Soorten arbeidsovereenkomsten

Contracten voor bepaalde of onbepaalde tijd

Word lid!

Meld je aan bij het CNV en profiteer van alle voordelen.

Aanmelden

Vast, tijdelijk, flex, payroll, proeftijd en meer

Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen werkgever en werknemer. In dit contract maken beiden afspraken over bijvoorbeeld de hoogte van het loon. En bijvoorbeeld ook over de duur van het contract.

Op deze pagina staat het volgende over de arbeidsovereenkomst:

Elders op de website vind je informatie over:

 

 

Rechten werknemer

De inhoud van een arbeidsovereenkomst is een afspraak tussen werkgever en werknemer. De werkgever moet zich daarbij wel houden aan een aantal regels ter bescherming van de werknemer. Zo is de werkgever verplicht om lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee arbeid verricht wordt, zo in te richten en te onderhouden dat werknemers bij het gebruik hiervan geen schade lijden.

terug naar boven

Plichten werknemer

Een werknemer heeft niet alleen rechten, maar ook plichten. In de wet staat dat hij of zij zich als 'goed werknemer' moet gedragen. Wat dat inhoudt, staat niet omschreven en verschilt van geval tot geval.

Voorbeelden zijn:

  • De werkgever vraagt de werknemer een keer over te werken omdat er een spoedklus is. Het getuigt dan van goed werknemerschap het verzoek te vervullen.
  • De werkgever vraagt een paar taken van een zieke collega over te nemen, totdat deze weer terug is. Het is collegiaal om dit te doen, behalve als het eigen werk in het gedrang komt.

terug naar boven

Tijdelijke en vaste contracten

Een werknemer krijgt een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk) of onbepaalde tijd (vast). Werkgever en werknemer spreken van te voren af hoe lang een tijdelijk contract duurt.

terug naar boven

Vragen over je contract? Bel je vakbond

Heb je vragen over je contract, wat je rechten en plichten zijn of hoe je werkgever daarmee omgaat? Neem dan contact op met het CNV.

terug naar boven

Column

CNV pleit voor 30-urige werkweek

Een verkorte werkweek met behoud van het huidige salaris zorgt voor meer balans in werk-privé situatie.

Contact met het CNV

 

De medewerkers van CNV Info zijn op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur telefonisch bereikbaar via 030 751 1001 en van 8.00 tot 22.00 uur via de chat.

Chat offline

De chat is momenteel offline

[this div will be converted to an iframe]
×
×
×