. Hij wil daarom de payrollovereenkomst opzeggen.

Mag u ontslagen worden?

Uw formele werkgever mag u ontslaan als de feitelijke werkgever in het komende half jaar geen werk meer voor u heeft. Zijn er bij uw feitelijke werkgever meer werknemers die hetzelfde werk doen? Dan geldt het zogenoemde afspiegelingsbeginsel. Als u volgens die regels niet aan de beurt bent om ontslagen te worden, dan mag uw formele werkgever u niet ontslaan.

terug naar boven

De wijzigingen bij Payrolling per 1 januari 2020

Met de nieuwe wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die per 1 januari 2020 in werking treedt, worden een aantal wijzigingen voor payrolling doorgevoerd. Een van de wijzigingen is dat payrollwerknemers  recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in een gelijke of vergelijkbare functie bij de feitelijke werkgever werkzaam zijn. Ook moet de werkgever een adequate pensioenregeling aanbieden aan payrollwerknemers.

terug naar boven

Heb je vragen? Bel je vakbond

Heb je vragen over je werk als payrollmedewerker? Neem dan contact op met het CNV.

terug naar boven

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×